Artlista | Flyttfåglarnas ankomst | Förening | Första fynd | Geografi | Länkar | Meddela obsar | Nattsångare | Vinter 2000-2001 | Rariteter | Övervintrande arter | Start

Fåglar i Ljusdals kommun

Observationer vintern 2000-2001

Isformation. © Bengt Stridh.

Linje

Fågelarter noterade under december 2000 och januari-februari 2001. Meddela gärna dina observationer till Tony Persson, Ljusdal.

linje

December 2000

Art Observationer december 2000
Knölsvan 1 ex. Sundängesvågen (kallas Vågen av lokalbefolkningen, som inte har hört talas om
”Sundänges”, vilket står på topografiska kartan), Bodasjön, Järvsö fg 2000.12.03 Tony Persson.
1 par Hybosjön, Ljusdals fg 2000.12.10 Tony Persson.
1 par Sillerboån (nedströms laxodlingen), Tallåsen, Ljusdals fg 2000.12.26 Tony Persson.
Sångsvan Ca 146 ex. Sundängesvågen, Bodasjön, Järvsö fg 2000.12.03 Tony Persson.
80-90 ex. Sundängesvågen, Bodasjön, Järvsö fg 2000.12.08 Krister Karlsson.
8 ex. Ljusnan vid Kläppaängarna, Ljusdal 2000.12.09 Tony Persson.
Ca 120 ex. Hybosjön, Ljusdals fg 2000.12.10 Tony Persson.
4 ex. Hybovågen, Ljusdals fg 2000.12.10 Tony Persson.
28 ex. + 1 död i vattnet Säljestavågen, Järvsö fg 2000.12.10 Tony Persson.
5 ex. (1 par + 3 juv.) Yckelsbosjön, Järvsö fg 2000.12.10 Tony Persson.
9 ex. Skålbosjön, Järvsö fg 2000.12.10 Tony Persson.
104 ex. Hybosjön, Ljusdals fg 2000.12.17 Tony Persson.
4 ex. Hybovågen, Ljusdals fg 2000.12.17 Tony Persson.
Hörd i Växnan, Nore, Ljusdal 2000.12.23 Börje Ohlsson.
60 ex. Horneviken, Ljusdal 2000.12.26 Tony Persson, Mattias Backlund.
17 ex. Sillerboån (stora höljan), Sillerbo, Ljusdals fg 2000.12.26 Tony Persson.
7 ex. flög ungefär vid älvbron, Ljusdal 2000.12.30 Tony Persson, Marie Bergström.
3 ex. Sillerboån, Ljusdals fg 2000.12.30 Stig Norell.
Sädgås Ca 6 ex. Sundängesvågen, Bodasjön, Järvsö fg 2000.12.03 Tony Persson. 2 ex. identifierades
som sädgäss, men bland de övriga skulle möjligen någon eller några grågäss ha kunnat vara
med, då det var lite långt avstånd och började skymma.
Kanadagås Ca 440 ex. Sundängesvågen, Bodasjön, Järvsö fg 2000.12.03 Tony Persson.
Ca 50 ex. Sundängesvågen, Bodasjön, Järvsö fg 2000.12.08 Krister Karlsson.
35 ex. Onsängssjön, Ljusdals fg 2000.12.09 Tony Persson.
Ca 53 ex. Hybosjön, Ljusdals fg 2000.12.10 Tony Persson.
17 ex. Hybovågen, Ljusdals fg 2000.12.10 Tony Persson.
12 ex. Säljestavågen, Järvsö fg 2000.12.10 Tony Persson.
108 ex. Skålbosjön, Järvsö fg 2000.12.10 Tony Persson.
Ca 184 ex. Sundängesvågen, Bodasjön, Järvsö fg 2000.12.10 Tony Persson.
49 ex. Växnan, Ljusdals fg 2000.12.10 Tony Persson.
112 ex. Hybosjön, Ljusdals fg 2000.12.17 Tony Persson.
2 ex. Horneviken, Ljusdal 2000.12.25 Mattias Backlund.
3 ex. Horneviken, Ljusdal 2000.12.26 Tony Persson, Mattias Backlund.
Kricka 1 hona Säljestavågen, Järvsö fg 2000.12.10 Tony Persson.
Gräsand Ca 8 ex. Sundängesvågen, Bodasjön, Järvsö fg 2000.12.03 Tony Persson.
19 ex. (11 hanar, 8 honor) Säljestavågen, Järvsö fg 2000.12.10 Tony Persson.
Ca 45 ex. Växnan, Ljusdals fg 2000.12.10 Tony Persson.
21 ex. Sillerboån, Tallåsen, Ljusdals fg 2000.12.17 Tony Persson.
4 ex. flög nedför Ljusnan vid Kläppaängarna, Ljusdal 2000.12.17 Tony Persson.
1 hane Horneviken, Ljusdal 2000.12.25 Mattias Backlund.
Knipa 1 par Ljusnan vid Ljusdals-Boda, Ljusdals fg 2000.12.03 Tony Persson.
1 par Noreån, Ljusdals fg 2000.12.09 Tony Persson.
1 hane Ljusnan vid Kläppaängarna, Ljusdals fg 2000.12.09 Tony Persson.
8 ex. (6 honor, 2 hanar) Hybovågen, Ljusdals fg 2000.12.10 Tony Persson.
1-2 honor Hybosjön, Ljusdals fg 2000.12.10 Tony Persson.
4 honor + 1 hane Hybovågen, Ljusdals fg 2000.12.17 Tony Persson.
3 honor Hybosjön, Ljusdals fg 2000.12.17 Tony Persson.
1 hane Noreån, Ljusdal 2000.12.17 Tony Persson.
1 hona Sillerboån, Tallåsen, Ljusdals fg 2000.12.17 Tony Persson.
2 honor Sillerboåns utlopp i Växnan, Tallåsen 2000.12.17 Tony Persson.
3 ex. Ljusnan, Kläppaängarna, Ljusdal 2000.12.17 Mattias Backlund.
4 ex. Horneviken, Ljusdal 2000.12.25 Mattias Backlund.
3 hanar, 2 honor Horneviken, Ljusdal 2000.12.26 Tony Persson, Mattias Backlund.
1 par Sillerboån (stora höljan), Sillerbo, Ljusdals fg 2000.12.26 Tony Persson.
1 hona Sillerboån (höljan nedanför kaffebron), Tallåsen, Ljusdals fg 2000.12.26 Tony Persson.
Storskrake 1 ex. Kyrksjön, Ljusdal 2000.12.02 Stig Norell.
4 hanar Hybosjön, Ljusdals fg 2000.12.09-10 Tony Persson.
1 hane Kyrksjön, Ljusdal 2000.12.10 Tony Persson.
1 hane Sillerboån (stora höljan), Sillerbo, Ljusdals fg 2000.12.26 Tony Persson.
Duvhök 1 ex. Ulvsta, Järvsö ca 2000.12.07 Leif Olsson.
Sparvhök 1 ex. industriområdet Järvsö 2000.12.23 Stig Norell.
1 ex. Bäckan, Ljusdals fg 2000.12.25 Tony Persson.
1 ex. Horneviken, Ljusdal 2000.12.25 Mattias Backlund.
1 ex. Kedjegatan, Ljusdal 2000.12.25 Mattias Backlund.
Kungsörn? 1 troligt ex. (ung) Stavsätra, Järvsö fg i början av december 2000, via Mattias Backlund och Leif Olsson.
1 troligt ex. slog höns utanför Järvsö i början av december 2000, via Mattias Backlund och Leif Olsson.
1 mycket troligt ex. Horneviken, Ljusdal 2000.12.25 Mattias Backlund.
Järpe 1 ex. Lossjön, Los 2000.12.13 Torbjörn Eliasson.
1 ex. Kurrbo (NO Tallåsen), Ljusdals fg 2000.12.17 Tony Persson.
Dalripa 2 ex. Lillsjöberget, Los fg 2000.12.10 Torbjörn Eliasson.
Orre Ca 15 ex. Storsillret, Los fg 2000.12.02 Torbjörn Eliasson.
Tjäder 1 ex. Karsvall, Los fg 2000.12.09 Torbjörn Eliasson.
Fiskmås 1 adult, svårt halt på höger ben, Kyrksjön, Ljusdal 2000.12.10 Tony Persson,
Mattias Backlund, Mårten Lannås.
1 adult (ej halt) Sillerboån (mittemot laxodlingen), Tallåsen, Ljusdals fg 2000.12.17
Tony Persson.
Gråtrut 19 ex. Lillhaga, Ljusdal 2000.12.03 Tony Persson.
11 ex. Nore, Ljusdal 2000.12.09 Tony Persson.
1 adult Kyrksjön, Ljusdal 2000.12.10 Mattias Backlund.
1 ex. Sillerboån, Bäckebo, Ljusdals fg 2000.12.10 Tony Persson.
2 unga Sillerboån (mittemot laxodlingen), Tallåsen, Ljusdals fg 2000.12.17 Tony Persson.
Tamduva 1 ex. Kedjegatan, Ljusdal 2000.12.08 Mattias Backlund.
1 ex. Östernässågen, Ljusdal 2000.12.10 och 12.17 Tony Persson.
3 ex. Hybosjön, Ljusdals fg 2000.12.10 Tony Persson.
15 ex. Postplan, Ljusdal 2000.12.17 Mattias Backlund.
2 ex. Kedjegatan, Ljusdal 2000.12.17 och 12.22 Mattias Backlund.
1 ex. Postplan, Ljusdal 2000.12.22 Mattias Backlund.
1 ex. Lillhaga, Ljusdal 2000.12.23 Tony Persson.
1 ex. järnvägsstationen, Ljusdal 2000.12.23 Tony Persson.
4 ex. Kedjegatan, Ljusdal 2000.12.25 Mattias Backlund.
2 ex. centrala Ljusdal 2000.12.25 Mattias Backlund.
Ringduva 1 ex. Sillerboån (laxodlingen), Tallåsen, Ljusdals fg 2000.12.17 Tony Persson.
Turkduva 2 par Gamla stan, Ljusdal 2000.12.10 Tony Persson.
1 ex. Gamla stan, Ljusdal 2000.12.17 Tony Persson.
Sparvuggla 1 ex. Bodaheden (på telefonledning), Järvsö fg 2000.12.17 Mattias Backlund.
Spillkråka 1 hörd Hybosjön, Ljusdals fg 2000.12.10 Tony Persson.
1 hörd Gräningen-reservatet, Järvsö fg 2000.12.25 Stig Norell.
Större hackspett Ganska allmän i skog och vid tätorterna (flera observationer).
Tretåig hackspett 1 par Gräningen-reservatet, Järvsö fg 2000.12.25 Stig Norell.
Sidensvans Flera 100 ex. i tätorterna, flockar sedda i bl.a. Ljusdal, Järvsö, Tallåsen, Hybo främst vid
rönnbär under december fram till idag, 2000.12.10.
100-200 ex. Gamla stan, Ljusdal 2000.12.17 Tony Persson.
30 ex. Kedjegatan, Ljusdal 2000.12.20 Mattias Backlund.
200 ex. Centrumhuset, Ljusdal 2000.12.20 Mattias Backlund.
Ca 500 ex. Gärdeåsen/centrala Ljusdal 2000.12.21 Mattias Backlund.
Ca 20 ex. Lillhaga, Ljusdal 2000.12.23 Tony Persson.
? ex. industriområdet Järvsö 2000.12.23 Stig Norell.
Strömstare 3 ex. Sillerboån, Bäckebo, Ljusdals fg 2000.12.10 Tony Persson.
1 ex. Sillerboån, Ljusdals fg 2000.12.25 Mattias Backlund.
3 ex. Sillerboån (2 vid in- och 1 vid utloppet), Ljusdals fg 2000.12.26 Tony Persson.
5 ex. Sillerboån, Ljusdals fg 2000.12.30 Stig Norell.
Järnsparv 1 ex. under fågelstugan i Lillhaga, Ljusdal 2000.12.18 Marie Bergström.
Koltrast 1 hane Järvsö 2000.12.12 Ove Larsson.
Björktrast Flera 100 ex. (dock inte lika talrika som sidensvansarna) sedda i och omkring tätorterna, ofta
vid rönnbär, fram till idag, 2000.12.10.
6 ex. Lillhaga, Ljusdal 2000.12.17 Tony Persson.
Minst 32 ex. Gamla stan, Ljusdal 2000.12.17 Tony Persson.
Ca 10 ex. Tallåsen, Ljusdals fg 2000.12.17 Tony Persson.
50-60 ex. ovanför Hotell Ljusdal, Ljusdal 2000.12.17 Mattias Backlund.
150 ex. Gärdeåsen, Ljusdal 2000.12.21 Mattias Backlund.
Drygt 30 ex. Lillhaga, Ljusdal 2000.12.23 Tony Persson.
15 ex. industriområdet Järvsö 2000.12.23 Stig Norell.
200 ex. Kedjegatan, Ljusdal 2000.12.24 Mattias Backlund.
Rödvingetrast 1 ex. industriområdet Järvsö 2000.12.23 Stig Norell.
Kungsfågel Små flockar, sedda och hörda Säljestavågen och Yckelsbo, Järvsö fg 2000.12.10 Tony Persson.
Några ex. Ulvsta, Järvsö 2000.12.12 Mattias Backlund, Leif Olsson.
20-30 ex. Måga, Ljusdal 2000.12.17 Tony Persson.
Talltita Flera ex. i princip dagligen Järvzoo, Järvsö 2000.12.12 Krister Karlsson.
Flera ex. Ulvsta, Järvsö 2000.12.12 Mattias Backlund, Leif Olsson.
Förmodligen allmän i skog och ibland gäst vid fågelborden (flera observationer).
Tofsmes Några hörda Säljestavågen och Yckelsbo, Järvsö fg 2000.12.10 Tony Persson.
Flera ex. i princip dagligen Järvzoo, Järvsö 2000.12.12 Krister Karlsson.
Förmodligen allmän i skog.
Svartmes Flera ex. dagligen Järvzoo, Järvsö 2000.12.12 Krister Karlsson.
Fler än 5 ex. Ulvsta, Järvsö 2000.12.12 Mattias Backlund, Leif Olsson.
Förmodligen allmän i skog och ibland gäst vid fågelborden.
Blåmes Allmän i tätorterna.
Talgoxe Allmän i tätorterna.
Nötväcka 1 hörd Säljestavågen, Järvsö fg 2000.12.10 Tony Persson.
Några ex. Skridsvik, Järvsö fg 2000.12.12 Krister Karlsson.
1 ex. Ulvsta, Järvsö 2000.12.12 Mattias Backlund, Leif Olsson.
1 ex. död mot fönsterruta Ångsäter, Ljusdals fg 2000.12.17 Mattias Backlund.
1 ex. Gymnasieskolan, Ljusdal 2000.12.24 Mattias Backlund.
1 ex. Nore, Ljusdal 2000.12.26 Tony Persson.
Trädkrypare 2 ex. Måga, Ljusdal 2000.12.17 Tony Persson.
1 ex. Letssjöns utlopp i Sillerboån, Ljusdals fg 2000.12.25 Mattias Backlund.
Nötskrika Ganska allmän i skog och i utkanten av tätorterna (flera observationer).
Lavskrika 2 ex. Hästkölsmyran, Los fg 2000.12.03 Torbjörn Eliasson.
Skata Allmän i tätorterna.
Kaja ~200 ex. Gymnasieskolan, Ljusdal 2000.12.18 Mattias Backlund.
Allmän i tätorterna, troligen mer ovanlig i norra och västra delarna av kommunen.
Kråka Allmän i tätorterna.
Korp Ganska allmän utanför tätorterna (flera observationer).
Gråsparv Allmän i tätorterna.
Pilfink Allmän i tätorterna.
Bergfink 2 ex. Lillhaga, Ljusdal 2000.12.03 Tony Persson.
1 ex. Lillhaga, Ljusdal 2000.12.10 och 12.23 Tony Persson.
1 ex. Gruvbyn, Los 2000.12.14 Torbjörn Eliasson.
1 ex. Nore, Ljusdal 2000.12.23 Börje Ohlsson.
1 ex. Lillhaga, Ljusdal 2000.12.31 Marie Bergström.
Grönfink Allmän i tätorterna.
Grönsiska 1 ex. mot S Gymnasieskolan, Ljusdal 2000.12.04 Mattias Backlund.
1 ex. Gymnasieskolan, Ljusdal 2000.12.20 Mattias Backlund.
Gråsiska ~100 ex. Lillhaga, Ljusdal 2000.12.03 Tony Persson.
7 ex. Hybovågen, Ljusdals fg 2000.12.10 Tony Persson.
~100 ex. Växnan vid södra Tallåsen, Ljusdals fg 2000.12.17 Tony Persson.
5 ex. Gymnasieskolan, Ljusdal 2000.12.20 Mattias Backlund.
10 ex. Kedjegatan, Ljusdal 2000.12.20 Mattias Backlund.
~500 ex. centrala Ljusdal 2000.12.21 Mattias Backlund.
~200 ex. centrala Ljusdal 2000.12.22 Mattias Backlund.
Ca 50 ex. Lillhaga, Ljusdal 2000.12.23 Tony Persson.
Flera 100 ex. Kläppaängarna, Ljusdal 2000.12.26 Mattias Backlund.
Gråsiska cabaret 1 ex. (”brunsiska”) Lillhaga, Ljusdal 2000.12.23 Tony Persson.
2 ex. Kläppaängarna, Ljusdal 2000.12.26 Mattias Backlund.
Snösiska 5 ex. Kläppaängarna, Ljusdal 2000.12.26 Mattias Backlund.
Tallbit 2 ex. Gärdeåsskolan, Ljusdal 2000.12.06 Mattias Backlund.
6 ex. Ljusdal 2000.12.18 Mattias Backlund.
8 ex. Gymnasieskolan, Ljusdal 2000.12.18 Mattias Backlund.
11 ex. Gymnasieskolan, Ljusdal 2000.12.20 Mattias Backlund.
6 ex. Gymnasieskolan, Ljusdal 2000.12.22 Mattias Backlund.
1 ex. industriområdet Järvsö 2000.12.22 Stig Norell.
9ex. Konsum Järvsö 2000.12.23 Stig Norell.
12 ex. industriområdet Järvsö 2000.12.23 Stig Norell.
1 hörd Kedjegatan, Ljusdal 2000.12.24 Mattias Backlund.
11 ex. (3 ad hanar, 2 1k-hanar, 6 honfärgade) Gymnasieskolan, Ljusdal 2000.12.24 Mattias Backlund.
1 hona + 2 överflygande ex. Kedjegatan, Ljusdal 2000.12.25 Mattias Backlund.
2 ex. industriområdet Järvsö 2000.12.31 Tony Persson.
10 ex. Konsum Järvsö 2000.12.31 Tony Persson.
Domherre Allmän i tätorterna.
Gulsparv Ganska allmän på öppna fält och vid julkärvar med havre (flera observationer).

 

linje

Januari 2001
När det gäller januari för hela Hälsinglands räkning verkar årets resultat bli mycket svårslaget i framtiden. Många olika fåglar observerades också i Ljusdals kommun under januari, nämligen 54 arter. Ljusdals kommun är största kommunen i Hälsingland, men är genom sitt inlandsläge i nordväst artfattigare än t.ex. Hudiksvallstrakten, som noterade 50 arter redan första dagen i januari.

I Ljusdals kommun blev december-resultatet 54-55 olika fågelarter. Slår man ihop december och januari blir summan 63 arter. Utöver dessa 63 arter är det inte många till man kan förvänta sig denna vinter. I stort sett är det nog bara gröngöling och mindre hackspett vi har missat. Hökuggla och lappuggla är väl sporadiska och kan då inte räknas som stationära vinterarter här. Om nötkråkor kan finnas i skogarna vet jag inte. Om stenknäcken flyttar härifrån vintertid normalt sett vet jag inte heller (tidigare obs finns från vinterbesök vid fågelbord i Ljusdal). Fjolårets svarthätta i Ämbarbo, Ljusdal under januari-februari var en vinterraritet. Korsnäbbar har lyst med sin frånvaro i hela Hälsingland i vinter.

Ett säreget inslag har varit den stora invasionen av tallbitar, som gynnats av den stora mängden rönnbär. Även stora mängder av sidensvansar och björktrastar kunde kalasa på rönnbären. Mattias Backlund noterade också många gråsiskor och bland dem även några rara snösiskor. Alf Forsblom upptäckte kattugglans rop och Stig Norell hörde i slutet av januari 4 kattugglor på samma kvällsrunda i Järvsötrakten. Kattuggla är nog annars en ovanlig fågel i kommunen, men tycks ha en liten stam kring Järvsö. Stig lyckades också höra berguv och slaguggla i januari.

Till ovanliga vinterobservationer eller sena "höstobservationer" i december räknas järnsparv, stare, bergfink, grönsiska och kanske gråtrut. Den rekordsena isläggningen med mycket öppet vatten långt in i december medförde att många svanar, gäss och änder kunde dröja kvar exceptionellt länge.

Jag tror (med en liten reservation) att följande fågelarter tidigare aldrig noterats under vintermånaderna december-januari i Ljusdals kommun: sädgås, kanadagås, kricka, fiskmås, ringduva och rödvingetrast. Tony Persson.

Art Observationer januari 2001
Knölsvan 1 par Sillerboån (nedströms laxodlingen), Tallåsen, Ljusdals fg 2001.01.02 Tony Persson.
1 par Sillerboån (vid laxodlingen), Tallåsen, Ljusdals fg 2001.01.04 Mattias Backlund.
1 par Sillerboån (nedströms laxodlingen), Tallåsen, Ljusdals fg 2001.01.06 och 01.07 Tony Persson.
1 par Horneviken/Noreån, Ljusdal 2001.01.13 Tony Persson, Börje Ohlsson.
1 par Noreån, Ljusdal 2001.01.14 Tony Persson.
Sångsvan 20 ex. (varav 3 unga) Sillerboån (stora höljan), Sillerbo, Ljusdals fg 2001.01.02 Tony Persson.
8 ex. Sillerboån, Ljusdals fg 2001.01.04 Mattias Backlund.
16 ex. Sillerboåns utlopp i Växnan, Tallåsen, Ljusdals fg 2001.01.06 Tony Persson.
6 ex. Sillerboån (stora höljan), Sillerbo, Ljusdals fg 2001.01.06 Tony Persson.
8-10 ex. Växnan, Nore, Ljusdal 2001.01.07 Börje Ohlsson.
2 ex. överflygande Kläppaängarna, Ljusdal 2001.01.11 Mattias Backlund.
2 ex. Noreån, Ljusdal 2001.01.11 Mattias Backlund.
22 ex. Sillerboån (stora höljan), Sillerbo, Ljusdals fg 2001.01.13 Tony Persson.
9 ex. Sillerboån (stora höljan), Sillerbo, Ljusdals fg 2001.01.20 Tony Persson.
3 ex. (1 adult, 2 unga) Växnan, Nore, Ljusdal 2001.01.27 Börje Ohlsson.
Kanadagås 3 ex. Noreån, Ljusdal 2001.01.01 och 01.02 Tony Persson, Börje Ohlsson.
3 ex. Noreån, Ljusdal 2001.01.04 Mattias Backlund.
3 ex. Noreån, Ljusdal 2001.01.06 Mattias Backlund, Krister Karlsson, Börje Ohlsson.
2 ex. Noreån, Ljusdal 2001.01.06 Tony Persson.
3 ex. Noreån, Ljusdal 2001.01.07 Tony Persson.
2 ex. Noreån, Ljusdal 2001.01.09 Mattias Backlund.
3 ex. Noreån, Ljusdal 2001.01.11 Mattias Backlund.
3 ex. Noreån, Ljusdal 2001.01.13 och 01.14 Tony Persson.
1 ex. Noreån, Ljusdal 2001.01.18 Mattias Backlund.
1 ex. Ljusnan mellan älvbroarna Ljusdal 2001.01.20 och 01.21 Tony Persson.
1 ex. Noreån, Ljusdal 2001.01.27 Tony Persson.
1 ex. Noreån, Ljusdal 2001.01.28 Börje Ohlsson.
Gräsand 4 hanar + 1 hona Milån, Järvsö fg 2001.01.01 Ove Larsson.
1 hane Noreån, Ljusdal 2001.01.01 och 01.02 Tony Persson.
1 hane Noreån, Ljusdal 2001.01.04 Mattias Backlund.
1 par Noreån, Ljusdal 2001.01.13 och 01.14 Tony Persson.
~10 ex. Milån/Milsjöns utlopp, Järvsö fg 2001.01.23 Leif Olsson.
Knipa 2 hanar + 1-2 honor Horneviken, Ljusdal 2001.01.01 Tony Persson.
3 honor Sillerboån (nedströms laxodlingen), Tallåsen, Ljusdals fg 2001.01.02 Tony Persson.
1 hane Sillerboån (stora höljan), Sillerbo, Ljusdals fg 2001.01.02 Tony Persson.
1 hona Noreån, Ljusdal 2001.01.04 Tony Persson.
1 par Horneviken, Ljusdal 2001.01.04 Mattias Backlund.
1 hona Sillerboån (nedströms laxodlingen), Tallåsen, Ljusdals fg 2001.01.06 Tony Persson.
1 hona + 1 hane Sillerboån (stora höljan), Sillerbo, Ljusdals fg 2001.01.06 Tony Persson.
1 hane Växnan, Nore, Ljusdal 2001.01.07 Börje Ohlsson.
2 hanar + 1 hona Noreån, Ljusdal 2001.01.13 Börje Ohlsson.
1 par Horneviken, Ljusdal 2001.01.13 Tony Persson.
2 honor Sillerboån (mellan stora bron och kaffebron), Tallåsen, Ljusdals fg 2001.01.13 Tony Persson.
1 hane Sillerboån (stora höljan), Sillerbo, Ljusdals fg 2001.01.13 Tony Persson.
3 hanar + 2 honor Noreån, Ljusdal 2001.01.14 Tony Persson.
1 hona Ljusnan mellan älvbroarna Ljusdal 2001.01.20 Tony Persson.
1 hane + 2 honor Sillerboån (stora höljan), Sillerbo, Ljusdals fg 2001.01.20 Tony Persson.
1 hona Noreån, Ljusdal 2001.01.21 Tony Persson.
1 hona Sillerboån (nedströms laxodlingen), Tallåsen, Ljusdals fg 2001.01.27 Tony Persson.
Storskrake 1 hane Sillerboån (stora höljan), Sillerbo, Ljusdals fg 2001.01.02 Tony Persson.
1 hane Sillerboån (vid laxodlingen), Tallåsen, Ljusdals fg 2001.01.04 Mattias Backlund.
Sparvhök 1 ex. Myra, Järvsö 2001.01.01 Ove Larsson.
1 ex. Ulvsta, Järvsö 2001 ca början av januari Leif Olsson.
1 ex. Måga, Ljusdal 2001.01.06 Tony Persson.
1 ex. Sunnanås, Ljusdal 2001.01.ca07 Sten Sunnefeldt.
1 ex. Kolsvedja, Ljusdal 2001.01.18 Mattias Backlund.
1 ex. Gruvbyn, Los 2001.01.26 Torbjörn Eliasson.
Kungsörn 1 ex. SV om Los (öster om Voxnan) 2001.01.14 Stig Norell, Åke Englund, Carl-Erik Zetterlund, Niklas Persson.
Järpe 1 ex. Rocksberget (NO Tallåsen), Ljusdals fg 2001.01.02 Tony Persson.
1 ex. Gräsberget (norr om Sandvik), Ljusdals fg 2001.01.13 Tony Persson.
1 ex. Brännmyra, Los fg 2001.01.28 Torbjörn Eliasson.
Dalripa 1 ex. mellan Degerkölen/Kyrkberget och Törnberget, Färila fg 2001.01.28 Ingmar Sundman.
Orre 1-2 ex. Skrällbergsvägen, Färila fg 2001.01.07 Sten Sunnefeldt.
Flera ex. bl.a. Romberg, Kvarnberg, Los fg 2001.01.14 Stig Norell, Åke Englund, Carl-Erik Zetterlund.
20-30 ex. Degerkölen, Färila fg 2001.01.20 Tony Persson.
3 ex. Lillberget (N om Gebbaren), Färila fg 2001.01.20 Tony Persson.
17 ex. Lillsjöberget (NO Gebbaren), Färila fg 2001.01.20 Tony Persson.
Tjäder 2 hanar Vikarskogen, Färila fg 2001.01.10 Sten Sunnefeldt.
1 hona elljusspåret Los 2001.01.19 Torbjörn Eliasson.
2 ex. Karsvall, Los fg 2001.01.28 Torbjörn Eliasson.
Fasan 1 hane + 3 honor Trädgårdsgatan, Ljusdal 2001.01.27 Tony Persson.
1 hona Pell-Persvägen 14, Järvsö 2001.01.27 och 01.28 Ove Larsson.
Tamduva 11 ex. Slotte, Ljusdal 2001.01.03 Tony Persson.
5 ex. Postplan, Ljusdal 2001.01.03 Tony Persson.
2 ex. Tallåsen, Ljusdals fg 2001.01.04 Mattias Backlund.
3 ex. Kedjegatan, Ljusdal 2001.01.04 Mattias Backlund.
1 ex. Tallåsen, Ljusdals fg 2001.01.06 Tony Persson.
3-5 ex. Tallåsen, Ljusdals fg 2001.01.07 Tony Persson.
10 ex. Tallåsen, Ljusdals fg 2001.01.09 Mattias Backlund.
6 ex. Kedjegatan, Ljusdal 2001.01.09 Mattias Backlund.
4 ex. Kedjegatan, Ljusdal 2001.01.11 Mattias Backlund.
2 ex. Gamla stan, Ljusdal 2001.01.14 Tony Persson.
4-5 ex. Norra Järnvägsgatan, Ljusdal 2001.01.14 Tony Persson.
1-2 ex. Lillhaga, Ljusdal 2001.01.20 Tony Persson.
1 ex. Tälle, Ljusdal 2001.01.21 Tony Persson.
1 ex. Kläppavägen, Ljusdal 2001.01.21 Tony Persson.
1 ex. Ringvägen./Bjuråkersvägen, Ljusdal 2001.01.27 Tony Persson.
2 ex. Tallåsen, Ljusdals fg 2001.01.27 Tony Persson.
1 ex. Gamla stan, Ljusdal 2001.01.28 Tony Persson.
Turkduva 1 ex. Gamla stan, Ljusdal 2001.01.03 Tony Persson.
1 ex. Gamla stan, Ljusdal 2001.01.04 Mattias Backlund.
1 ex. Gamla stan, Ljusdal 2001.01.06 Mattias Backlund, Krister Karlsson.
1 par Gamla stan, Ljusdal 2001.01.11 Mattias Backlund.
3 ex. Gamla stan, Ljusdal 2001.01.14 Tony Persson.
2 ex. Magasin Mix, Ljusdal 2001.01.14 Tony Persson.
2 ex. hoade vid busstation/godset (järnvägen), Ljusdal 2001.01.27 Tony Persson.
1 ex. hoade vid Molinsgatan, Ljusdal 2001.01.27 Tony Persson.
1 ex. hoade Gamla stan (Pelleviken), Ljusdal 2001.01.28 Börje Ohlsson.
Berguv 1 ex. hörd Öjeberget, Järvsö 2001.01.31 Stig Norell.
Sparvuggla 1 ex. Bäckan, Ljusdals fg 2001.01.07 Tony Persson.
1 ex. hörd Förängeåsen, Föränge, Järvsö fg 2001.01.29 Mattias Backlund.
Kattuggla 1 ex. hörd Förängeåsen, Föränge, Järvsö fg 2001.01.27 Alf Forsblom.
1 ex. hörd Förängeåsen, Föränge, Järvsö fg 2001.01.29 Stig Norell, Mattias Backlund.
1 ex. hörd Kåsjö, Järvsö 2001.01.29 Stig Norell.
1 ex. hörd Kalv, Järvsö fg 2001.01.29 Stig Norell.
1 ex. hörd Vålsjö, Järvsö fg 2001.01.29 Stig Norell.
Slaguggla 1 ex. hörd strax söder om Hybopaviljongen, Hybo, Ljusdals fg 2001.01.25 Stig Norell.
Pärluggla 1 ex. hörd vid Hybo, Ljusdals fg 2001.01.25 Stig Norell.
1 ex. hörd vid Hybo, Ljusdals fg 2001.01.28 Mattias Backlund.
1 ex. hörd Kalv, Järvsö fg 2001.01.29 Stig Norell.
Gråspett 1 hona Ulvsta, Järvsö 2001.01.ca16 Leif Olsson.
1 hane Ulvsta, Järvsö 2001.01.ca27 och 01.29 Leif Olsson.
1 par Bäckan, Ljusdals fg 2001.01.ca15 – 01.31 Maj Johansson.
Spillkråka 1 ex. Kolarviken (Jaktstigen), Hybosjön, Ljusdal 2001.01.11 Mattias Backlund.
1 hane Lappmyran, Ljusdals fg 2001.01.13 Tony Persson.
1 ex. Kramstatjärn, Järvsö 2001.01.ca23 Leif Olsson.
Större hackspett Ganska allmän. Flera observationer.
Sidensvans ~10 ex. Nore, Ljusdal 2001.01.01 Börje Ohlsson.
Nästan 100 ex. Konsum, Järvsö 2001.01.01 Tony Persson.
Drygt 100 ex. Tallåsen, Ljusdals fg 2001.01.02 Tony Persson.
~35 ex. Åkersta/Gamla stan, Ljusdal 2001.01.02 Tony Persson.
~20 ex. Lillhaga, Ljusdal 2001.01.02 Tony Persson.
Drygt 30 ex. Lillhaga, Ljusdal 2001.01.03 Tony Persson.
5 ex. Lillhaga, Ljusdal 2001.01.06 Tony Persson.
6 ex. Tallåsen, Ljusdals fg 2001.01.06 Tony Persson.
9-10 ex. Nore, Ljusdal 2001.01.07 Börje Ohlsson.
20 ex. Gymnasieskolan, Ljusdal 2001.01.08 Mattias Backlund.
1 ex. Gamla stan, Ljusdal 2001.01.14 Tony Persson.
~91 ex. Järnvägsstation, Ljusdal 2001.01.14 Tony Persson.
30 ex. Hotell Ljusdal, Ljusdal 2001.01.14 Börje Ohlsson.
30 ex. Wallins, Ljusdal 2001.01.18 Mattias Backlund.
20 ex. Kährs, Sjulhamre, Ljusdal 2001.01.19 Börje Ohlsson.
30 ex. Kährs, Sjulhamre, Ljusdal 2001.01.23 Börje Ohlsson.
~15 ex. centrala Järvsö under januari, 2001.01.24 Ove Larsson.
Strömstare 3-4 ex. Sillerboån, Bäckebo, Ljusdals fg 2001.01.02 Tony Persson.
4 ex. Sillerboån, Ljusdals fg 2001.01.04 Mattias Backlund.
5 ex. Sillerboån, Ljusdals fg 2001.01.06 Tony Persson.
2 ex. Sillerboån (Strömsholm och Bäckebo), Ljusdals fg 2001.01.13 Tony Persson.
Koltrast 1 hane Sörvåga, Järvsö 2001.01.01 Ove Larsson.
1 hane Kolsvedja, Ljusdal 2001.01.02 och 01.06 Tony Persson.
1 hane Tallåsen, Ljusdals fg 2001.01.06 Leif Viklund.
1 hane Hellbergsvägen, Järvsö 2001.01.10 – 01.31 Kerstin Mattsson.
1 ex. centrala Järvsö 2001.01.30 Ove Larsson.
Björktrast ~10 ex. Nore, Ljusdal 2001.01.01 Börje Ohlsson.
1 ex. Sörvåga, Järvsö 2001.01.01 Ove Larsson.
15-20 ex. Åkersta, Ljusdal 2001.01.02 Tony Persson.
7 ex. Tallåsen, Ljusdals fg 2001.01.02 Tony Persson.
3-4 ex. Hovsberg, Ljusdal 2001.01.02 Tony Persson.
1 ex. Kolsvedja, Ljusdal 2001.01.02 Tony Persson.
1 ex. Måga, Ljusdal 2001.01.02 Tony Persson.
1 ex. Postplan, Ljusdal 2001.01.03 Tony Persson.
1 ex. Lillhaga, Ljusdal 2001.01.03 Tony Persson.
2 ex. Tallåsen, Ljusdals fg 2001.01.04 Mattias Backlund.
3 ex. Sillerbo, Ljusdals fg 2001.01.04 Mattias Backlund.
2 ex. Kährs, Sjulhamre, Ljusdal 2001.01.06 Börje Ohlsson.
4 ex. Brännkullvägen, Los 2001.01.09 Torbjörn Eliasson.
1 ex. Sillerbo, Ljusdals fg 2001.01.13 Leif Viklund.
1 ex. Gamla stan, Ljusdal 2001.01.14 Tony Persson.
Kungsfågel ~6 ex. Måga, Ljusdal 2001.01.02 Tony Persson.
3 ex. Horneviken, Ljusdal 2001.01.04 Mattias Backlund.
1 ex. Sillerboåns början, Bäckebo, Ljusdals fg 2001.01.04 Mattias Backlund.
1 ex. Sillerboåns början, Bäckebo, Ljusdals fg 2001.01.06 Mattias Backlund, Krister Karlsson.
1 ex. Måga, Ljusdal 2001.01.06 Tony Persson.
Stjärtmes 2 ex. Kläppaängarna, Ljusdal 2001.01.11 Mattias Backlund.
2 ex. Svinhammar, Kläppaängarna, Ljusdal 2001.01.14 Tony Persson.
Talltita Allmän i skog och ibland gäst vid fågelborden. Flera observationer.
Tofsmes 2-3 ex. Måga, Ljusdal 2001.01.02 Tony Persson.
1 ex. Sillerboåns början, Bäckebo, Ljusdals fg 2001.01.04 Mattias Backlund.
Flera ex. Måga, Ljusdal 2001.01.06 Tony Persson.
3-4 ex. Gebbaren (östra sidan), Ljusdals fg 2001.01.20 Tony Persson.
3 ex. dagligen Skålbo, Järvsö fg 2001.01.24 Eleonor Jansson.
Svartmes 1 ex. Måga, Ljusdal 2001.01.02 Tony Persson.
1ex. Sillerboån, Bäckebo, Ljusdals fg 2001.01.04 Mattias Backlund.
3 ex. Skålbo, Järvsö fg 2001.01.06 Eleonor Jansson.
1 ex. Gruvbyn, Los 2001.01.12 Torbjörn Eliasson.
1 ex. Bäckan, Ljusdals fg 2001.01.27 Tony Persson.
Blåmes Allmän i tätorterna.
Talgoxe Allmän i tätorterna.
Nötväcka 1 ex. Nore, Ljusdal 2001.01.01 Börje Ohlsson.
3 ex. Måga, Ljusdal 2001.01.02 Tony Persson.
1 ex. Gamla stan, Ljusdal 2001.01.02 Tony Persson.
2 ex. Sillerboåns början, Bäckebo, Ljusdals fg 2001.01.04 Mattias Backlund.
4 ex. Måga, Ljusdal 2001.01.06 Tony Persson.
2 ex. dagligen Sörvåga, Järvsö 2001.01.24 Ove Larsson.
2 ex. dagligen Skålbo, Järvsö fg 2001.01.24 Eleonor Jansson.
1 ex. Bäckan, Ljusdals fg 2001.01.27 Tony Persson.
1 ex. dagligen Gruvbyn, Los 2001.01.31 Torbjörn Eliasson.
Trädkrypare 1 ex. Sillerboåns början, Bäckebo, Ljusdals fg 2001.01.04 Mattias Backlund.
Nötskrika Ganska allmän i skog och i tätorternas utkanter. Flera observationer.
Lavskrika 1 ex. Körbruksberget (SV Laforsen), Färila fg 2001.01.ca06 Gunnar Ottosson.
1 ex. N om Romberg, Los fg 2001.01.14 Åke Englund.
1 ex. S om Kajevall, Ljusdals fg 2001.01.28 Tony Persson.
Skata Allmän i tätorterna.
Kaja Allmän i tätorterna, troligen mer ovanlig i norra och västra delarna av kommunen.
Kråka Allmän i tätorterna.
Korp 50-100 ex. Lappmyran, Ljusdals fg 2001.01.02 Tony Persson.
Ganska allmän utanför tätorterna. Många observationer.
Stare 1 ex. Tallåsen, Ljusdals fg 2001.01.07, 01.20 och 01.27 Tony Persson.
Gråsparv Allmän i tätorterna.
Pilfink Allmän i tätorterna.
Bofink 1 hane Nore, Ljusdal 2001.01.28 Börje Ohlsson.
Bergfink 1 ex. Lillhaga, Ljusdal 2001.01.01 och 01.02 Tony Persson.
1 ex. Lillhaga, Ljusdal 2001.01.28 Marie Bergström, Tony Persson.
1 hane Lillhaga, Ljusdal 2001.01.30 Marie Bergström.
Grönfink Allmän i tätorterna.
Grönsiska 1 ex. Kedjegatan, Ljusdal 2001.01.25 Mattias Backlund.
Gråsiska ~30 ex. Lillhaga, Ljusdal 2001.01.03 Tony Persson.
~100 ex. Ångsäter, Ljusdal 2001.01.09 Mattias Backlund.
20 ex. Kolarviken (Jaktstigen), Hybosjön, Ljusdals fg 201.01.11 Mattias Backlund.
~800 ex. Kläppaängarna, Ljusdal 2001.01.11 Mattias Backlund.
5 ex. Gärdeåsen, Ljusdal 2001.01.15 Mattias Backlund.
10 ex. Gärdeåsen, Ljusdal 2001.01.17 Mattias Backlund.
40-50 ex. Bäckan, Ljusdals fg 2001.01.27 Tony Persson.
12 ex. Brännmyra, Los fg 2001.01.28 Torbjörn Eliasson.
Snösiska 1 ex. Ångsäter, Ljusdal 2001.01.09 Mattias Backlund.
1 ex. Kläppaängarna, Ljusdal 2001.01.11 Mattias Backlund.
Tallbit 2 ex. industriområdet, Järvsö 2001.01.01 Tony Persson.
22 ex. Konsum, Järvsö 2001.01.01 Tony Persson.
2 hanar kyrkogården, Västernäs, Ljusdal 2001.01.02 Tony Persson.
2 ex. Postplan, Ljusdal 2001.01.03 Tony Persson.
1 ex. Gymnasieskolan, Ljusdal 2001.01.08 Mattias Backlund.
8 ex. Kedjegatan, Ljusdal 2001.01.09 Mattias Backlund.
6 ex. Gymnasieskolan, Ljusdal 2001.01.10 Mattias Backlund.
4 ex. Gärdeåsen, Ljusdal 2001.01.15 Mattias Backlund.
Några ex. Kläppa, Ljusdal 2001.01.ca16 andrahand via Mattias Backlund.
1 honfärgad + 1 hane Tällelivs, Ljusdal 2001.01.17 Mattias Backlund.
9 ex. Gymnasieskolan, Ljusdal 2001.01.17 Mattias Backlund.
7 ex. Vägverket, Ljusdal 2001.01.18 Mattias Backlund.
4 ex. Gymnasieskolan, Ljusdal 2001.01.19 Mattias Backlund.
13 ex. Öjeskolan, Järvsö 2001.01.20 Ove Larsson.
4 ex. Stenhamre, Ljusdal 2001.01.21 andrahand via Mattias Backlund.
5 ex. Järnvägsstationen, Ljusdal 2001.01.24 Mattias Backlund.
Domherre Allmän i tätorterna.
Gulsparv Ganska allmän på öppna fält och vid utfodring med havre.

 

linje

Februari 2001

Art Observationer februari 2001
Sångsvan 4 ex. Sillerboån, Ljusdals fg 2001.02.11 Mattias Backlund.
4 ex. Sillerboån, Tallåsen, Ljusdals fg 2001.02.18 Tony Persson.
1 ex. Sillerboån (stora höljan), Sillerbo, Ljusdals fg 2001.02.18 Tony Persson.
3 ex. Dåasån, Los fg 2001.02.28 Kjell Persson.
Kanadagås Ej observerad i februari
Gräsand 2 par Sillerboån (stora höljan), Sillerbo, Ljusdal fg 2001.02.18 Tony Persson.
Knipa 2 honor Sillerboån, Ljusdals fg 2001.02.11 Mattias Backlund.
2 honor Sillerboån (nedströms laxodlingen),Tallåsen, Ljusdals fg 2001.02.18 Tony Persson.
1 hane Sillerboån (stora höljan), Sillerbo, Ljusdals fg 2001.02.18 Tony Persson.
Duvhök 1 ex. Tallåsen, Ljusdals fg 2001.02.26 Leif Viklund.
Sparvhök 1 ung (ev. 2k hona) Norrkämsta, Ljusdal 2001.02.11 Mattias Backlund.
Kungsörn Ej observerad i februari
Järpe 1 ex. Örnberget, Los fg 2001.02.10 Torbjörn Eliasson.
Dalripa Ej observerad i februari
Orre 20 ex. Hästkölsmyran, Los fg 2001.02.10 Torbjörn Eliasson.
Tjäder Ej observerad i februari
Fasan 1 hane + 3 honor Trädgårdsgatan, Ljusdal under hela februari Rolph Halvarsson.
Gråtrut Ej observerad 2001
Tamduva 15 ex. Postplan, Ljusdal 2001.02.07 Mattias Backlund.
3 ex. Bjuråkersvägen, Ljusdal 2001.02.11 Mattias Backlund.
1 ex. Tallåsen, Ljusdals fg 2001.02.17 Mattias Backlund.
5 ex. Wallins, Ljusdal 2001.02.17 Mattias Backlund.
2 ex. Lillhaga, Ljusdal 2001.02.18 Tony Persson.
2 ex. Tallåsen, Ljusdals fg 2001.02.18 Tony Persson.
2 ex. Gymnasieskolan, Ljusdal 2001.02.19 Mattias Backlund.
1 ex. Tällelivs, Ljusdal 2001.02.19 Mattias Backlund.
1 ex. Gymnasieskolan, Ljusdal 2001.02.21 Mattias Backlund.
2 ex. Domus, Ljusdal 2001.02.21 Mattias Backlund.
2 ex. Östernäs, Ljusdal 2001.02.24 Mattias Backlund.
9 ex. omkring Järnvägsstationen, Ljusdal 2001.02.24 Tony Persson.
5 ex. Tällelivs, Ljusdal 2001.02.25 Tony Persson.
3 ex. centrala Ljusdal 2001.02.26 Mattias Backlund.
1 ex. Gruvbyn, Los 2001.02.27 Torbjörn Eliasson.
Turkduva 1 ex. Kedjegatan, Ljusdal 2001.02.08 Mattias Backlund.
Berguv 1 hane Öjeberget och centrala Järvsö 2001.02.16-17 Stig Norell, Tony Persson.
1 hane Öjeberget (nära Järvzoo), Järvsö 2001.02.18 Mattias Backlund.
1 hane Öjeberget, Järvsö 2001.02.26 Kerstin Mattsson.
Sparvuggla 1 ex. hörd Bäckan, Ljusdals fg 2001.02.12 och 02.13 Sigrid Bergström.
Kattuggla 1 ex. hörd Sanna, Järvsö fg 2001.02.14 och 02.16 Alf Forsblom.
1 ex. hörd Sanna, Järvsö fg 2001.02.18 Mattias Backlund.
Slaguggla 1 ex. hörd Bäckan, Ljusdals fg 2001.02.24 Åke och Maj Johansson.
Pärluggla 1 ex. hörd Hybo, Ljusdals fg 2001.02.18 Mattias Backlund.
Gråspett 1 ex. ”Cykel-Anders”, Järvsö 2001.02.12 Nicklas Persson.
1 par sedan mitten av januari Bäckan, Ljusdals fg 2001.02.17 Maj Johansson.
2 honor + 2 hanar Bäckan, Ljusdals fg 2001.02.26 Maj Johansson.
2 honor + 1 hane Bäckan, Ljusdals fg 2001.02.27 Maj Johansson.
Spillkråka Ej observerad i februari
Större hackspett Ganska allmän. Flera observationer.
Sidensvans 9 ex. Lillhaga, Ljusdal 2001.02.03 Tony Persson.
2 ex. Lillhaga, Ljusdal 2001.02.04 Tony Persson.
2 ex. Lillhaga, Ljusdal 2001.02.05 Marie Bergström.
2 ex. Kedjegatan, Ljusdal 2001.02.06 Mattias Backlund.
6 ex. Kedjegatan, Ljusdal 2001.02.07 Mattias Backlund.
1 ex. Bjuråkersvägen, Ljusdal 2001.02.11 Mattias Backlund.
15 ex. IP, Ljusdal 2001.02.14 Mattias Backlund.
~50 ex. Sörvåga, Järvsö 2001.02.18 Ove Larsson.
~15 ex. Skästra, Järvsö fg 2001.02.18 Eleonor Jansson.
2 ex. Kedjegatan, Ljusdal 2001.02.22 Mattias Backlund.
10-15 ex. Skålbo, Järvsö fg 2001.02.23 Eleonor Jansson.
12 ex. Skridsvik, Järvsö fg 2001.02.24 Eleonor Jansson.
1 ex. (minst) Gärdeåsen, Ljusdal 2001.02.26 Mattias Backlund.
13 ex. Öjeskolan, Järvsö 2001.02.27 Tony Persson.
Mindre flockar mer eller mindre dagligen under februari i centrala Järvsö 2001.02.27 Ove Larsson.
18 ex. Kedjegatan, Ljusdal 2001.02.27 Mattias Backlund.
20 ex. Tingsgatan, Ljusdal 2001.02.27 Mattias Backlund.
1 ex. Kedjegatan, Ljusdal 2001.02.28 Mattias Backlund.
6 ex. Tallåsen, Ljusdals fg 2001.02.28 Leif Viklund.
Strömstare 1 ex. Sillerboån, Ljusdals fg 2001.02.11 Mattias Backlund.
12 ex. Sillerboån, Ljusdals fg 2001.02.18 Tony Persson.
Koltrast 1 hane (2k) Bjuråkersvägen (nära IP), Ljusdal 2001.02.07 Mattias Backlund.
1 hane Pell-Persvägen, Järvsö 2001.02.23 Ove Larsson.
1 hane centrala Järvsö 2001.02.25 Alf Forsblom.
1 hane Hellbergsvägen, Järvsö 2001.02.01-02.28 Kerstin Mattsson.
Björktrast 1 ex. Gymnasieskolan, Ljusdal 2001.02.02 Mattias Backlund.
1 ex. Kedjegatan, Ljusdal 2001.02.09 Mattias Backlund.
Kungsfågel 1 ex. Gärdeåsen, Ljusdal 2001.02.09 och 02.22 Mattias Backlund.
Stjärtmes Ej observerad i februari
Talltita 1 ex. Bäckan, Ljusdals fg 2001.02.11 Marie Bergström.
1 ex. Sillerboån, Ljusdals fg 2001.02.18 Tony Persson.
1 ex. Pell-Persvägen, Järvsö 2001.02.25 Ove Larsson.
Tofsmes Flera ex. under februari vid Järvzoo, Järvsö 2001.02.18 Krister Karlsson.
Minst 2 ex. Skålbo, Järvsö fg hela februari Eleonor Jansson.
Svartmes Flera ex. under februari vid Järvzoo, Järvsö 2001.02.18 Krister Karlsson.
Blåmes Allmän i tätorterna.
Talgoxe Allmän i tätorterna.
Nötväcka 1 ex. Bäckan, Ljusdals fg 2001.02.11 Marie och Sofia Bergström.
1 ex. hörd Barnstugevägen, Järvsö 2001.02.14 Tony Persson.
1 ex. Skästra, Järvsö fg 2001.02.18 Eleonor Jansson.
2 ex. Skålbo, Järvsö fg hela januari och hela februari Eleonor Jansson.
Trädkrypare 1 ex. sjungande Gymnasieskolan, Ljusdal 2001.02.16 Mattias Backlund.
Nötskrika 1 ex. Järvzoo, Järvsö 2001.02.10 Krister Karlsson.
1 ex. Kämpbergsvägen, Los 2001.02.12 Torbjörn Eliasson.
Lavskrika 1 ex. Järvzoo, Järvsö 2001.02.19 Krister Karlsson.
Skata Allmän i tätorterna.
Nötkråka 3-5 ex. Järvzoo, Järvsö 2001.02.10 Krister Karlsson.
Kaja Allmän i tätorterna, troligen mer ovanlig i norra och västra delarna av kommunen.
Kråka Allmän i tätorterna.
Korp Flera ex. under februari vid Järvzoo, Järvsö 2001.02.18 Krister Karlsson.
2 ex. (spelflög) Svinhammar, Kläppaängarna, Ljusdal 2001.02.20 Mattias Backlund.
Stare Ej observerad i februari
Gråsparv Allmän i tätorterna.
Pilfink Allmän i tätorterna.
Bergfink 1 hona Lillhaga, Ljusdal 2001.02.17 och 02.18 Tony Persson, Marie Bergström.
1 hane + 1 hona Lillhaga, Ljusdal 2001.02.20 Tony Persson.
1 hane + 2 honor Lillhaga, Ljusdal 2001.02.24 Tony Persson.
1 hane + 1 hona Lillhaga, Ljusdal 2001.02.25 Tony Persson.
Grönfink Allmän i tätorterna.
Grönsiska 2 ex. Skidstadion (O om gymnasieskolan), Ljusdal 2001.02.19 Mattias Backlund.
Gråsiska Ej observerad i februari
Snösiska Ej observerad i februari
Tallbit 40 ex. Gymnasieskolan, Ljusdal 2001.02.02 Mattias Backlund.
2 hanar + 2 honfärgade Piparmyra (S om Storhaga), Ljusdals fg 2001.02.03 Martin Oreblad.
10 ex. Sjukhuset, Ljusdal 2001.02.04 Marie och Lisa Bergström.
15 ex. Gymnasieskolan, Ljusdal 2001.02.05 Mattias Backlund.
3 ex. Skriksvik, Järvsö fg 2001.02.06 Krister Karlsson.
1 hane + 1 honfärgad Gymnasieskolan, Ljusdal 2001.02.07 Mattias Backlund.
2 ex. Ovegallerian (N om busstation), Ljusdal 2001.02.07 Mattias Backlund.
1 honfärgad död på altanen Pell-Persvägen 14, Järvsö 2001.02.12 Ove Larsson.
5 ex. Gärdeåsen, Ljusdal 2001.02.14 Mattias Backlund.
~10 ex. Skästra, Järvsö fg 2001.02.18 Eleonor Jansson.
~12 ex. Gymnasieskolan, Ljusdal 2001.02.19 Mattias Backlund.
~10 ex. Gymnasieskolan, Ljusdal 2001.02.21 Mattias Backlund.
~10 ex. centrala Tallåsen, Ljusdals fg 2001.02.22 Bror Svensson.
5 ex. Tallåsen, Ljusdals fg 2001.02.23 Leif Viklund.
4 ex. Ringvägen 44, Ljusdal 2001.02.25 Tony Persson, Marie Bergström.
5 ex. Kedjegatan, Ljusdal 2001.02.25 Mattias Backlund.
2 hanar Kedjegatan, Ljusdal 2001.02.27 Mattias Backlund.
Domherre Allmän i tätorterna.
Gulsparv Ganska allmän på öppna fält och vid utfodring med havre.

 

Uppdaterad 2013-02-20

Bengt Stridh

Till start Tillbaka till startsidan