Artlista | Flyttfåglarnas ankomst | Förening | Första fynd | Geografi | Länkar | Meddela obsar | Nattsångare | Vinter 2000-2001 | Rariteter | Övervintrande arter | Start

Fåglar i Ljusdals kommun

Övervintrande arter

Linje

Följande arter bedöms som övervintrande. Hit har även räknats invasionsarter från norr och öster som gråsiska, nötkråka, sidensvans, snösiska och tallbit. För de arter som markerats med Extrem kan en mycket liten del av populationen övervintra i extremfall. Några av arterna är sällsynta och noteras endast sporadiskt, med många års mellanrum, inom kommunen.

Meddela om du gör vinterfynd av andra arter än de som nämns nedan!

linje

 
Bergfink Extrem Grönsiska Extrem? Mindre korsnäbb Storskrake Extrem
Berguv Gulsparv Nötkråka Strömstare
Björktrast Extrem Hökuggla Nötskrika Större hackspett
Blåmes Järpe Nötväcka Större korsnäbb
Bofink Extrem Kaja Orre Svartmes
Bändelkorsnäbb Kattuggla Pilfink Sångsvan Extrem
Dalripa Knipa Extrem Pärluggla Talgoxe
Domherre Knölsvan Extrem Sidensvans Tallbit
Duvhök Koltrast Extrem Skata Talltita
Entita Korp Slaguggla Tamduva
Fasan Kråka Snösiska Tjäder
Fjälluggla Kungsfiskare Extrem Sparvhök Tofsmes
Gråsiska Kungsfågel Sparvuggla Tretåig hackspett
Gråsparv Kungsörn Spillkråka Trädkrypare
Gråspett Lappmes Steglits Turkduva
Gräsand Extrem Lappuggla Stenknäck

Vitryggig hackspett (utgången)

Grönfink Lavskrika Stjärtmes
Gröngöling Mindre hackspett Storskarv Extrem

Uppdaterad 2013-02-20

Bengt Stridh

Till start Tillbaka till startsidan