Artlista | Flyttfåglarnas ankomst | Förening | Första fynd | Geografi | Länkar | Meddela obsar | Nattsångare | Vinter 2000-2001 | Rariteter | Övervintrande arter | Start

Fåglar i Ljusdals kommun

Flyttfåglarnas ankomst

Linje

Här nedan ser du tidigaste ankomstdatumen för de flyttfåglar som ses mer eller mindre regelbundet i kommunen. Speciellt för de tidiga flyttfåglarna kan ankomsten variera en hel del från år till år. De tidiga vårflyttarna är beroende av bra väder och tidig islossning vad gäller vattenbundna fåglar. Detta innebär också att änder etc. kan ses betydligt tidigare i Ljusnans tidigt öppna vatten än vad de ses vid häckningsplatserna. En variation i ankomsttid på upp till 2-3 veckor kan dessutom förekomma inom kommunen med tanke på att våren anländer tidigare i söder än i de kallare västra och norra delarna.

Helt säkert finns det arter som setts tidigare än vad som nämns nedan, men de här uppgifterna var de bästa vi hade när vi gjorde listan. Meddela om du har gjort eller gör något tidigare fynd än vad som nämns nedan, så blir vi mycket glada (yiihaaa...)!

linje

Hälsinglands Fåglar avser boken med samma namn, utgiven 1950 med BoWitt-Strömer, bosatt i Storhaga, som författare. En del arter ses sällsynt under vintermånaderna december-februari och det har angetts med vinterfynd sällsynt. Några arter har tagits bort från ankomstlistan eftersom de bedömts ses vintertid så ofta att det är svårt att skilja mellan övervintrande fåglar och fåglar som anländer om våren. Det gäller varfågel, knipa, sångsvan, koltrast, grönsiska, bofink, gräsand, stare och steglits. För vissa arter har fynd gjorts vid samma datum under olika år.

Art Ankomst År Plats Observatör
Bläsgås 19 februari 2006 Nybo, Järvsö Stig Norell och Jan Nylander
Jorduggla 1 mars 1974 Föränge, Järvsö Stig Norell och Jan-Erik Malmstigen
Knölsvan Vinterfynd sällsynt 1 mars 1990 Uppströms Horneviken, Ljusdal Tony Persson
Hornuggla 4 mars 1978 Vallåsen Stig Norell, Jan Hassner
Ormvråk 4 mars 1973 Tallåsen Stig Norell
Sädgås 7 mars 1992 Håvra Sven-Erik Färlin
Kanadagås 8 mars 1997 Horneviken, Ljusdal Tony Persson
Sånglärka 8 mars 1992 Horneviken, Ljusdal Tony Persson
Sånglärka 8 mars 1992 Grönås, Järvsö Stig Norell
Sånglärka 8 mars 1997 Bäckebo Leif Viklund
Tofsvipa 8 mars 1992 Horneviken, Ljusdal Tony Persson
Tofsvipa 8 mars 1992 Grönås, Järvsö Stig Norell
Tofsvipa 8 mars 1997 Kläppaängarna, Ljusdal Bosse Wallin
Gråtrut 9 mars 1997 Lillhaga, Ljusdal Tony Persson
Storskrake Vinterfynd sällsynt 11 mars 1989 Uppströms Horneviken, Ljusdal Tony Persson
Ringduva 14 mars 1975 Bäckebo Jan-Erik Malmstigen
Pilgrimsfalk 16 mars 2011   Stig Norell
Skogsduva 16 mars 2007 Norrvåga Krister Karlsson (enligt Svalan)
Trana 18 mars 1945 Ljusdals socken Hälsinglands Fåglar
Grågås 20 mars 2000 Horneviken Mattias Backlund
Gråhäger 20 mars 2007 Ljusdal, vid Ljusnan i Lillhaga (Tullvägen) Helene Jonsson (enligt LjP)
Råka 21 mars 2001 Ljusdal, Bjuråkersvägen Mattias Backlund
Snösparv Vinterfynd sällsynt 23 mars 1984 Måga, Ljusdal Tony Persson, Marie Bergström
Fiskmås 25 mars 1973 Ljusdal, älvbron Stig Norell
Tornfalk 25 mars 1972 Vågaängarna, Järvsö Jan-Erik Malmstigen
Sävsparv 25 mars 1990 Kläppaängarna, Ljusdal Tony Persson
Forsärla 27 mars 2004 Kåssjö, Järvsö Anna Thunell, Roland Persson
Småskrake Vinterfynd sällsynt 29 mars 2002 Sillerboån Mattias Backlund
Vinterhämpling Vinterfynd sällsynt 30 mars 1972 Vågaängarna, Järvsö Jan-Erik Malmstigen
Havstrut 30 mars 2002 Horneviken Mattias Backlund
Skrattmås 31 mars 1973 Sillerboån Stig Norell
Skrattmås 31 mars 1994 Ljusdal, mellan älvbroarna Marie Bergström
Skrattmås 31 mars 1998 Älvbron, Järvsö Alf Forsblom
Järnsparv 31 mars 2003 Los Torbjörn Eliasson
Rödhake 31 mars 2003 Lillhaga Sofia Bergström och Tony Persson
Trädlärka 31 mars 2003 Färila flygplats Tony Persson
Dubbeltrast 1 april 2002 Färila flygplats Tony Persson
Ladusvala 1 april 2000? Östra Hovra Sven-Erik Färlin?
Kricka 2 april 1999 Strömvik, Los Torbjörn Eliasson
Enkelbeckasin 2 april 2000 Storholmen, Ljusnan Ove Larsson
Fjällvråk 3 april 1993 Vattuvalla Stig Norell, Åke Englund, Calle Zetterlund
Fjällvråk 3 april 2004 Någon mil norr om Ramsjö Ove Larsson, Stig Norell
Stenfalk 3 april 2004 Norrvåga, Järvsö Ove Larsson, Stig Norell
Björktrast Vinterfynd sällsynt 4 april 1980 Sortvattnet Stig Norell
Ängspiplärka 4 april 1988 Ljusdal, brukshundklubben Tony Persson
Gärdsmyg 4 april 1999 Brassberget Stig Norell, Tony Persson
Sädesärla 4 april 2005 Talllåsen, Sillerboån Stig Norell
Taltrast 5 april 1982 Sortvattnet Stig Norell
Silltrut 5 april 1988 Sillerboån och Växnan Tony Persson
Blå kärrhök 6 april 1997 Sunnanås Stig Norell
Rödvingetrast 7 april 1974 Storholmen Jan-Erik Malmstigen
Rödvingetrast 7 april 1983 Järvsö samhälle Stig Norell
Vitkindad gås 8 april 1995 Norr-Säljesta Hasse Persson
Sothöna 8 april 2002 Onsängssjön Mattias Backlund
Morkulla 8 april 2004 Skriksvik, Järvsö Eleonor Jansson
Morkulla 8 april 2004 Säljestad, Järvsö Stig Norell
Storspov 9 april 1945 Hälsinglands Fåglar
Bläsand 9 april 1974 Ljusdal, älvbron Jan-Erik Malmstigen
Härfågel 9 april 2002 Strax utanför Kårböle Tore Järverud
Smålom 9 april 2004 Ljusnan, Skästra, Järvsö Tony Persson, Eleonor Jansson, Eva Olsson
Brunand 11 april 1971 Ljusnan Stig Norell
Salskrake 11 april 1999 Kläppaängarna Tony Persson, Mattias Backlund
Gransångare 11 april 2009 Järvsö, Ramsjö, Finneby Helena Persson, Mats Westberg, Calle Andersson, Lina Lönnberg, Per Eriksson
Fiskgjuse 12 april 1995 Hybo klack Stig Norell
Brun kärrhök 12 april 2000 Onsängssjön Peter Ugander
Storlom 12 april 2009 Mines, Järvsö Ove Larsson
Skogssnäppa 13 april 1990
Skäggdopping

13 april
13 april

1990
2005


Mines, Järvsö


Stig Norell

Ejder 13 april 2002 Järvsö, Ljusnan vid älvbron Ove Larsson
Vattenrall 13 april 2002 Hybosjön Stig Norell
Vigg 15 april 2005 Femmagrundet, Ljusdal Stig Norell
Kärrsnäppa 16 april 1946 Hälsinglands Fåglar
Rödstjärt 16 april 1995 Mines, Järvsö Stig Norell
Strandskata 16 april 1999 Nore, Växnan, Ljusdal Mårten Lannås
Kungsfiskare Vinterfynd sällsynt 17 april 1992 Nybo; Milån, Kvarnen Per Eriksson och hans svåger
Stenskvätta 17 april 1922 Hälsinglands Fåglar
Gluttsnäppa 18 april 2003 Säljestavågen Stig Norell
Hämpling 18 april 1926 Hälsinglands Fåglar
Mindre strandpipare 18 april 2003 Mines, Järvsö Stig Norell och Ove Larsson
Spetsbergsgås 18 april 2001 Norrvåga, Järvsö Tony Persson
Dvärgbeckasin 19 april 2003 Mines, Järvsö Mattias Backlund och Mats Andersson
Rörhöna 19 april 2001 Säljestavågen Mattias Backlund, Tony Persson
Skedand 19 april 2004 Mines, Järvsö Stig Norell
Större strandpipare 19 april 2003 Kläppaängarna Mattias Backlund och Mats Andersson
Större strandpipare 19 april 2004 Mines, Järvsö Stig Norell
Alfågel 20 april 2004 Lossjön

Torbjörn Eliasson

Drillsnäppa 20 april 1975 Storholmen Stig Norell
Lappsparv 20 april 1972 Vågaängarna, Järvsö Jan-Erik Malmstigen
Bergand 21 april 2002 Norrbytjärn Torbjörn Eliasson
Storskarv 21 april 2002 Kläppaängarna, flög över Ljusnan Fågelcirkel (10 deltagare)
Grönbena 22 april 1984 Piparvallen Stig Norell
Lärkfalk 22 april 1996 Sanna Alf Forsblom
Stjärtand 22 april 1972 Vågaängarna Jan-Erik Malmstigen, Stig Norell, Staffan Olanders
Stjärtand 22 april 1999 Kläppaängarna, Ljusdal Mattias Backlund
Svarthakedopping 22 april 2004 Säljestavågen, Järvsö Stig Norell, Jan Nylander
Svartvit flugsnappare 23 april 1948 Hälsinglands Fåglar
Lövsångare 24 april 2000 Kläppaängarna Tony Persson m.fl.
Ljungpipare 25 april 2001 Säljestavågen Mattias Backlund, Krister Karlsson
Svärta 25 april 2009 Ljusnan vid Änga Ove Larsson och Stig Norell
Trädpiplärka 25 april 2009 Mörkberget, Järvsö Ove Larsson och Stig Norell
Tundrasädgås 25 april 2001 Norrvåga, Järvsö Mattias Backlund (upptäckare), Krister Karlsson, Tony Persson, Stig Norell, Ove Larsson
Gulärla 26 april 1996 Alf Forsblom
Gråhakedopping 26 april 2005 Onsängssjön Stig Norell
Ringtrast 27 april 1989 Tallåsen, Ede Leif Viklund
Rödbena 27 april 1976 Mines, Järvsö Stig Norell
Årta 27 april 1991 Storholmen Tony Persson
Göktyta 28 april 1949 Hälsinglands Fåglar
Rödspov 28 april 1918 Hälsinglands Fåglar
Småspov 28 april 1973 Storholmen, Järvsö Stig Norell
Svartsnäppa 28 april 2002 Ö Hocklan Torbjörn Eliasson
Videsparv 29 april 1990 Lövingsån, Gäddtjärn, Övre Mångtjärn Bengt Stridh
Fisktärna 30 april 2003 Mines, Järvsö Stig Norell
Brushane 1 maj 1975 Storholmen, Järvsö Stig Norell
Buskskvätta 1 maj
Hussvala 1 maj 1993 Bengt Stridh
Ortolansparv 1 maj 1945 Hälsinglands Fåglar
Sjöorre 1 maj 1996 Kläppaängarna Alf Forsblom
Grönsångare 4 maj 2002 Borr, Ljusdal Tony Persson
Gök 4 maj 1949 Hälsinglands Fåglar
Småfläckig sumphöna 4 maj 2001 Onsängssjön Mattias Backlund
Backsvala 6 maj 1990
Ärtsångare 6 maj 1950 Hälsinglands Fåglar
Snatterand 7 maj 2003 Onsängssjön, Ljusdal Peter Ugander
Svarthätta 10 maj 2000 Hybosjön Mattias Backlund, Krister Karlsson
Törnsångare 10 maj 1950 Hälsinglands Fåglar
Grå flugsnappare 12 maj 2000 Nore, Ljusdal Börje Ohlsson
Rörsångare 13 maj 2002 Onsängssjön Björn Persson
Tornseglare 13 maj 1999? Nore, Ljusdal Börje Ohlsson
Blåhake 15 maj 1966 Kläppaängarna Nils Århammar m.fl.
Näktergal 15 maj 2002 Svedjebäck Tony Persson
Sommargylling 15 maj 1993 Boda Per Larsson
Sävsångare 15 maj 1975 Fönesjön Jan-Erik Malmstigen
Törnskata 15 maj 1993
Vit stork 15 maj 1938 Hälsinglands Fåglar
Mosnäppa 16 maj 1986 Mellan Ljusnan och Kyrksjön Bengt Stridh
Myrspov 16 maj 1992 Blistermyran, Gebbarn Örjan Davidsson
Rosenfink 16 maj 2001 Norrvåga, Järvsö Mattias Backlund
Trädgårdssångare 17 maj 2000 Kolarviken, Hybosjön Stig Norell
Tereksnäppa 18 maj 1996 Lossjön Torbjörn Eliasson
Bivråk 20 maj 2000 Ljusdal Mattias Backlund, Tony Persson
Härmsångare 20 maj 1990
Vaktel 21 maj 2002 Sydost Onsängssjön Tony Persson
Gräshoppsångare 23 maj 1988 Kläppaängarna
Kornknarr 23 maj 2000 Sunnanåstjärn Mattias Backlund
Fjällpipare 24 maj 1985 Håvra Sven-Erik Färlin
Smalnäbbad simsnäppa 24 maj 1991 Långtjärnen (ovanför Stor-Valsjön) Sven Norman, Ove Fredin
Flodsångare 27 maj 2002 Myra Tony Persson
Kärrsångare 28 maj 2002 Borrsjön, Ljusdal Tony Persson
Myrsnäppa 1 juni 1998 Ö Hocklan, Los Torbjörn Eliasson
Busksångare 13 juni 1972 Järvsö, Vik Mats Carlsson
Prutgås 12 juli 1992 Kläppaängarna, Ljusnan Bengt Stridh, Tony Persson, Marie Bergström

Uppdaterad 2013-02-20

Skapad 1998-01-17

Bengt Stridh

Till start Tillbaka till startsidan