Artlista | Flyttfåglarnas ankomst | Förening | Första fynd | Geografi | Länkar | Meddela obsar | Nattsångare | Rariteter | Vinter 2000-2001 | Övervintrande arter | Start

 

Tjäderhöna
© Alf Forsblom

Fåglar i Ljusdals kommun

Linje

Se de senaste observationerna från Hälsingland som rapporterats till Svalan.

Om du skådar i Ljusdals kommun och har tillgång till e-post kan du anmäla dig till en e-postlista rörande fågelskådning i kommunen. Kontakta Mattias Backlund för info om listan.


1991 började Tony Persson, Ljusdal, och undertecknad att författa något som från början skulle bli en enkel förteckning över vilka fåglar som var funna i Ljusdals kommun. Inte kunde vi då tro att det skulle ta sådan tid att få till ett alster i tryck! Tills vidare kan ni hålla till godo med denna webversion.

Förutom värdet av att ha en förteckning över alla kommunens fågelarter och att kunna se förändringar är syftet att sporra andra fågelintresserade till "skådande" och att rapportera intressanta arter. Förhoppningsvis kan antalet aktiva skådare också öka från dagens ca 0,5 fågelskådare/kvadratmil.

236 arter är noterade i Ljusdals kommun, men säkert finns flera nya arter att upptäcka. Som jämförelse kan nämnas att till och med 1992 var 286 arter kända från Hälsingland. I skriften "Sällsynta fåglar i Hudiksvalls kommun" anges att 267 arter är observerade i Hudiksvalls kommun, varav 3 ej ännu granskats av raritetskommittén.

Vi vill ge vårt varmaste tack till alla uppgiftslämnare, utan vars hjälp detta verk inte hade sett dagens ljus, till Stig Norell för konstruktiva synpunkter på tidiga utkast, till Alf Forsblom för mycket vackra illustrationer och till Mia, "kidsen" samt en kattunge (nu snarast fullvuxen) för den tålmodiga insikten av denna skrifts betydelse.

Författarna tar mycket tacksamt emot kompletteringar och justeringar!

Linje

Karta Ljusdals kommun

fugglar

Uppdaterad 2013-02-20
Skapad 1998-01-12


URL: http://www.geddeholmnatur.se/Ljusdal/index.html

Hem Tillbaka till hemsidan
Free counter and web stats Besöksstatistik