Artlista | Flyttfåglarnas ankomst | Förening | Första fynd | Geografi | Länkar | Meddela obsar | Nattsångare | Vinter 2000-2001 | Rariteter | Övervintrande arter | Start

Fåglar i Ljusdals kommun

Första fynd

Linje

Listan nedan visar vilket år arten rapporterades för första gången.

Meddela om du känner till tidigare fynd än de som nämns nedan!

linje

 
Dalripa 1790 Stenskvätta 1922 Nötkråka, smalnäbbad 1928 Kanadagås >1950, <1975
Järpe 1790 Stjärtmes 1922 Smålom 1928 Berglärka 1952
Orre 1790 Svartvit flugsnappare 1922 Tofsmes 1928 Fjällgås 1952
Tjäder 1790 Trana 1922 Fiskmås 1929 Silltrut 1952
Stare ca 1850 Blå kärrhök 1923 Mindre hackspett 1929 Forsärla 1953
Lärkfalk 1859 Buskskvätta 1923 Nattskärra 1929 Vinterhämpling 1953
Kustpipare 1870 Drillsnäppa 1923 Pärluggla 1929 Myrspov ca 1957
Storskarv 1874 Fjälluggla 1923 Skogssnäppa 1929 Biätare 1958
Röd glada 1880-talet Fjällvråk 1923 Jorduggla 1931 Dvärgbeckasin 1963
Sidensvans <1887 Grönfink 1923 Pilgrimsfalk 1931 Blåhake 1966
Lappuggla 1891 Lövsångare 1923 Sävsångare 1931 Grågås 1970-talet
Kornknarr 1896 Morkulla 1923 Vaktel 1931 Dvärgmås 1971
Tretåig mås 1900 Ortolansparv 1923 Duvhök 1931-32 Rosenfink 1971
Gröngöling 1905 Rödvingetrast 1923 Häger 1932 Turkduva 1971
Kattuggla 1910 Skrattmås 1923 Sparvhök 1933 Brun kärrhök 1972
Kaja <1911 Storspov 1923 Bergand 1934 Busksångare 1972
Kråka <1911 Svartmes 1923 Skäggdopping 1935 Gråhakedopping 1973
Rapphöna <1911 Tofsvipa 1923 Spillkråka 1935 Kustsnäppa 1973
Större korsnäbb 1912 Tornseglare 1923 Koltrast 1936 Roskarl 1973
Blåmes 1913 Törnsångare 1923 Fisktärna 1938 Rörhöna 1973
Härfågel 1913 Nötskrika <1924 Gräsand 1938 Rörsångare 1973
Prutgås 1913 Bergfink 1924 Kricka 1938 Småskrake 1973
Trädkrypare 1913 Gulärla, nordlig ras 1924 Lappmes 1938 Trädlärka 1973
Ringtrast 1914 Hussvala 1924 Rödbena 1938 Vattenrall 1973
Ärtsångare 1914 Härmsångare 1924 Vit stork 1938 Näktergal 1974
Sädgås 1915 Mindre korsnäbb 1924 Strandskata 1939 Kungsfiskare 1975
Storskrake 1916 Stäpphök 1924 Kungsörn 1940 Svarttärna 1975
Småsnäppa 1917 Domherre 1925 Jaktfalk 1941 Smalnäbbad simsnäppa 197x
Sparvuggla 1917 Gråsiska 1925 Nötväcka 1941 Ejder 1976
Strömstare 1917 Grönsångare 1925 Svartsnäppa 1941 Bläsgås 1978
Trädpiplärka 1917 Pilfink 1925 Korp 1942 Blåkråka ca 1978
Törnskata 1917 Rödstjärt 1925 Svarthätta 1942 Stjärtand 1982
Hökuggla 1918 Fasan ca 1925 Bläsand 1943 Snösiska 1985
Kungsfågel 1918 Sjöorre 1920-talet Turturduva 1943 Sommargylling 1985
Rödspov 1918 Brushane 1926 Dubbeltrast 1944 Flodsångare 1986
Slaguggla 1918 Hämpling 1926 Gråtrut 1944 Kärrsångare 1986
Stenfalk 1918 Järnsparv 1926 Tamduva <1945 Vitkindad gås ca 1987
Svärta 1918 Lappsparv 1926 Alfågel 1945 Salskrake 1988
Småspov 1919 Skogsduva 1926 Mosnäppa 1945 Stripgås 1988
Gråspett 1920 Sothöna 1926 Skedand 1945 Stenknäck 1990
Göktyta 1920 Ängspiplärka 1926 Kärrsnäppa 1946 Havsörn 1991
Nötkråka? 1920 Bändelkorsnäbb 1927 Ormvråk 1948 Alkekung 1992
Rödhake 1920 Fjällpipare 1927 Steglits 1948 Mandarinand 1992
Varfågel 1920 Gluttsnäppa 1927 Berguv 1949 Rördrom 1995
Vitryggig hackspett 1920 Knipa 1927 Grönbena 1949 Vitvingad tärna 1995
Bofink 1921 Skata 1927 Backsvala <1950 Gråsiska ras cabaret 1996
Brunand 1921 Svarthakedopping 1927 Bivråk <1950 Tereksnäppa 1996
Dubbelbeckasin 1921 Tornfalk 1927 Björktrast <1950 Silvertärna 1997
Gök 1921 Trädgårdssångare 1927 Fiskgjuse <1950 Myrsnäppa 1998
Ladusvala 1921 Vigg 1927 Gärdsmyg <1950 Trastsångare 1999
Råka 1921 Gråsparv <1928 Knölsvan <1950 Spetsbergsgås 2001
Småfläckig sumphöna 1921 Grönsiska <1928 Ringduva <1950 Sädgås ras rossicus 2001
Sånglärka 1921 Gulsparv <1928 Snösparv <1950 Snatterand 2003
Sädesärla 1921 Gulärla, sydlig ras <1928 Storlom <1950 Svart rödstjärt 2003?
Sävsparv 1921 Lavskrika <1928 Större hackspett <1950 Amerikansk bläsand 2005
Tallbit 1921 Talgoxe <1928 Sångsvan <1950 Skräntärna 2005
Taltrast 1921 Talltita <1928 Tretåig hackspett <1950? Mindre flugsnappare 2005
Gransångare 1922 Enkelbeckasin 1928 Havstrut 1950    
Gräshoppsångare 1922 Entita 1928 Större strandpipare 1950    
Hornuggla 1922 Grå flugsnappare 1928 Årta 1950    
Mindre strandpipare 1922 Ljungpipare 1928 Videsparv >1950    

Uppdaterad 2013-02-20

Skapad 1998-01-30

Bengt Stridh

Till start Tillbaka till startsidan