Artlista | Flyttfåglarnas ankomst | Förening | Första fynd | Geografi | Länkar | Meddela obsar | Nattsångare | Vinter 2000-2001 | Rariteter | Övervintrande arter | Start

Fåglar i Ljusdals kommun

Slaguggla
© Alf Forsblom

Meddela obsar

Linje

Följande arter bedöms vara av sådant intresse för kännedomen om fågellivet i Ljusdals kommun att de bör meddelas till Naturskyddsföreningens fågelsektion. Ring Tony Persson, 0651/71 10 11, eller fyll i nedanstående formulär!

För vissa arter är endast häckningar av intresse, vilket angivits med häckning efter artnamnet. Även ovanliga vinterfynd, stora flockar etc. kan vara värda att meddela! Se även rariter i Ljusdals kommun.

linje

 
Alfågel
Alkekung
Bergand
Berglärka
Berguv
Bivråk häckning
Biätare
Blå kärrhök
Blåhake
Blåkråka
Bläsand häckning
Bläsgås
Brun kärrhök
Brunand
Brushane
Busksångare
Bändelkorsnäbb
Dalripa
Dubbelbeckasin
Duvhök häckning
Dvärgbeckasin
Dvärgmås
Ejder
Entita
Fasan häckning
Fiskgjuse häckning
Fjällgås
Fjällpipare
Fjälluggla
Fjällvråk häckning
Flodsångare
Forsärla
Nattskärra
Grågås
Gråhakedopping
Gråsiska rasen cabaret
Gråspett
Gråtrut häckning
Gräshoppsångare
Gröngöling
Gulärla sydlig ras
Havstrut
Havsörn
Hornuggla häckning
Häger häckning
Hämpling
Härfågel
Hökuggla
Jaktfalk
Jorduggla
Kattuggla
Knölsvan häckning
Kornknarr
Kungsfiskare
Kungsörn
Kustpipare
Kustsnäppa
Kärrsnäppa
Kärrsångare
Lappmes
Lappsparv
Lappuggla
Ljungpipare
Lärkfalk häckning
Mandarinand
Mindre hackspett
Mindre strandpipare
Mosnäppa
Myrspov
Näktergal
Nötkråka
Pilgrimsfalk
Prutgås
Rapphöna
Ringtrast
Roskarl
Råka
Röd glada
Rödbena
Rödspov
Rördrom
Rörhöna
Rörsångare
Salskrake
Sidensvans häckning
Silltrut
Sjöorre
Skedand
Skogsduva
Slaguggla
Smalnäbbad simsnäppa
Småfläckig sumphöna
Smålom häckning
Småskrake häckning
Småsnäppa
Småspov
Snösiska
Snösparv
Sommargylling
Sothöna häckning
Sparvuggla häckning
Steglits
Stenfalk
Stenknäck
Stjärtand
Stjärtmes
Storlom häckning
Storskarv
Strandskata
Stripgås
Strömstare häckning
Stäpphök
Större strandpipare
Svarthakedopping
Svartsnäppa
Svarttärna
Svärta
Sångsvan häckning
Sädgås
Sävsångare
Tallbit
Tereksnäppa
Tornfalk häckning
Tretåig hackspett
Tretåig mås
Trädlärka
Turkduva
Turturduva
Vaktel
Varfågel
Vattenrall
Videsparv
Vinterhämpling
Vit stork
Vitkindad gås
Vitryggig hackspett
Vitvingad tärna
Årta

linje

Här har Du chansen att meddela andra vad Du sett i Ljusdals kommun! Skåda först, fyll i sedan...

Art(er) och antal fåglar

Datum för observationerna

Plats

Övrigt

Ditt namn

Din telefon

Din e-mail

Stort TACK för Dina uppgifter!

Uppdaterad 2013-02-20

Bengt Stridh

Till start Tillbaka till startsidan