Artlista | Flyttfåglarnas ankomst | Förening | Första fynd | Geografi | Länkar | Meddela obsar | Nattsångare | Vinter 2000-2001 | Rariteter | Övervintrande arter | Start

Fåglar i Ljusdals kommun

Fynd av rariteter

Förteckning över fynd av arter som rapporterats högst tio gånger från Ljusdals kommun till och med 1997. Siffran efter artnamnet anger hur många fynd som gjorts. En eller flera fåglar som observerats vid flera tillfällen har angetts som ett fynd. Witt-Strömer 1950 refererar till boken Hälsinglands fåglar. För mera sentida fynd hänvisas till Artportalen.

Meddela gärna dina intressanta fynd till Tony Persson, 0651-71 10 11, undertecknad eller via webben. Rättelser och kompletteringar till nedanstående lista mottages tacksamt av undertecknad!

Den mandarinand som sågs vid gamla älvbron i Ljusdal 1992 bedöms vara en rymling. 1992-04-22. © Tommy Olsson.

 

Alfågel (7)
1945-46 vintern 1 ex. Ljusdals sn, Norsviken övervintrade i vak Witt-Strömer 1950
1972.06.02 1 hona Järvsö fg, Bodasjön, Skästra Jan-Erik Malmstigen
1974.10.12 3 hanar, 1 hona Järvsö fg, Mines, gick ner i älven Jan-Erik Malmstigen, Stig Norell
1975.04.28 2 hanar Järvsö fg, Mines Jan-Erik Malmstigen
1992.10.24 1 hane Ljusdals fg, Kyrksjön Tony Persson, Bengt Stridh, Marie Bergström
1994.04.23 1 par Ljusdals fg, i Ljusnan mellan älvbroarna Tony Persson och Marie Bergström
1994.05.29 1 hane Los fg, Össjön Tore Amundsson, Torbjörn Eliasson
Alkekung (1)
1992.01.29 1 död Järvsö fg, Hos Göran Eriksson, Ede, Järvsö Göran Eriksson, Lars Lundin
Bergand (5)
1934.05.01 ? ex. Ljusdals sn, Ljusdal Witt-Strömer 1950
1940?-talet 1 ex. Ljusdals sn, Kyrksjön Witt-Strömer 1950
1972 hösten 4-5 ex. Ljusdals fg, Storsjön, Slåttesviken Leif Hagman, Hudiksvall
1988.05.27 3 hanar Ljusdals fg, Kläppaängarna, Svinhammarsviken Tony Persson, Marie Bergström
1989.05 1 par Ljusdals fg, i Ljusnan vid Lock Börje Olsson
Berglärka (4)
1952.04.20 5 ex. Ljusdals fg, Kläppaängarna Lennart Öhman
1973.09.30 1 ex. Järvsö fg, Harsa Jan-Erik Malmstigen, Stig Norell
1973.10.04–05 ?3 ex. Järvsö fg, Holmarna, utmed vägen vid Mines Jan-Erik Malmstigen
1974.10.05–06, 09, 24 1 ex. Järvsö fg, Holmarna, Mines Jan-Erik Malmstigen, Staffan Ohlanders
Biätare (1)
1958.06.10 1 ex. Ljusdals fg, Kläppa och Kläppaängarna. Ove Berg, Lennart Andersson, Lennart Öhman
Första fynd i Hälsingland.
Blåkråka (1)
1978 ca 1 ex. Färila fg, Föne Åsa Werner m.fl.
Andra fyndet i Hälsingland.
Bläsgås (3)
1978.05.05–06, –13 2 ex. Järvsö fg, Holmarna, Mines. Gammal + ung fågel. Tomas Hultman
1992.04.24–26 1 ex. Ljusdals fg, Kläppaängarna, Femmagrundet i Ljusnan Tony Persson, Marie Bergström,
1998.03.29 1 ex. Ljusdals fg, Växnan, nära Sundsnäset Börje Olsson
Busksångare (8)
1972.06.13-07.12 1 sj. Järvsö fg, Vik, hägg intill lada Tomas och Carl-Eric Carlsson m.fl.
1981.06.19-24 1 sj. Järvsö fg, Vik, i samma hägg som 1972 Carl-Eric Carlsson, Karl Heintz Keissling
1992.06.14-26 1 sj. Ljusdals fg, Kläppa, i trädgård Tony Persson m.fl.
1993.06.26 1 sj. Järvsö fg, mellan Vik och Änga, mitt emot Torön Stig Norell
1994.07.02-04 1 sj. Färila fg, Lillbyängarna Tony Persson
1996.06.22-27 1 sj. Ljusdals fg, Sunnanåstjärn, sävrugge Bengt Stridh och Tony Persson
1997.06.08 1 sj. Ljusdals fg, Hybosjön, Kolarviken Tony Persson
1997.06.28 1 sj. Ljusdals fg, norr om Kyrksjön Tony Persson
Bändelkorsnäbb (4)
1927.10.09 1 ex. Ljusdals fg, vid Ranungen Witt-Strömer 1950
1947.07 6-7 ex. Färila sn, Färila kyrkby, i lönnar E. Lind
1963.12.28 ca 10 ex. Ljusdals fg, Ljusdal Olle Berglund
1986.04 1 död Ljusdals fg, Ljusdal Lars Nilsson
Dubbelbeckasin (4)
1921.09.13 1 skjuten Ljusdals sn Witt-Strömer 1950
1926.06.17 2 ex. Los sn, Fågelsjö (Numera Hamra fg) Witt-Strömer 1950
1930-talet bo, 3 ägg Ljusdals fg, Svartskogen vid Kyrksjön John Stridh
1996.09.22 1 ex. Kölmyran, Karsvall, slog ner vid bäck Torbjörn Eliasson, Los
Dvärgbeckasin (3)
1952 ca 1 ihjälflugen Ljusdals fg, Sandvik troligen Ivan Svensson, Lennart Öhman
1963.07.09 1 spelade Hamra, På Fastermyren, Västersjön Alf Nilsson
1991.05.03 1 spelade Ljusdals fg, Kyttberget Bengt Stridh, Rolf-Åke Jonsson
Dvärgmås (2)
1971.04.30 1 ex. Ljusdals fg, Letssjön. Artbeskrivning saknas. Karl Erik Envall
1993.05.16–18 1 ex. Ljusdals fg, Onsängssjön Leif Viklund, Tony Persson, Marie Bergström,
Ejder (5)
1976.04.22 2 hanar Järvsö fg, Mines Stig Norell
1977.05.22 1 hane Järvsö fg, Storholmen Tomas Hultman
1995.12.07–1996.05 1 hona Ramsjö fg, Mellansjö Kjell och Margit Lindblom, Tony Persson
1997.05.11 1 hane Färila fg, Gillerbergen, på regnvåt väg mot Los Edroth Karlsson
1997.05.11 1 hona Los fg, Lossjön Torbjörn Eliasson
Entita (4)
1928.03.04 1 ex. Ljusdals sn, Gunnarsbo Witt-Strömer 1950
1945.06.25 1 kull ungar Ljusdals sn, Ranungen Witt-Strömer 1950
1972.03.16 1 sjungande Järvsö fg, Kyrkön Jan-Erik Malmstigen
1972.05.03 2 ex. Järvsö fg, Kyrkön Jan-Erik Malmstigen
1990.12.15 1 ex. Färila fg, Hovra Evert Skyttner
Observationerna på Kyrkön antas avse samma individer.
Fjällgås (1)
1952.05.09 1 ex. Ljusdals fg, Kläppaängarna Lennart Öhman
Fjällpipare (4)
1927 våren 1 skjuten+flock Los sn, Los kyrkoby I. Wessberger
1929.05 Flera flockar Ljusdal och Bollnäs socknar Witt-Strömer 1950
1985.05.24–29 4-5 ex. Färila fg, Ö Hovra, plöjd åker Sven-Erik Färlin
1990 vår, ett par dagar 5 ex. Färila fg, Föne, på plöjd åker i snöbakslag Arvid Ahlzén
Fjälluggla (4-5)
1923 1 Ramsjö Witt-Strömer 1950
1927.04 sista veckan 1 Ljusdals sn, nära Ljusdals köping Witt-Strömer 1950
1927.06 midsommardagen 1 Los sn, Gullmyrbergets kronopark Gottfrid Lidman
1940.04.04 1 Ljusdals sn, nära Ljusdals köping Witt-Strömer 1950
1940-talet 1 ? Per von Wachenfeldt, Hennan, skogvaktare
Kan fjällugglan Wachenfeldt såg vara den som sågs i april 1940?
Flodsångare (10)
1986.06.15 1 sj. Hamra fg, Fågelsjö Åke Englund, Stig Norell
1991.07.06 1 sj. Järvsö fg, Säljesta Tony Persson, Marie Bergström
1991.07.09 1 sj. Färila fg, ängar norr om Stocksbo Tony Persson, Marie Bergström
1992.06.05-14 1 sj. Ljusdals fg, Ljusdals-Boda Tony Persson
1992.06.15-28 1 sj. Ljusdals fg, Åkerslund, norr Allträ Tony Persson, Marie Bergström, Bengt Stridh m.fl.
1993.06.25-07.01 1 sj. Järvsö fg, Skålbo Bengt Stridh, Tony Persson
1997.06.24 1 sj. Järvsö fg, Bondarv, nedanför Karlsgården Victor Li
1997.06.27 1 sj. Ljusdals fg, Gunnarsbo, ner mot sjön Tony Persson
1997.06.28-06.30 1 sj. Ljusdals fg, Åkerslund, väst tippen Tony Persson, Bengt Stridh
1998.06.20-07.08 1 sj. Ljusdals fg, Sunnanåstjärns södra sida Tony Persson, Mattias Backlund, Bengt Stridh m.fl.
Forsärla (4)
1989.07.22 2 ex. Hamra-Los, Västerhocklan Per-Erik Modd, Stefan Olander
1994.04.10 1 ex. Ljusdals fg, Sillerboån, Bäckebo Tony Persson, Marie Bergström
1994.04.14 1 ex. Ljusdals fg, Sillerboån, Tallåsen Stig Norell
1994.05.28 1 ex. Järvsö fg, Åsbobäcken Stig Norell
1996.06.09 par+4 ungar i bo Ljusdals fg, Sillerboån vid kvarnen i Tallåsen Stig Norell, Tony Persson
Observationerna i april 1994 antas avse samma individ. Häckningen 1996 är den första konstaterade häckningen i Ljusdals kommun.
Gråsiska, ras cabaret (1)
1997.03.26-04.06 1 ex. Los fg, Gruvbyn, vid fågelbord Torbjörn Eliasson
Gråhakedopping (4)
1973.05.20 1 ex. Färila fg, Ygssjön Jan-Erik Malmstigen, Stig Norell
1973.09.23 1 ex. Ljusdals fg, Hybosjön Jan-Erik Malmstigen, Stig Norell
1974.09.14 3 ex. Ljusdals fg, Hybosjön Stig Norell
1994.05.08 1 ex. Hamra fg, Fågelsjön, sedd från Örnnäset Tony Persson m.fl.
Gulärla, ras flava
1924 ? Järvsö sn, Lörstrand Witt-Strömer 1950
Havstrut (5)
1950.05.28 5 ex. Ljusdals sn, Ljusdal Witt-Strömer 1950
1972.05.22 1 ex. Ljusdals fg(Delsbo?), Gryttjesbo Jan-Erik Malmstigen
1995.07.24–26, –31 1-2 adulta Ljusdals fg, Kläppaängarna, Femmagrundet Bengt Stridh, Tony Persson
1995.08.02, 08.05–06 1 adult Ljusdals fg, Ljusdal; mellan älvbroarna Tony Persson
1996.05.08 4 adulta Ljusdals fg, Letssjöns utlopp Leif Viklund
1997.06.22 8 adulta Ljusdals fg, Kläppaängarna, Femmagrundet Tony Persson
Fåglarna sedda i juli-augusti 1995 antas vara samma individer. Man kan undra om tidigare års noteringar av silltrutar i vissa fall kan avse havstrutar?
Havsörn (1)
1991.05 1 på åtel Hamra fg, Orsa finnmark Sture Stenberg, Tackåsen
Hämpling (5)
1926.04.18 ? Ljusdals sn, Ljusdal Witt-Strömer 1950
1927.04.20 ? Ljusdals sn, Ljusdal Witt-Strömer 1950
?1950 Häckning Färila socken Witt-Strömer 1950
?1950 Häckning Ljusdals socken. (Troligen 1926-1927, se ovan.) Witt-Strömer 1950
1972.05.04 1 sträckte norrut Järvsö fg, Storholmen Jan-Erik Malmstigen
1996.04.26 1 hona Ljusdals fg, Ljusdal; Kyrkstugevägen 15 i Nore Börje Ohlsson
Jaktfalk (2)
1941 våren 1 ex. Färila sn, Lassekrog Witt-Strömer 1950
1996.02.18 1 ex. Los sn, Örnberget, sedd från ovan vid bergsstup Torbjörn Eliasson
Kungsfiskare (5-7)
1975.05.08 1 ex. Järvsö fg, Ede Lars Lundin
1975.05.15 1 ex. Järvsö fg, Vikarvågen Hans Persson
1976.01.05 1 ex. Ljusdals fg, Hybosjön Kjell Ljungström
1992.04.17 1 ex. flygande Järvsö fg, Nybo; Milån, Kvarnen Per Eriksson och hans svåger
1993.04.22 1 ex. Ljusdals fg, Kläppaängarna, "Hybo" kanal Mårten Lannås, Tony Persson, Kenneth Olsson
1993.05.17 1 ex. Ljusdals fg, Grovan Hans Westerlund
1993.07.02 1 ex. Los, Nedre Långens utlopp, gräns Lj. & Ovanåkers kn Tore Amundsson
1998.05.12 1 ex. Färila fg, Snasbäcken, flygande fram och tillbaka Pär Pineur
Observationerna under 1975 kan vara samma fågel. Kanske kan även noteringen från januari 1976 vara samma fågel? Fågeln sedd vid Kläppaängarna och Grovan 1993 kan vara samma fågel.
Kustpipare (2)
1870.09 1 ex. Ljusdals sn, Ljusdal Witt-Strömer 1950
1975.09.14 1 ex. Järvsö fg, Mines Stig Norell
Kustsnäppa (2)
1973 1 ex. Ljusdals fg, Växnan, vid Horneviken Joel Järbring och Einar Sjödin
1992.08.12 1 ex. Ljusdals fg, Femmagrundet i Ljusnan Tony Persson
Kärrsnäppa (?10)
1946.04.16 1 ex. Ljusdals sn Witt-Strömer 1950
1948.09.05 1 hane, 1 hona Ljusdals sn, järnvägsparken Ljusdal Witt-Strömer 1950
1974.04.22 1 ex. Järvsö fg, Holmarna, Mines Jan-Erik Malmstigen
1974.09.18, 23 1 ex. Järvsö fg, Holmarna Jan-Erik Malmstigen
1981 hösten 2 ex. Järvsö fg, Foskåsholmen Lars Lundin
1989.07.22 1 ex. Ljusdals fg, blottat grund ovan Femmagrundet Tony Persson
1994. Tony Persson
1994.07.30 1 ex. Ljusdals fg, Kläppaängarna, Svinhammarsviken Bengt Stridh
1996.05.16 ca ? Järvsö fg, Mines Stig Norell
1997.07.27 1 ex Ljusdals fg, grund ca 200 m ovan Femmagrundet Bengt Stridh
Lappsparv (6)
1926 våren 2 Ljusdals sn, Storhaga Witt-Strömer 1950
1972.04.20 Hörd Järvsö fg, Vågaängarna Jan-Erik Malmstigen
1972.04.28 6 Järvsö fg, Vågaängarna Jan-Erik Malmstigen
1973.04.28 1 hane, 1 hona Ljusdals fg, Kläppaängarna Stig Norell
1988.05.01 1 honfärgad Ljusdals fg, Kläppaängarna Tony Persson, Marie Bergström
1989.05.08 1 sjungande Ljusdals fg, Nore, kraftledning vid nya villor Tony Persson
Mandarinand (1)
1992.04.22 1 hane Ljusdals fg, i Ljusnan vid gamla älvbron Tony Persson, Marie Bergström, Tommy
De mandarinänder som ses i Sverige anses vara förrymda fåglar.
Myrsnäppa (1)
1998.06.01 10 ex. Los fg, Norrbyslåtten, mot skjutbanan Torbjörn Eliasson
Myrspov (4-5)
1957 ca 2 ex. Ljusdals fg, Kläppaängarna. Osäker uppgift. Carl-Eric Carlsson
1992.05.16 1 ex. Färila fg, Blistermyran, Gebbarn Örjan Davidsson
1992.08.08 1 ofärgad Ljusdals fg, Kläppaängarna, brukshundklubben Tony Persson, Marie Bergström
1992.08.12, 08.14–15 1 rostfärgad Ljusdals fg, Kläppaängarna, golfbanans hål 5-6 Tony Persson, Kenneth Olsson
1995.07.24 20-30 flygande Ljusdals fg, Lillhaga; Garvarvägen 32 Tony Persson, Marie Bergström, Bengt Stridh
Nattskärra (4)
1929.07.03 Bo med ägg Färila sn, Sorga Witt-Strömer 1950
1940 ca 1 hörd Järvsö fg, Storaöratjärnsberget Carl-Eric Carlsson, Lars Hansson, Evert Persson
?1950 Häckning Ljusdals sn Witt-Strömer 1950
1990 ca 1 hane sedd Järvsö fg, Kalvstigen vid Kalberget (Stråsjön) Henrik Ask
Näktergal (8)
1974.06.03-05 1 sj. Ljusdals fg, Morvall Harry Nylén m.fl.
1974.06.11-18 1 sj. Färila fg, Hovra Jan-Erik Malmstigen m.fl.
1985 1 sj. Ljusdals fg, Kyrksjöns södra sida Björn Wallén
1990 1 sj. Järvsö fg, Nordsjö Stig Norell
1993.06.11-26 1 sj. Järvsö fg, Nordsjö, samma plats som 1990 Olof Andersson, Stig Norell, Bengt Stridh
1993.06.18-21 1 sj. Ljusdals fg, Femmagrundet Tony Persson, Bengt Stridh
1994.06.12-27 1 sj. Ljusdals fg, Femmagrundet Tony Persson, Eric Spring, Bengt Stridh
1994.06.24-25 1 sj. Ljusdals fg, Kläppaängarna, golfbanan Eric Spring
Prutgås (4)
1913.10.15 11 ex. Hamra fg, Orsa Finnmark, Sandsjö by Witt-Strömer 1950
1935.08.25 3 ex. Ljusdals sn, Ranungen Witt-Strömer 1950
1935.08.27 3 ex. Ljusdals sn, Växnan Witt-Strömer 1950
1992.07.12 1 ex. Ljusdals fg, Kläppaängarna Bengt Stridh, Tony Persson, Marie Bergström
1992.10.01–07 1 ex. Ljusdals fg, Sandvik Ann-Marie Krantz
Observationerna i Ranungen och Växnan har antagits vara samma fåglar.
Rapphöna (7)
?1736 Ljusdals sn Lenaues
1916 En kull, 18 ägg Järvsö sn Witt-Strömer 1950
1920 1 par häckade Ljusdals sn, invid Ljusdals köping Witt-Strömer 1950
1926 10 ex. Järvsö sn Witt-Strömer 1950
1926 En kull Ljusdals sn, Lillhaga by Witt-Strömer 1950
1926 En kull Ljusdals sn, Kallmyr Witt-Strömer 1950
1988.05.23 2 ex. Ljusdals fg, Edänge Tony Persson
Roskarl (1)
1973.05.31 1 ex. Järvsö fg, Mines Jan-Erik Malmstigen och Stig Norell
Råka (6)
1970- eller 80-talet 1 ex.? Ljusdals fg, Heden Peter Ugander
1977.05.05 5 ex. Färila fg, Hovra Sven-Erik Färlin
1984.05.17 3 ex. Färila fg, Hovra Sven-Erik Färlin
1985.06.08 3 ex. Färila fg, Hovra Sven-Erik Färlin
1988.04.? 2 ex.? Ljusdals fg, efter Sillerboån Leif Viklund
1988.04.09 2 ex. Ljusdals fg, Strömsholm (efter Sillerboån) Tony Persson, Marie Bergström
1996.05.04 1 ex. Ljusdals fg, Sunnanås Sten Sunnefeldt
Observationerna 1988 längs Sillerboån antas vara samma fåglar.
Röd glada (?)
1880- och 1890-talet ? Los sn och Ljusdal sn Witt-Strömer 1950
Rödspov (4)
1918.04.28 1 gammal Färila sn Witt-Strömer 1950
1973.05.04 2 ex. Järvsö fg, Holmarna, Mines Stig Norell
1991.05.26–27 1 ex. Färila fg, Ygssjön, östra sidan på kobetesmark Tony Persson, Marie Bergström, Kenneth
1995 juni-juli, en dag 1 ex. Järvsö fg, Skästra Eleonor Jansson
Rördrom (1)
1995.08 början 1 ex. Ljusdals fg, Letssjön, syd Leåns inlopp, vid vass Bror Sundström
Salskrake (10)
1978.04.23 1 hane Järvsö fg, Holmarna Tomas Hultman
1988.05.10 1 hona Ljusdals fg, Växnan, Svedjebäck Tony Persson, Marie Bergström, Peter Ugander
1990.04.15 1 par Ljusdals fg, Kläppaängarna, Svinhammar Bengt Stridh, Rolf-Åke Jonsson
1992.05.23 1 hane Los eller Hamra fg, Rullbosjön Bengt Halfvarsson
1995.05.01-07 1 par Ljusdals fg, Kläppaängarna Tony Persson, Marie Bergström
1996.04.27-28 1 hane Ljusdals fg, Ljusdal vid älvbroarna Tony Persson, Marie Bergström
1996.05.01 1 hane Ljusdals fg, Kläppaängarna Tony Persson, Thommy Olsson, Victor Li
1998.04.20 1 hane Järvsö fg, uppströms Järvsö båthamn Henrik Ask
1998.04.22 2 hanar Järvsö fg, uppströms Järvsö båthamn Alf Forsblom
1998.04.25 1 par Järvsö fg, Sanna, flög längs älven Alf och Jacob Forsblom
1998.04.26 1 ex. Ljusdals fg, Ljusnan i Nore Lilian Flink
Smalnäbbad simsnäppa (3)
1970-talet, ca, våren 2 ex. Järvsö fg, norr om Sannavågen, i vårvattensamling Carl-Eric Carlsson, Gösta Hällhoff
1985 maj-juni, en dag 1 hona Ljusdals fg, Kläppaängarna, översvämmad golfbana hål 5 Tony Persson, Marie Bergström
1991.05.24 1 ex. Ramsjö fg, Långtjärnen (ovanför Stor-Valsjön) Sven Norman, Ove Fredin
1996.06.04 1 hona Ljusdals fg, Onsängssjön Peter Ugander
Småsnäppa (4)
1917.07.21 skjuten Ljusdals sn B. Smålander
1918.10.06 skjuten Ljusdals sn B. Smålander
1926.08.31 1 död Ljusdals sn, Ljusdals köping A. F. Sima
1957.09.21 2 ex. Ljusdals fg, Kläppaängarna Lennart Öhman
Snösiska (6)
1985.03.28 1 ex. Färila fg, Ö Hovra Sven-Erik Färlin
1994.11.22–ca11.26 1 ex. Los fg, Gruvbyn, fågelbord Torbjörn Eliasson
1995.03.02 1 ex. Los fg, Gruvbyn, fågelbord Torbjörn Eliasson
1996.02.17, –21, –26-29 1-3 ex. Los fg, Gruvbyn, fågelbord Torbjörn Eliasson
1997.03.17 2 ex. Los fg, Gruvbyn, fågelbord Torbjörn Eliasson
1997.12.07 1 ex. Los fg, Gruvbyn, fågelbord Torbjörn Eliasson
Här har antagits att de observerade fåglarna i Los 1996 har varit samma individer.
Sommargylling (2)
1985.05.30 1 hane Ljusdals fg, Norra Sandvik Gunilla Eriksson
1993.05.15 2, sannolikt par Järvsö fg, Boda, vid Pers sommarstuga Per Larsson
Steglits (6)
1948.04 1 ex. Ljusdals sn, Tallåsen E. Nerstedt, folkskollärare
1953.12.10 ca 10 Ljusdals sn, Ljusdal, Norr-Kämsta Lennart Öhman
1987.06.14 1 ex. Ljusdals fg, Kläppa, gamla bilprovningen Tony Persson
1994.06.15 1 ex. Ljusdals fg, Ranungen Lennart Wiklund
1995.11.07 1 ex. Järvsö fg, Myra Victor Li
1997.11? 1 ex. Järvsö fg, Ulvsta vid fågelbord Leif Olsson
Stenknäck (9)
1988 ca våren 1 hane Färila fg, Björsjö Olle Ferm
1990 ca våren 1 hona Färila fg, Björsjö Olle Ferm
1990 sommaren 2 häckningar Los fg, Karsvalls skola Ulla och Uno Jäderblom
1991.02.19, 02.22 1 ex. Ljusdals fg, Åkernvägen Ljusdal Erik Hägg och Kerstin Ekernäs
1992.08.11 1 ex. Ljusdals fg, Kläppaängarna, Svinhammar Tony Persson’
1993.04.17, 04.19 1 ex. Ljusdals fg, Ranungen, vid fågelbord Lennart Wicklund
1993.10.31 1-2 ex. Ljusdals fg, Oppli Bengt Stridh
1997.05.03 1 ex. Ljusdals fg, Nore, vid fågelbord Börje Ohlsson
1998.04 1 ex. Ramsjö fg, Ramsjö Anna Hansen
Stripgås (?1)
1988 sommaren 2 ex. Färila fg, Enskogen. Osäker artbestämning. Inge Högberg
De stripgäss som ses i Sverige anses vara förrymda fåglar.
Stäpphök (1)
1924.05.06 1 ex. sköts Ljusdal . "Finns uppstoppad i Bollnäs museum." B Smålander
Svarttärna (2)
1975.05.19–26 1 ex. Ljusdals fg, Onsängssjön Hans Jonsson m.fl.
1993.06.20 1 ex. Ljusdals fg, Kläppaängarna, Svinhammarsviken Stig Almström
Svärta (3)
1918.01 början av 1 hane Ljusdals sn, Sjöbo, på snön Witt-Strömer 1950
1976.05.01 1 ex. Järvsö fg, Ljusnan Tomas Hultman m.fl.
1992.10.07 1 hona Ljusdals fg, Storsjön vid Sandvik Marie Bergström
Tereksnäppa (1)
1996.05.18 1 ex. Los, Lossjön, Lostrakten Torbjörn Eliasson
Fjärde fyndet i Hälsingland. Alla tidigare fynd vid Stenöorn.
Tretåig mås (3)
1900 1 skjuten Järvsö sn, Tevsjön Witt-Strömer 1950
1927.03.24 2 ex. Ljusdal sn, Letsbo. Fångades på ståndkrok Witt-Strömer 1950
1927.03. efter 24 några ex. Ljusdal sn, Ranungen Witt-Strömer 1950
Trädlärka (7)
1973.06 1 ex. Hamra fg, norr Noppikoski, Orsa Finnmark Barbro och Thore Axelsson
1984 ca 1 ex. sedd Ljusdals fg, Kläppaängarna Bengt Ångström
1997.06.14, 06.22–24 1 sjungande Färila fg, tallmo vid flygfältsraka väst om Sorgån Tony Persson , Peter Ugander, Torbjörn
1997.06.25 natt 4 sjungande Färila fg, tallmoar, Nygravsmon, Nybodvallsmon bland annat vid TP1 Tony Persson
1997.06.27 natt 1 sjungande Färila fg, Nybodvallsmon vid TP1 Tony Persson, Torbjörn Eliasson, Mattias
1997.06.30 dag 1 sjungande Färila fg, Nybodvallsmon vid TP1 Bengt Stridh (på in-lines)
1997.07.01 natt 1 sjungande Färila fg, Nybodvallsmon vid TP1 Bengt Stridh
Observationerna 1997.06.27 - 1997.07.01 har antagits vara en av de individer som hördes 1997.06.25.
Turturduva (2)
1927.08 1 ex. Färila sn, Tjärnvall
1943.07.11 1 ex. Järvsö sn A. Lönegren och Nils Höglund
Vattenrall (8)
1973 1 ex. Järvsö fg, Bodasjön Stig Norell
1988.06.10-1? 2 ex. Järvsö fg, Skålbosjön Stig Norell
1989.05.18 ca 1 ex. Ljusdals fg, Onsängssjön Peter Ugander
1992.06.29-30 1 ex. Färila fg, Fönesjön Bengt Stridh
1993.06.26 1 ex. Järvsö fg, Säljestavågen Bengt Stridh och Tony Persson
1994.06.27 1 ex. Järvsö fg, Säljestavågen, vid kraftledningen Bengt Stridh
1995.06.17, 06.23 1 ex. Järvsö fg, Säljestavågen Tony Persson, Victor Li
1997.06.30 1 ex. Järvsö fg, Yckelsbosjön Tony Persson
Vinterhämpling (6)
1972.01.05 5 Järvsö fg, ? Jan-Erik Malmstigen
1972.01.22 3 Järvsö fg, ? Jan-Erik Malmstigen
1972.03.30 10.15 Järvsö fg, Vågaängarna Jan-Erik Malmstigen
1988.05.01 70-90 Ljusdals fg, Kläppaängarna Tony Persson
1991 17 Ljusdals fg, Kläppaängarna Tony Persson
1992.05.01-03 10-40 Ljusdals fg, Kläppaängarna Tony Persson, Bengt Stridh m.fl.
1996 Los fg, ? Torbjörn Eliasson
Vit stork (3)
1938.05.15 1 ex. Kårböle Witt-Strömer 1950
1973.07.01–02 1 ex. Ljusdals fg; Tallåsen, Strömsholm, och Färila, Stocksbo Ljusdals-Posten
1993.05.19–20 1 ex. Ljusdals fg, Bäckan Nils Axelsson (upptäckt), Tony Persson,
1993.05.21 1 ex. flygande Färila fg, Hovra. Vit stork? Curt Hamne
1993.05.23 1 flög söderut Järvsö fg, över Sanna. Vit stork? Bo Samuelsson
Observationer under maj 1993 har antagits avse samma individ.
Vitkindad gås (8)
1987 ca maj 2 ex. Ljusdals fg, Kläppaängarna, Treagrundet Börje Olsson
1992.10.24 och 10.31 1 ex. Ljusdals fg, Kyrksjön Bengt Stridh, Tony Persson, Marie Bergström
1994.04.27 1 ex. Färila fg, Ö Hovra Sven-Erik Färlin
1994.08.12–08.19 3 ringmärkta Järvsö, Norr-Säljesta. Rymlingar från Järvzoo. Hasse Persson
1994.08.18–08.19 2 ringmärkta Ljusdals fg, Noreån = Nôret = Noret Marie Bergström, Tony Persson, Börje Ohlsson
1994.08.19–ca09.12 5 ringmärkta Järvsö fg, Norr-Säljesta Hasse Persson
1994.09.12–09.19 1 ringmärkt Järvsö fg, Norr-Säljesta Hasse Persson
1994 hösten 2 ex. Ljusdals fg, Noreån = Nôret = Noret Carl Hagman)
1995.04.08 1 ex. Järvsö fg, Norr-Säljesta Hasse Persson
1995.07 ca 12 ex. Järvsö fg, Vikarvågen, flock med ungar Alf Forsblom
1995 hösten 2 ex. Ljusdals fg, Noreån = Nôret = Noret Carl Hagman
1997.06.01 3 ex. Järvsö fg, Vikarvågen Alf Forsblom
1997.06.15 3 ex. Järvsö fg, Sanna Alf Forsblom
1997.06.18 6 ex. Järvsö fg, Vikarvågen, norra stranden Alf Forsblom
1997.07.04-05 2 ex. Ljusdals fg, Kläppaängarna, golfbanan, mycket oskygga Erik Spring och Marie Bergström
1997.07.16 10-15 ex. Järvsö fg, Vikarvågen, flera par med ungfåglar. kan det ha varit kanadagås och vitkindad gås? Jacob Forsblom
1997.08.29 7 ex. Ljusdals fg, Kläppaängarna, Femmagrundet Tony Persson
1998.06.05-23 2 ex. Järvsö fg, Sanna, på åker intill Vikarvågen Alf Forsblom
1998.07.20 par + 2 ungar Järvsö fg, Storholmen Ove Larsson
De fåglar som noterades under hösten 1994 har räknats som samma individer, då 5 ex. rymde från Järvzoo. Var det månne några av de förrymda som kom tillbaka 1995?
Vitvingad tärna (1)
1995.05.25–27 1 ex. Los, Norrbytjärn. Torbjörn Eliasson m.fl.
Första fynd i Hälsingland.
Ägretthäger? (1)
1961 pingstdagen 1 ex. Los, Norrbyslåtten. Ej säkert bestämd, helvit häger. Torbjörn Eliasson m.fl.

Uppdaterad 2013-02-20

Bengt Stridh

Till start Tillbaka till startsidan