Fåglar

Jag startade Klubb Tomt 100 i januari 1997. För att bli medlem i klubben ska man notera minst 100 arter från den egna tomten. När vi flyttade till Dyudden blev det alltså till att börja om från början. Det var spännande att se vilka arter som skulle dyka upp. Landmiljön här är mycket annorlunda jämfört med där vi bodde tidigare. Vid riksmästerkskapet i tomtskådning den 1 september 2007 blev ormvråk art 100 och då var jag åter medlem i klubben.

Vi matar fåglarna nästan året runt. Mestadels är det med solrosfrö som vi köper i 20 kg eller 25 kg säckar. Det går åt betydligt mer än 100 kg solrosfrö per år. På vintern matar vi även en del med talgbollar, jordnötter och hampafrö. Blåmes, entita, grönfink, nötväcka och talgoxe är de vanligaste arterna vid fågelmatningen. Men vi har även haft gräsand, sparvhök (på jakt efter småfåglar), ringduva, större hackspett, sädesärla, koltrast, stjärtmes, nötskrika, skata, pilfink, bofink, bergfink, steglits, grönsiska, gråsiska, domherre, stenknäck och gulsparv vid fågelmatningen.

Vi har ett litet fågelbad i närheten av fågelmatningen och det utnyttjas ibland av fåglarna som är vid fågelmatningen, väl så ofta för att dricka vatten som för att bada.

När vi flyttade till huset fanns det bara en fågelholk på tomten. Våren 2007 satte vi upp fyra nya holkar. Vi fick våren 2007 häckning i alla fem holkarna. Det var talgoxe i tre holkar och blåmes i två holkar. När vi besökte tomten efter vårt köp 2006 hade vi sett att blåmes häckade i ett hål i knäckepilen vid vattnet. Senare samma år togs hålet över bålgetingar. I slutet av 2007 satte vi upp ytterligare fem holkar. På senvintern 2008 sattes fem nya holkar upp för småfåglar och under våren två holkar för göktyta samt tre holkar för fladdermöss. När holkarna rensade våren 2009 hade det varit fågelhäckningar i 9-11 av de 15 holkar jag öppnade. Tyvärr gjorde jag rensningen lite sent så bobyggnad kan ha varit påbörjad i 1-2 av holkarna, därav osäkerheten i hur mång holkar det hade varit häckningar. I en göktyteholk hade det varit ett praktfullt getingbo. En holk hade utnyttjats för övernattning och bara två av holkar hade varit outnyttjade. Under 2009 kompletterade vi med en knipholk på en liten ö strax utanför tomten, två holkar för trädkrypare och två holkar för grå flugsnappare. Sommaren 2009 har vi totalt 26 holkar på och strax utanför tomten.

I viken vid bryggan nedanför huset jobbade vi hårt under 2007 med att slå vass med lie för att få en fri vattenyta, till nytta för fåglar. Viken är vindskyddad vid sydvästlig vind, som är den vanligaste vindriktningen. Under alla år 2006-2008 har vi sett grågåsfamiljer komma upp på piren vid bryggan för att beta gräs. De vuxna fåglarna har varit otroligt vaksamma när de kom upp på land och vid minsta rörelse, även när vi var inomhus, gick de ned i vattnet med gässlingarna. Våren 2007 hade vi en blåsig dag hela fem familjer grågäss med gässlingar i vår vik. I maj 2009 var det sex grågåsfamiljer med sammanlagt 21 ungar som samtidigt var uppe på tomten och som närmast inom 10 meter från huset. Häftigt!

Havsörn ser vi oftast vintertid på isen. Några gånger har vi även haft en havsörn som flugit längs stranden strax utanför tomten. Det är alltid en mäktig syn att se dessa gigantiska fåglar. Under sensommaren 2008 var det en fiskgjuse som flög några gånger utanför bryggan. Ett par gånger landade den på den lilla ö som ligger ca 100 meter från bryggan och jag kunde zooma in den i 60x förstoring i tubkikaren när den satt i ett träd. Härlig syn!

Varje år hålls riksmästeskap i tomtskådning. Det går ut på att se så många arter som möjligt från sin tomt under 24 timmar. Här finns anteckningar från mina RM 2007, 2008, 2009, 2010 och 2012.

Fåglar noterade från tomten sedan vi flyttade in den 28 oktober 2006.

Swedish name English name 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Storlom Black-throated loon - 24 apr 21 apr 17 apr 15 apr
Skäggdopping Great Crested Grebe - 31 mar 27 mar 21 mar 4 apr
Gråhakedopping Red-necked Grebe - - - - 9 maj
Svarthakedopping NT Horned Grebe NT - - 22 apr - -
Storskarv Great Cormorant 29 okt 11 mar 2 mar 21 mar 27 mar
Rördrom NT° Great Bittern NT° - 28 mar 9 mar 9 apr 15 apr
Gråhäger Grey Heron 3 nov 24 mar 28 mar 18 mar 4 apr
Knölsvan Mute Swan - 11 mar 14 mar 15 mar 5 apr
Sångsvan Whooper Swean 9 nov 11 mar 4 jan 2 jan 4 apr
Sädgås NT Bean Goose NT - 11 mar 6 sep 21 mar -
Grågås Greylag Goose 29 okt 9 mar 29 feb 16 mar 22 mar
Kanadagås Canada Goose - 11 mar 29 feb 21 mar 7 apr
Bläsand Eurasian Wigeon - - 16 apr 5 apr -
Kricka Common Teal - 15 apr 20 apr 17 apr -
Gräsand Mallard 2 nov 1 jan 12 jan 9 mar 4 apr
Stjärtand NT Northern Pintail NT - - 16 apr - -
Skedand NT Northern Shoveler NT - - - 19 apr 24 apr
Vigg Tufted Duck 29 okt 10 mar 10 feb 19 mar 10 apr
Sjöorre Common Scoter - 30 apr 22 apr 17 apr 25 apr
Svärta NT° Velvet Scoter NT° - 1 maj - - -
Knipa Common Goldeneye - 10 mar 3 mar 15 mar 25 mar
Salskrake NT° Smew NT° - 11 mar 1 apr 1 apr 14 apr
Småskrake Red-breasted Merganser - 24 apr 22 apr 20 apr 14 apr
Storskrake Goosander 2 nov 21 jan 1 jan 15 mar 27 mar
Brun kärrhök Western Mars Harrier - 13 apr 14 apr 18 apr 20 maj
Sparvhök Eurasian Sparrowhawk - 6 jan 18 apr 31 mar 1 mar 1 jan
Ormvråk Common Buzzard - 1 sep 23 aug 31 mar 4 sep
Havsörn NT White-tailed Eagle NT - 3 mar 1 jan 14 mar 6 feb
Fiskgjuse Osprey - 28 apr 16 maj 24 apr 25 apr
Vattenrall Water Rail - - - 18 apr -
Sothöna Eurasian Coot - 27 apr 17 apr 22 mar 14 apr
Trana Common Crane - 16 mar 5 apr 21 mar 5 apr
Strandskata Eurasian Oystercatcher - 4 maj 4 jun 25 apr -
Tofsvipa Northern Lapwing - 29 apr 7 mar 21 mar -
Småspov Whimbrel - - - - 9 maj
Storspov VU Eurasian Curlew VU - - 22 jun 10 apr -
Skogssnäppa Green Sandpiper - - 20 apr 17 apr 22 apr
Drillsnäppa NT Common Sandpiper NT - 27 apr 27 apr 28 apr 26 apr
Morkulla Eurasian Woodcock - 21 apr 2 apr 21 mar 11 apr
Gluttsnäppa Greenshank - 2 jul 1 maj 29 maj 28 apr
Enkelbeckasin Common Snipe - 14 apr 2 apr 17 apr 7 apr
Dvärgmås Little Gull - - - 15 maj 5 maj
Skrattmås Black-headed Gull 2 dec 16 mar 1 jan 21 mar 4 apr
Fiskmås Mew Gull - 27 mar 15 mar 1 apr 7 apr
Gråtrut NT Herring Gull NT 7 nov 15 jan 1 jan 2 jan 13 mar
Havstrut Great Black-backed Gull - 3 mar 3 jan 14 mar 27 mar
Fisktärna Common Tern - 21 apr 26 apr 19 apr 25 apr
Svarttärna VU Black Tern VU - - - 15 maj -
Skogsduva Stock Dove - - - - 24 apr
Ringduva Common Wood Pigeon - 11 mar 28 feb 13 mar 4 apr
Gök Common Cuckoo - 9 maj 7 maj 11 maj 14 maj
Sparvuggla Eurasian Pygmy-Owl - - - 6 apr -
Kattuggla Tawny Owl - 7 mar 11 feb 5 feb 25 mar
Tornseglare Common Swift - 15 maj 27 maj 19 maj 29 maj
Kungsfiskare VU Common Kingfisher VU - - - - 16 okt
Göktyta NT Eurasian Wryneck NT - 1 maj ? 1 maj 4 maj
Gröngöling European Green Woodpecker - 4 mar 9 mar 2 maj 13 aug
Spillkråka Black Woodpecker - 18 feb 10 feb 14 mar 28 feb
Mindre hackspett NT Lesser Spotted Woodpecker NT - 29 mar 2 apr 21 mar 15 aug
Större hackspett Great Spotted Woodpecker - 11 feb 9 feb 22 mar 4 jan 5 jan
Sånglärka NT Eurasian Skylark NT - 10 mar 30 mar 15 mar -
Backsvala NT Sand Martin NT - 1 sep - - -
Ladusvala Barn Swallow - 28 apr 6 maj 29 apr 27 apr
Hussvala Common House Martin - 15 maj 15 jul 11 maj 14 maj
Trädpiplärka Tree Pipit - 12 aug 25 jun 1 jul 4 sep
Ängspiplärka Meadow Pipit - - - - 11 apr
Gulärla, nordlig Yellow Wagtail (ssp thunbergi) - 15 maj 12 maj 6 maj 11 maj
Gulärla, sydlig VU Yellow Wagtail (ssp flava) NU - 20 maj - 11 maj -
Sädesärla White Wagtail - 1 apr 5 apr 4 apr 7 apr
Sidensvans Bohemian Waxwing 5 nov 13 okt 23 okt 14 nov 18 nov
Gärdsmyg Winter Wren 30 okt 13 mar 10 feb 4 jan 4 sep
Järnsparv Dunnock - - 6 sep - 4 sep
Rödhake European Robin - 1 apr 1 apr 2 apr 27 mar
Näktergal Thrush Nightingale - 14 maj 24 maj 20 maj -
Buskskvätta Whinchat - 1 maj - - -
Koltrast Common Blackbird 29 okt 4 jan 3 jan 1 jan 1 jan 1 jan
Björktrast Fieldfare 29 okt 28 mar 2 apr 1 apr 4 jan
Taltrast Song Trush - 14 apr 2 apr 1 apr 4 apr
Rödvingetrast Redwing 6 nov 26 mar 20 apr 25 apr 4 jan
Dubbeltrast Mistle Thrush - 27 sep 18 okt 21 nov 16 jan
Gräshoppsångare NT° Grasshopper Warbler NT° - 26 jul - - -
Sävsångare Sedge Warbler - 5 maj 11 maj 26 apr -
Härmsångare Icterine Warbler - 21 maj 21 maj 13 maj 30 maj
Rörsångare European Reed Warbler - 9 maj 16 maj 3 maj 15 maj
Ärtsångare Lesser Whitethroat - 14 maj 3 aug - 24 maj
Törnsångare Common Whitethroat - - 21 jun - 16 maj
Trädgårdssångare Garden Warbler - 17 maj 16 maj 16 maj 22 maj
Svarthätta Blackcap - 27 apr 26 apr 28 apr 1 maj
Grönsångare Wood Warbler - 28 apr - 29 apr -
Gransångare Chiffchaff - 21 apr - - 18 apr
Lövsångare Willow Warbler - 21 apr 26 apr 24 apr 27 apr
Kungsfågel Goldcrest 12 nov 16 mar 2 apr 19 sep 3 okt
Grå flugsnappare Spotted Flycatcher - 15 maj 19 maj 22 maj 13 maj
Mindre flugsnappare NT Red-breasted Flycatcher NT - - 12 maj - -
Svartvit flugsnappare European Pied Flycatcher - 27 apr 1 maj 25 apr 26 apr
Entita NT Marsh Tit NT 29 okt 1 jan 1 jan 1 jan 1 jan 1 jan
Svartmes Coal Tit - - 25 okt 1 jan 20 nov
Stjärtmes Long-tailed Tit 26 dec 8 feb 28 aug 14 jan 23 apr 1 jan
Blåmes Eurasian Blue Tit 29 okt 1 jan 1 jan 1 jan 1 jan 1 jan
Talgoxe Great Tit 29 okt 1 jan 1 jan 1 jan 1 jan 1 jan
Skäggmes Bearded Tit 7 nov - - - -
Nötväcka Eurasian Nuthatch 29 okt 1 jan 1 jan 1 jan 1 jan 1 jan
Trädkrypare Eurasian Treecreeper 29 okt 7 jan 10 feb 24 feb 17 jan 1 jan
Nötskrika Eurasian Jay 29 okt 25 jan 4 jan 22 feb 30 jan 1 jan
Skata Common Magpie 29 okt 21 jan 1 jan 8 feb 1 jan
Nötkråka NT Spotted Nutcracker NT - 1 sep 16 aug - 4 sep
Kaja Western Jackdaw 29 okt 11 mar 5 apr 15 mar 8 apr
Kråka Carrion Crow 29 okt 31 jan 1 jan 8 feb 1 jan 1 jan
Korp Common Raven 5 nov 13 jan 4 feb 8 feb 31 jan 1 jan
Stare Common Starling - 13 apr 5 apr 31 mar 10 apr
Pilfink Eurasian Tree Sparrow - 4 nov - - 29 maj
Bofink Common Chaffinch 29 okt 21 jan 15 mar 19 mar 23 mar
Bergfink Brambling 1 nov 28 sep 12 apr 9 apr 27 mar
Grönfink European Greenfinch 29 okt 7 jan 1 jan 2 jan 28 feb 1 jan
Steglits European Goldfinch - 14 mar 2 mar 28 mar 30 jan
Grönsiska Eurasian Siskin 30 okt 1 jan 5 feb 18 jan 2 jan
Gråsiska Common Redpoll 29 okt 4 jan 12 okt 8 feb 6 jan
Obestämd korsnäbb Common Crossbill 29 okt 15 apr 22 jul 4 jul 10 mar
Rosenfink VU Common Rosefinch VU - - - - 14 maj
Domherre Eurasian Bullfinch 29 okt 7 jan 4 jan 2 jan 9 jan 1 jan
Stenknäck Hawfinch - 24 mar 31 mar 22 mar 17 mar
Gulsparv Yellowhammer 7 nov 2 jan 1 jan 2 jan 7 feb 1 jan
Sävsparv Common Reed Bunting - 14 mar 3 jan 21 mar 4 apr
122 122 35 101 102 102 101 15