Riksmästerskap i tomtskådning lördag 1 september 2007

Dyudden, Gäddeholm, Västerås

Morgon 06.36
Morgonbild från tomten, utöver Ridöfjärden, med Ridön bakom pilen i bildens mitt. Kl. 06.36.

Morgondimma
Morgondimma

Lillön
Den lilla ön med svalor sittande i träden. Däribland en backsvala, som var ny tomtart. I vassens nederkant sågs senare under dagen både rörsångare och sävsångare.

Mulet 15.54
Under eftermiddagen mulnade det på och vinden ökade. Kl 15.54.

Nr Tid Art Antal
1 02.58 Häger +2hs
2 04.08 Grågås +42hs
3 04.49 Rödhake +2h
4 04.57 Vigg 35s
5 04.59 Koltrast +1hs
6 05.04 Taltrast 1h
7 05.05 Gräsand 6hs
8 05.17 Ringduva +50s
9 05.24 Skäggdopping +4s
10 05.25 Gråtrut +10hs
11 05.25 Kråka ca10hs
12 05.30 Nötväcka +2hs
13 05.31 Talgoxe +5hs
14 05.31 Bofink +2hs
15 05.31 Sädesärla +7hs
16 05.32 Lövsångare ca10hs
17 05.33 Ladusvala ca200hs
18 05.38 Trana +2hs
19 05.38 Blåmes +5hs
20 05.39 Entita +1hs
21 05.42 Grönfink ca15hs
22 06.00 Domherre +2h
23 06.04 Björktrast 1h
24 06.06 Hussvala +4hs
25 06.06 Rörsångare +1hs
26 06.07 Korp +1hs
27 06.10 Sävsparv +2hs
28 06.13 Backsvala 1s
29 06.30 Skata 1h
30 06.50 Trädgårdssångare 1s
31 06.56 Storskarv +5s
32 06.57 Trädkrypare +1h
33 07.00 Spillkråka 1h
34 07.02 Grönsiska ca10hs
35 07.11 Trädpiplärka 2h
36 07.15 Gröngöling 1h
37 07.18 Skrattmås +10s
38 07.47 Gulärla 1-2hs
39 07.51 Gulsparv 1hs
40 08.09 Sävsångare 1hs
41 08.30 Fiskgjuse 2s
42 08.50 Nötkråka +2s
43 09.25 Mindre hackspett 1hshane
44 09.30 Nötskrika 1h
45 09.56 Stjärtmes 3hs
46 09.59 Svarthätta 1s hane
47 11.52 Ormvråk +1s
48 13.25 Sparvhök 1s

s = sedd, h = hörd, så = sång, + = minst. Antalet anger summan under dagen.

Jämför med resultat från gamla tomten
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

RM 2007
Lördag den 1 september genomfördes landets tionde riksmästerskap i tomtskådning. Jag började skåda kl 03.23, då det fortfarande var helmörkt. Skådade med endast korta pauser till kl 20.35, då det hade blivit mörkt. Var sedan ut 21.47-22.25 och lyssnade efter fladdmöss med ultraljudsdetektorn. På det hela taget blev det en lysande dag med tre nya fågelarter, som gav inträde i Klubb Tomt 100, en ny fjärilsart, en ny fladdermusart och en ny ormart.

Väder
Det var rejält kallt på morgonen, bara 2-3 plusgrader. Så det var långkalsonger, dunjacka, mössa och rejäla handskar som gällde. Det var lite dimma över vattnet tidigt på morgonen, men inget som störde skådningen. Förmiddagen lysande med sol, klart och svag vind. Kl. 13.45 var det 17 grader och fortfarande sol, svag-måttlig vind från V-SV och klart, men en del stackmoln började komma. Vinden och molnigheten ökade på eftermiddagen och på kvällen var det helmulet, med några regnstänk men inget egentligt regn.

Fåglar
48 arter. Vi flyttade till detta hus den 28 oktober och därför var det första riksmästerskapet på denna tomt. Det var förstås väldigt spännande att se hur många arter det skulle bli under en hel dags skådning. Backsvala, nötkråka och ormvråk blev i tur och ordning nya tomtarter. Därmed blev jag åter medlem i Klubb Tomt 100 och totalen ligger nu på 100 arter.

Backsvalan vaskades fram i en flock med ett par hundra ladusvalor och några enstaka hussvalor när de satte sig i ett dött träd på en liten ö något hundratal meter utanför tomten. Det visade sig att nötkråkor flög fram och tillbaka över skogen i öster. Avståndet var lite besvärande men jag såg ett par sittande i en grantopp och ett par gånger såg hur de visade det vita på stjärten när de höll på att landa så jag kände mig säker på att det var nötkråka. Utseendet i flykten skiljer också från nötskrika, som skulle kunna vara en möjlig förväxlingsart.

En skillnad mot Enhagen var att här kunde rovfåglar ses sträcka över eller bortom skogen ett stycke öster om tomten. Av de sjutton observationerna var det dock bara en ormvråk och en sparvhök som var på sådant avstånd att jag kunde artbestämma dem. Förutom rovfåglarna kan jag inte påstå att det var något egentligt sträck av någonting.

Det rullade på mycket bra fram till 10.00, sedan blev det bara två nya arter under dagen. Det var med andra ord väldigt likt den gamla tomten på Enhagen. Ska man ha många arter krävs skådning från gryningen!

Bland roliga arter var stjärtmes (vem kan låta bli att älska dem?) och mindre hackspett (en hane kom och satte sig i en björk vid vattnet, de är förvånansvärt diskreta och det var först när jag hörde lätet som den upptäcktes). Spännande var också att studera rörsångare och sävsångare. Jag hörde först rörsångaren som hade lite skuggsång och andra läten. När jag studerade den dök även en sävsångare upp alldeles intill. De höll båda till vid en vasskant med öppet vatten, där de sökte föda på den nedersta metern på vasstråna. Sävsångarens läten hade jag i morse först trott att det var gärdsmyg, men där fick jag revidera mina tankar. Det gav också svaret på de hårda lockläten jag hört några gånger under augusti och undrat vad det varit.

Fågelmatningen med solrosfrö hade talgoxe, blåmes, nötväcka, grönfink, entita och på marken koltrast, gräsand och bofink.

Bland de saknade fanns främst fiskmås, rödvingetrast och större hackspett. Det var skralt med vattenfåglar, där kanadagås (förvånansvärt få observationer i år), knipa och storskrake borde vara tänkbara. Hade hoppats på järnsparv som ny tomtart.

Observationer minut för minut
Observationer minut för minut

Fjärilar
Dagen blev en besvikelse vad gäller fjärilar. Endast en rovfjäril noterades på fackelblomster och flockfibbla. Den var ett nytt tomtkryss så det var i alla fall fin kvalité! Min sambo Maria såg en "mörk" fjäril, men den återfanns aldrig.

Däggdjur
I den måttliga-friska vinden på kvällen blev det vindskyddat norr om huset och där var det en lysande kvällsession för fladdermöss, där tre olika arter hördes med ultraljudsdetektorn. Dvärgfladdermus hördes vid 55 kHz på morgonen (03:30) och hördes efter mörkrets inbrott (några gånger under tiden 21.47-22.15). Stor fladdermus blev ny tomtart. Den hördes smackande vid 20 kHz och knappt 30 kHz under en stor av tiden 21.47-22.25. Hörde även enstaka och kortvariga knatter vid 40 kHz, 04.28 över vid vattnet (vattenfladdermus?) och på 21.52-22.22 tre gånger norr om huset.

Hörde kor råma i norr, ett rådjur bröla i norr. Maria såg en ekorre utanför tomten på vägen till brevlådan, när jag själv stod ute på bryggan.

Vårtbitare och gräshoppor
Grön vårtbitare, konstant under dagen, första 11.39, och efter skymningen då det var minst tre stycken. Buskvårtbitare sporadiskt under dagen, första 12.13, och efter skymningen då det var minst fem stycken.

Hörde och såg fler än tio gräshoppor under dagen. Möjligen liten klubbsprötgräshoppa. Senare studier har visat att det snarare var backgräshoppa som är vanlig på tomten, medan däremot liten klubbsprötgräshoppa aldrig noterats på tomten.

Övrigt
Två-tre arter av trollsländor, där en troligen var blodröd ängstrollslända. Vid ett stenblock intill flaggstången sågs två små, mörkbruna huggormar. De var bara ca 3 dm och någon cm i diameter. Ny tomtart för mig. Maria såg en av dem för ungefär en vecka sedan när den kom ringlade på uteplatsen.

Uppdaterad 2009-08-31


besökare sedan 2 september 2007