Riksmästerskap i tomtskådning lördag 8 september 2012

Dyudden, Gäddeholm, Västerås

Vy söderut 08:02
Vy söderut över Ridöfjärden kl. 08:02.

Vy söderut 17:24
Vy söder över Ridöfjärden kl. 17:24.

Nr Tid Art Antal
1 05:06 Rödhake 2 hs
2 05:32 Koltrast 2 hs
3 05:42 Gråtrut +10 hs
4 05:48 Knölsvan 1 s
5 05:52 Talgoxe +5 hs
6 05:53 Sädesärla 3 hs
7 05:59 Nötväcka 2 hs
8 06:03 Skrattmås +20 s
9 06:06 Trädkrypare 1 h
10 06:07 Blåmes +5 hs
11 06:09 Entita 2 hs
12 06:11 Bofink 2 hs
13 06:13 Kungsfågel 1 hs
14 06:16 Storskarv +12 hs
15 06:33 Grönfink +2 hs
16 06:42 Spillkråka 1 h
17 06:45 Grönsiska 30 hs
18 06:46 Grågås 110 hs
19 07:16 Gräsand 3 hs
20 07:18 Kråka 1 h
21 07:18 Lövsångare +1 hs
22 07:36 Mindre hackspett 1 h
23 08:22 Korp 1 h
24 08:25 Svarthätta 1 s
25 09:02 Ladusvala 10 s
26 09:23 Häger 2 s
27 09:27 Större hackspett 1 s
28 09:36 Vigg 11 s
29 09:54 Nötkråka 2 s
30 12:07 Lärkfalk 1 s
31 12:50 Ormvråk +2 s
32 12:52 Ringduva 5 s
33 18:15 Skäggdopping 1 s
34 18:20 Havsörn 1 s
35 19:49 Taltrast 2 h
36 20:24 Kattuggla 1 h
37 20:38 Kanadagås 1 h

s = sedd, h = hörd, så = sång, + = minst. Antalet anger summan under dagen.

Jämför med resultat från tidigare år (1998-2005 från gamla tomten på Enhagen)
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2007
2008
2009
2010
2011
2013

RM 2012
Lördag den 8 september genomfördes landets femtonde riksmästerskap i tomtskådning. Jag började skåda kl 04.12. Skådade till 21.00 plus fem minuter vid 22:00 med avbrott för frukostpaus (utomhus), inklusive ofrivillig tupplur vid läsning av morgontidningen efter frukosten och grannbesök ca 10.00-11.30 samt kortare avbrott för mailkontroll och inlägg på Facebook och Twitter via dator inomhus.

Det var inget som helst småfågelsträck på morgonen. Det brukar inte vara så mycket i vanliga fall heller, men det brukar åtminstone vara sädesärlor i luften. Idag var det inte en enda sträckande sädesärla! Därför befarade jag ett tag att det skulle kunna bli "all time low" (32 arter 2009). Genom att hålla igång skådningen under kvällen och till efter mörkrets inbrott lyckades jag i alla komma upp i 37 arter.

Väder
Måttlig västlig vind, varierade lite i styrka under dagen. Huset ligger i lä vid denna vindriktning och det var bara svag vind vid huset, men ute på Ridöfjärden gick tidvis vita gäss på vågtopporna. Vågskvalpet mot Dyuddens södra spets störde en del på morgonen.

Tunn molnighet, där solen bröt igenom en del efter 10:40 . Enligt väderprognosen borde det ha blivit solklart, men det blev aldrig helt klart. På eftermiddagen några regnskurar med åska. Vid skymningen stjärnklart, lite retfullt att det klara vädret kom först då.

Knappt 9 grader på morgonen, ökade till 16,8 grader som mest, 8 grader på kvällen. Under natten mot söndagen som lägst 2,7 grader. Så pass varmt på morgonen att långkalsonger inte behövdes, men dunjacka, mössa och handskar var på.

Fåglar
37 arter. Det var under det förväntade. Femte resultat under åren 2007-2012, långt under rekordet på 48 arter från 1/9 2007. Fick skåda hårt till sena kvällen för att överhuvud taget passera tidigare lägsta notering. Idag var det alltför liten rörelse på fåglarna för att jag skulle ens komma i närheten av rekordet. Av de sammanlagt 64 arter som setts under RM:n 2007-2010 och 2012 (har inte gått igenom 2011 ännu) blev havsörn, lärkfalk och skäggdopping nya RM-arter.

Vår tomt brukar visserligen inte ha något bra småfågelsträck men det brukar åtminstone vara en del sädesärlor som sträcker, men i år sågs bara stationära sädesärlor. Kanske de två adulta med ungfågel som höll till vid bryggan de som häckat på vårt hustak i år? Dagen efter hängde 13 sädesärlor på bryggan på kvällen, möjligt rekord för bryggan.

Dagens art var tveklöst lärkfalk, ny tomtart, nummer 129. Lärkfalken höll till över skogen en kilometer mot SO under åtminstone 2,5 timme. Den jagade där och satt ofta i någon av grantopparna. Avståndet och delvis motljus gjorde det svårt att se detaljer, men falkutseendet, grå ovansida, den ljusa kinden och jaktsättet avslöjade den. Intressant att följa fågelns beteende. Det verkade som att den kunde äta de fångade insekterna i flykten, med lite akrobatiska rörelser!

Nya årsarter från tomten blev ormvråk (närmaste på över en kilometer avstånd mot sydost) och nötkråka (sedd i tuben när de flög över skogen i sydost). När det gäller vråkar sågs minst sju stycken på alltför långt håll för att kunna artbestämmas. Väntar fortfarande på bivråk som ny tomtart.

Fågelmatningen med solrosfrö, jordnötter och talgbollar hade talgoxe, blåmes, entita, nötväcka, bofink, och grönfink.

Bland missade arter som borde ha varit möjliga märktes exempelvis rörsångare, sävsparv och trädpiplärka som noterades under alla år 2007-2010.

Det första jag såg när steg upp ur sängen dagen efter var en kniphona som låg strax utanför vassen. Senare på söndagen passerade ett gäng stjärtmesar tomten. Hade varit fint om dessa arter visat sig under RM:et också...

Observationer minut för minut
Normala skådardagar noteras de allra flesta arter före kl. 10.00. Jag hade 41 arter 2008 och 46 arter 2007 kl. 10. I år noterades dock hela åtta nya arter efter kl. 10, varav fem från kl. 18.
Antal arter under RM 2012

Fjärilar
Eftersom det aldrig blev full sol med värme och att syrenbuddlejorna blommat ut var det mycket magert vad gäller fjärilar. En hona av eldsnabbvinge i utkant av klibbaldunge var dagens glädjeämne. Har bara sett den en gång tidigare på tomten. En nässelfjäril hittades i duschen på övervåningen i huset. När jag skulle ta ut den satte den sig på min tröja och satt kvar där tills jag kommit ut. En kålfjäril fotograferades av Bertil Grubbfors, som kom på besök ca 13-16. Jag fick aldrig se kålfjärilen. Blommande klippstånds och någon ålandsrot som blommade borde ha kunnat dra lite fler fjärilar kan man tycka.

Däggdjur
Dvärgfladdermus hördes med ultraljudsdetektorn vid 55 kHz i mörkret både under morgon och kväll. Det roligaste var att se när de när det började ljusna närmade sig en fladdermusholk jag satt upp i en död ek. Två av dem flög in i holken 5:35. En eller två andra var runt holken, men verkade flyga iväg åt annat håll, var två andra holkar uppsatta på tomten. När jag lyste in i holken kunde jag inte se dem, så de måste ha suttit i den dolda delen av holken. Detta var första gången jag sett att våra fladdermusholkar har använts. Kul!

Stor fladdermus hördes både morgon och kväll vid 20-30 kHz. På morgonen såg jag dem öster om huset när de kom flygande mot mig på ca 3 meters höjd och väjde undan nära framför mig.

På kvällen hörde jag ytterligare minst en fladdermusart vid 40(45) kHz. Tyckte mig höra på smack och knatter. Brandts, mustach eller vattenfladdermus är tänkbara kandidater, de är svåra att skilja åt när man inte är van fladdermusskådare.

En mink sprang över piren kl 08.21, årets första. Dagen efter gick ett rådjur över tomten mitt på dagen.

Vårtbitare och gräshoppor
Buskvårtbitare hördes direkt på morgonen, räknade till minst åtta när jag gick runt på tomten. De hördes även på kvällen, men jag räknade dem inte då. Under dagens hördes och sågs både kärrgräshoppa och backgräshoppa. På eftermiddag och kväll två grön vårtbitare.

Trollsländor
Minst tre blodröd ängstrollslända sågs, varav minst en par som parade sig. Denna art är den vanligaste arten som jag brukar kunna artbestämma på tomten av de fem arter jag artbestämt tidigare (har även sett två andra som endast bestämts till släkte). Ett par större obestämda trollsländor sågs också.

Musslor och snäckor
Glömde att titta efter dem i år.

Övrigt
En liten kopparödla upptäcktes vid husväggen nedanför köksfönstret av Bertil. Den var bara 10-15 cm och rullade ihop sig så att den nästan blev osynlig.

 

Uppdaterad 2013-09-15


besökare sedan 9 september 2012