Riksmästerskap i tomtskådning lördag 5 september 2009

Dyudden, Gäddeholm, Västerås

Blåsig morgon
Kl 06.14. Vy från balkongen söderut över Ridöfjärden. Måttlig-frisk sydlig vind rakt in mot tomten.

24-timmars segeltävling
Kl 13.49. En 24-timmars segeltävling pågick på Mälaren samtidigt som RM:et i tomtskådning.

Nr Tid Art Antal
1 05:19 Häger 2 hs
2 05:32 Vigg 13 s
3 05:41 Koltrast 2-3 hs
4 05:54 Sädesärla 3 hs
5 05:58 Talgoxe ca 5 hs
6 05:59 Nötväcka +1 hs
7 06:06 Entita +1 hs
8 06:07 Blåmes ca 5 hs
9 06:10 Gulärla 1 h
10 06:11 Rödhake 1 h
11 06:29 Trädpiplärka 1 h
12 06:34 Ringduva +3 hs
13 06:36 Större hackspett 1 h
14 06:56 Grönsiska +4 h
15 07:00 Skrattmås 5 s
16 07:45 Gråtrut +55 hs
17 07:46 Skäggdopping 7 s
18 09:45 Storskarv 7 hs
19 10:52 Rörsångare 1 h
20 10:55 Ormvråk +1 s
21 11:16 Ladusvala 15 hs
22 11:17 Sävsparv 1 h
23 12:44 Nötskrika 2 hs
24 13:45 Korp 1 h
25 14:29 Vattenrall 1 h
26 15:48 Gräsand 2 hs
27 16:17 Grönfink 2 h
28 16:19 Trädkrypare 2 hs
29 17:01 Kråka 3 h
30 17:49 Mindre korsnäbb 1 h
31 18:06 Drillsnäppa 1 s
32 23:30 Kattuggla 1 h

s = sedd, h = hörd, så = sång, + = minst. Antalet anger summan under dagen.

Jämför med resultat från tidigare år (1998-2005 från gamla tomten på Enhagen)
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2007
2008

RM 2009
Lördag den 5 september genomfördes landets tolfte riksmästerskap i tomtskådning. Jag började skåda kl 03.31. Skådade till 21.00 (plus 22.15-22.30) med avbrott för matpauser och RM-administration vid datorn. Intensiteten i skådningen varierade från aktiv skådning till passiv skådning under utevistelse. Vinden under morgon och förmiddag gjorde fågelskådningen till ett fiasko och jag tappade lite sugen. Jag gick därefter över till trädgårdarbete under en del av dagen. Tog även några spaningsrundor med kameran runt tomten som blev givande, humöret steg och det blev en riktigt bra dag för annat än fåglar.

Väder
Det var varmt i luften hela dygnet, mellan 14 och 18 grader. Det var ingen dimma. Däremot var det måttlig-frisk vind rakt in mot tomten under morgon och förmiddag. Det gjorde det omöjligt att höra fågelläten från eventuellt förbiflygande fåglar på grund av det störande ljudet från trädens sus och vågornas skvalp. Vinden mojnade senare under dagen och sent på kvällen var det i stort sett vindstilla. Som vanligt var det långkalsonger, dunjacka, mössa och handskar som gällde, denna gång på grund av vinden. När jag stegade ut skymtades en fullmåne då och då i molnluckor. Det var mestadels mulet under dagen, men efter kl. 11 kom det några kortare solglimtar då och då.

Fåglar
32 arter. Långt under det förväntade. Vi flyttade till detta hus den 28 oktober 2006 och detta var därför det tredje riksmästerskapet på denna tomt. Antalet blev lägre än tidigare, då det blev 42 arter ifjol (med fem timmars regn) och 48 arter 2007. Vattenrall var den roligaste arten. Den blev nytt tomtkryss i våras och under hösten verkar det som en vattenrall hållit till i den lilla vassviken öster om tomten. Under eftermiddagen och kväll var den rätt talför med flera olika läten, inklusive grislätet. Det blev inga nya årskryss för tomten, vilket var oväntat. Den mest udda observationen var när jag 23.30 hade satt mig på sängen i sovrummet. Jag hörde då en kattuggla genom de öppna sovrumsfönstren. Den satt på udden väster om huset, vilket är ovanligt, de brukar höras från Båtbygget i nordost. Alla tomtskådare bör sova med öppet fönster! En morgon ifjol hörde jag mindre flugsnappare när jag vaknade, tomtkryss och en raritet i dessa trakter.

När det gäller rovfåglar var det bara en ormvråk som flög på drägligt håll. Sex andra rovfåglar noterades på längre håll, varav en var en misstänkt sparvhök, som dock inte räknades in. Bland ej räknade fåglar var även fiskmås, ett par misstänka fåglar ute på Ridöfjärden, och sävsångare, misstänkt hårt lockläte från vassviken öster om tomten. Ett okänt läte hördes dessutom utanför udden väster om tomten, troligen från förbiflygande fåglar. Ett annat okänt läte kan ha varit en eller två falkar som flög söderut. Hörde först ett läte väster om tomten som inte lät riktigt bekant, tänkte på mindre hackspett, men fick sedan se en eller två rovfåglar flyga söderut över fjärden. Jag fick dock aldrig se dem i kikare så de förblev obestämda.

Fågelmatningen med solrosfrö, talgbollar, hampa och jordnötter hade talgoxe, blåmes, nötväcka och entita. Grönfink saknades, det verkar som att den sjukdom de drabbats av i år inverkat menligt på antalet.

Bland missade, i förväg till synes givna, arter som borde ha noterats var grågås, taltrast, lövsångare, bofink och hussvala.

Observationer minut för minut
Normala skådardagar noteras de allra flesta arter före kl. 10.00. Jag hade 41 arter 2008 och 46 arter 2007 kl. 10. I år var det ynka 18 arter kl. 10 och skådning senare under dagen kunde inte reparera detta kraftiga morgontapp.
Antal arter under RM

Fjärilar
En hygglig dag för dagfjärilar framåt dagen när vinden mojnat. Kålfjäril sågs på ålandsrot, klippstånds och gul rudbeckia. En tistelfjäril höll till på röd rudbeckia, solros och en sten. En nässelfjäril besökte en av syrenbuddlejorna, som inte har så många blomställningar kvar. En mörklila sort har klarat nedfrysning två vintrar i rad, vilket gjort att de blivit ca 2 meter höga. Den har haft många blomställningar i år och är vår bästa fjärilväxt. Två rapsfjärilar noterades på anisisop och fackelblomster. Tre plantor av anisisop hade inköpts på plantskola i Sala för en dryg vecka. Noterade i plantskolan att det var flera humlor och en fjäril på dem. De verkade därför vara en insektsmagnet. Planterade dem i en rabatt i måndags och idag gav de utdelning. Två gammafly, en "nattfjäril" som även är dagaktiv sökte efter nektar på anisisopen. Ny tomtart! En av dem sågs senare även på syrenbuddleja och grekvädd.

Dagen efter sågs en hane citronfjäril och en rovfjäril, men ingen av ovanstående fjärilar. Vilka fjärilar man ser är väldigt väderberoende verkar det.

Däggdjur
Dvärgfladdermus hördes med ultraljudsdetektorn på morgonen norr om hus där det var lite lä. De hördes vid 55 kHz då och då mellan 03.58 och 05.12. På kvällen hörde jag dem 20.47, 22.20 och 22.24. Ytterligare en-två arter brukar vara möjliga. Hörde kort något vid ca 40 kHz nere vid vattnet på kvällen, dock oklart vad det var.

En ekorre hördes i ett träd, men den besökte inte fågelmatningen. Tidigare i sommar har upp till tre ekorrar varit flitigt vid fågelmatningen. De har varit väldigt gymnastiska och roliga att titta på när de försökt komma åt fröautomaterna. Hund(ar) hördes från granngårdarna. Vid 23.30 tändes lamporna på garaget av något förbipasserande djur, men vi fick aldrig syn på något. Rådjur eller vildsvin är tänkbara. Spår av vildsvin sågs första gången i april i år utanför tomten och sedan dess har spår noterats även inne på tomten, där de bökat runt lite här och där.

Vårtbitare och gräshoppor
Grön vårtbitare och buskvårtbitare hördes redan 00:00-00:05 när jag var upp som hastigast. När jag gick runt på tomten kunde de höras under morgonen och på kvällen när det blivit mörkt uppskattade jag det till 5-6 gröna vårtbitare och minst 15 buskvårtbitare kl. 20.45. Antalet buskvårtbitare var förmodligen högre eftersom det på vissa av platserna snarare var två än en som satt och spelade. En kärrgräshoppa hördes spela (diskret knäppande ljud) i en vasskant och minst fem backgräshoppor stöttes upp. Har för övrigt kommit underfund med att det jag förr om åren trott varit liten klubbsprötgräshoppa snarare är backgräshoppa. Tidigare i år har jag hört cikadavårtbitare, men de var tysta idag.

Trollsländor
En hane av blodröd ängstrollslända satte sig fint på en trädgren vid komposten. Denna art är den som jag brukar se på tomten. Eller rättare sagt den jag brukar kunna artbestämma. Har tidigare i år sett en stor brun trollslända patrullera runt på tomten, men jag har aldrig sett den sittande så jag har inte fått något namn på den. Idag upptäckte jag en ny tomart, tegelröd ängstrollslända, som också var intill komposten. När jag såg den sitta på en växt märkte jag att den inte alls var lika röd som blodröd ängstrollslända. Fotografera den och efter studier av bilderna i datorn fick jag det till tegelröd ängstrollslända, som är mycket lik den ovanligare större ängstrollslända. En svart teckning vid ögats framkant var det som fällde avgörandet.

Övrigt
En snok sågs nedanför en stenmur. De övervintrar i hålor mellan stenblock alldeles intill huset. En trädgårdssnäcka sågs vid rabattrensning. Har i år sett inte mindre än fyra nya sniglar och en ny snäcka på tomten. Stenhumla sågs besöka anisisop, röd rudbeckia och rosenflockel. Trolig mörk jordhumla sågs också på bland annat anisisop. Jag tycker att det är lite svårt att skilja mellan ljus och mörk jordhumla. En svärm av getingar höll till intill husväggen på balkongen. De kröp in i ett hål där så där innanför finns väl en "getingpölla".

Uppdaterad 2012-09-09


besökare sedan 6 september 2009