Riksmästerskap i tomtskådning 9 september 2017

Årets vinnare blev Smedsgård, Halland, med 119 arter

Meddela Ditt resultat här! Skicka in ditt resultat även om du inte ligger i topp, ett bra deltagarantal är en drivkraft för att även i fortsättningen arrangera RM:et.

För de som använder Twitter kan #tomtRM rekommenderas.

OBS! I år används liksom 2013-2016 en databas som är upplagd av Pierre Unge. Alla tomtskådare är mycket tacksamma för Pierres insats!

De detaljerade resultaten finns längst ner på denna sida.

RM:et i Media
Tipsa gärna om artiklar etc. som rör RM:et.

RM 2017

Solens upp- och nedgång
Ort Upp Ned
Luleå 05:34 19:22
Stockholm 06:03 19:26
Göteborg 06:30 19:48
Malmö 06:29 19:;41

Väder
SVT:s prognos fredag kväll "Lördag: Ännu ett regn från sydväst De två regnen vandrar långsamt norrut under lördagen, samtidigt som nästa redan står på tur att få dra in från sydväst. Lite osäkert hur kraftigt det regnet blir, men det ser ut att regnområdet breder ut sig och rör sig vidare norrut natten mot söndag."

 

 

Malmö temperatur


Eskilstuna temperatur

Luleå temperatur

Malmö vind

Eskilstuna vind
Luleå vind

Radarbild 08:00 på lördag morgon, från SMHI:

 


Vindhastighet
När man anger vindhastigheten på land gäller följande (från SMHI:s hemsida)

Vindhastighet (m/s) I ord Vindens verkningar
0-0,2 Lugnt Inga; rök stiger nästan rätt upp.
0,3-1,5 Svag vind Knappt märkbara; vindens riktning visas av skorstensrök.
1,6-3,3
"
Blad rörs; vindfana visar vindens riktning.
3,4-5,4 Måttlig vind Blad och tunna kvistar sätts i rörelse.
5,5-7,9
"
Kvistar och tunna grenar rör sig hela tiden; damm och lös snö virvlar upp.
8,0-10,7 Frisk vind Mindre lövträd börjar svaja; grenar rör sig; vågor med kammar på större sjöar.
10,8-13,8
"
Stora trädgrenar rör sig.
13,9-17,1 Hård vind Hela träd svajar; man går inte obehindrat mot vinden.
17,2-20,7
"
Kvistar bryts från träden; besvärligt att gå i det fria.
20,8-24,4
"
Mindre skador på hus; takpannor blåser ner .
24,5-28,4 Storm Träd rycks upp med roten; betydande skador på hus.
28,5-32,6 Svår storm Stora skador.
>32,6 Orkan Mycket stora skador.

Resultat
Rariteter bör alltid rapporteras till lämplig raritetskommitté enligt riktlinjer från Sveriges Ornitologiska Förening och de olika länsföreningarna. Rapportera också gärna till Artportalen.

Uppdaterad 2021-09-07

Bengt Stridh

Tillbaka till startsida för Klubb Tomt 100