Riksmästerskap i tomtskådning 13 september 2014

Årets vinnare blev Smedsgård, Halland med 123 arter

Meddela Ditt resultat här! Skicka in ditt resultat även om du inte ligger i topp, ett bra deltagarantal är en drivkraft för att även i fortsättningen arrangera RM:et.

För de som använder Twitter kan #tomtRM rekommenderas.

OBS! I år används liksom ifjol en databas som är upplagd av Pierre Unge. Alla tomtskådare är mycket tacksamma för Pierre insats!

De detaljerade resultaten finns längst ner på denna sida.

Artikel på SOF:s hemsida: Nytt rekord vid riksmästerskapet i tomtskådning.

RM:et i Media

RM 2014
Intresset för tomtskådning fortsätter att växa, det blir allt fler medlemmar i Klubb Tomt 100. Det blir också flera som rapporter med syftet Klubb Tomt 100 i Svalan. Om du inte redan använder detta syfte i Svalan är det något som rekommenderas varmt för alla tomtskådare. RM:et är ett bra tillfälle att göra PR för fågelskådning, både från tomten och på andra platser.

Solens upp- och nedgång
Kan ses på SMHI:s hemsida när man tittar på vädret för en viss ort.
Ort Upp Ned
Luleå 05:45 19:07
Stockholm 06:11 19:14
Göteborg 06:37 19:37
Malmö 06:35 19:31

Väder
SVT:s väderprognos fredag kväll:

SVT prognos för lördag morgon kl 08

Lördag: Vackert sensommarväder
Lördagen inleds med lokala dimmor och dimmoln, främst i söder, och lokalt kan det dröja flera timmar innan det spricker upp. Fram på dagen skiner solen i stora delar av landet, men det blir också varierande mängd stackmoln. Ett regn närmar sig och kan dra in över nordvästra Lappland under dagen. Mer hotande är regn och delvis kraftiga skurar på södra Östersjön. Tyngdpunkten hamnar över hav, men lite regn eller någon skur kan leta sig in över Blekinge och Skåne. Dessutom friskar nordostvinden i längst i söder, ocvh över hav hård vind på södra Östersjön.


Väderobservationer under lördagen från SMHI:

Malmö Eskilstuna Luleå
Malmö väder Eskilstuna vader Luleå väder

 

Radarbild kl 06:00 (från SMHI)

Radar Norden 06:00


Vindhastighet
När man anger vindhastigheten på land gäller följande (från SMHI:s hemsida)

Vindhastighet (m/s) I ord Vindens verkningar
0-0,2 Lugnt Inga; rök stiger nästan rätt upp.
0,3-1,5 Svag vind Knappt märkbara; vindens riktning visas av skorstensrök.
1,6-3,3
"
Blad rörs; vindfana visar vindens riktning.
3,4-5,4 Måttlig vind Blad och tunna kvistar sätts i rörelse.
5,5-7,9
"
Kvistar och tunna grenar rör sig hela tiden; damm och lös snö virvlar upp.
8,0-10,7 Frisk vind Mindre lövträd börjar svaja; grenar rör sig; vågor med kammar på större sjöar.
10,8-13,8
"
Stora trädgrenar rör sig.
13,9-17,1 Hård vind Hela träd svajar; man går inte obehindrat mot vinden.
17,2-20,7
"
Kvistar bryts från träden; besvärligt att gå i det fria.
20,8-24,4
"
Mindre skador på hus; takpannor blåser ner .
24,5-28,4 Storm Träd rycks upp med roten; betydande skador på hus.
28,5-32,6 Svår storm Stora skador.
>32,6 Orkan Mycket stora skador.

RM i tomtskådning 2015 hålls 12 september
Andra lördagen i september, som vanligt.

Resultat
Rariteter bör alltid rapporteras till lämplig raritetskommitté enligt riktlinjer från Sveriges Ornitologiska Förening och de olika länsföreningarna. Rapportera också gärna till Svalan.

Uppdaterad 2021-09-07

Bengt Stridh

Tillbaka till startsida för Klubb Tomt 100