Riksmästerskap i tomtskådning 4 september 2010

Årets vinnare blev Smedsgård med 114 arter

Meddela Ditt resultat här! Skicka in ditt resultat även om du inte ligger i topp, ett bra deltagarantal är en drivkraft för att även i fortsättningen arrangera RM:et. Som du ser i landskapslistorna nedan är det flera landskap där inrapporterat resultat saknas, så där har du god chans bli bäst i ditt landskap!

OBS! I år läggs resultaten in manuellt. Det kan därför ta en tid innan ditt resultat visas.

Bäst i Norrland

Landskap Antal tomter Högsta antal
Västerbotten 1 50
Norrbotten 1 43
Jämtland 1 37
Hälsingland 1 35
Ångermanland 0  
Gästrikland 0  
Härjedalen 0  
Lappland 0  
Medelpad 0  

Bäst i Svealand
Landskap Antal tomter Högsta antal
Uppland 7 74
Sörmland 5 69
Västmanland 4 63
Närke 2 82
Värmland 2 51
Dalarna 0  

Bäst i Götaland
Landskap Antal tomter Högsta antal
Skåne 7 76
Öland 6 86
Småland 4 78
Västergötland 4 83
Gotland 3 41
Halland 2 114
Bohuslän 2 43
Blekinge 2 34
Östergötland 0  
Dalsland 0  

RM:et i Media
Om du känner till att RM:et uppmärksammats i media på något vis vore jag tacksam om du tipsade om det.

RM 2010
57 tomter med 86 skådare deltog i årets RM, trots visst konkurrens från Falerstobo Birdshow och Svampdagen.

Intresset för tomtskådning fortsätter att växa, det blir allt fler medlemmar i Klubb Tomt 100. Det blir också flera som rapporter med syftet Klubb Tomt 100 i Svalan. Om du inte redan använder detta syfte i Svalan är det något som rekommenderas varmt för alla tomtskådare. RM:et är ett bra tillfälle att göra PR för fågelskådning, både från tomten och på andra platser. Tack alla för deltagandet och alla positiva omdömen, tomtskådning är kul och lärorikt!

Se artlistor från
Dyudden, Västerås. Bilder och anteckningar. Artlistor med fåglar, däggdjur, vårtbitare, gräshoppor, trollsländor, fjärilar, musslor, snäckor etc observerade under RM:et.

Solens upp- och nedgång
Kan ses på SMHI:s hemsida när man tittar på vädret för en viss ort.
Ort Upp Ned
Luleå 5:17 19:42
Stockholm 5:51 19:42
Malmö 6:18 19:55

Väder
SVT:s väderprognos fredag kväll:

Väderprognos SVT

Lördagen ser ut att bjuda på uppehållsväder i nästan hela landet. Det är bara de västra Lapplandsfjällen, Gotland och Skåne som kan få någon regnskur. Det blir mycket sol, men lite här och var kan det växa till en del stackmoln. Vindarna på ostkusten blir fortsatt friska, men avtar långsamt under helgen.

Väderobservationer under lördagen från SMHI:

Radar 08:00 Radarbild kl 08:00

LuleåDelsbo

UppsalaMalmö

Vindhastighet
När man anger vindhastigheten på land gäller följande (från SMHI:s hemsida)

Vindhastighet (m/s) I ord Vindens verkningar
0-0,2 Lugnt Inga; rök stiger nästan rätt upp.
0,3-1,5 Svag vind Knappt märkbara; vindens riktning visas av skorstensrök.
1,6-3,3
"
Blad rörs; vindfana visar vindens riktning.
3,4-5,4 Måttlig vind Blad och tunna kvistar sätts i rörelse.
5,5-7,9
"
Kvistar och tunna grenar rör sig hela tiden; damm och lös snö virvlar upp.
8,0-10,7 Frisk vind Mindre lövträd börjar svaja; grenar rör sig; vågor med kammar på större sjöar.
10,8-13,8
"
Stora trädgrenar rör sig.
13,9-17,1 Hård vind Hela träd svajar; man går inte obehindrat mot vinden.
17,2-20,7
"
Kvistar bryts från träden; besvärligt att gå i det fria.
20,8-24,4
"
Mindre skador på hus; takpannor blåser ner .
24,5-28,4 Storm Träd rycks upp med roten; betydande skador på hus.
28,5-32,6 Svår storm Stora skador.
>32,6 Orkan Mycket stora skador.

 

RM i tomtskådning 2011 hålls 10 september?
Detta är sista året jag hanterar resultatsidan manuellt. Efter förberedelser av hemsidan inför RM:et och ett dygns RM är det inte helkul att sitta ytterligare några timmar med att lägga in resultaten manuellt dagen efter RM:t.  Här ser jag följande alternativ.

  1. Någon annan tar över resultatrapporteringen.
  2. Nya Artportalen har någon funktion som löser detta. Detta vet jag ingenting om.
  3. Detta var sista RM:et.

Jag hoppas på Dina synpunkter och hjälp!

PS. Med tanke på att Falsterbo Birdshow har etablerat sig under den första helgen i september föreslår jag att RM:et fortsättningsvis går den andra lördagen i september, vilket blir 10 september nästa år.

Resultat
Rariteter bör alltid rapporteras till lämplig raritetskommitté enligt riktlinjer från Sveriges Ornitologiska Förening och de olika länsföreningarna. Rapportera också gärna till Svalan.

Vinnande artlista med klockslag (antalen anger summan för hela dagen):

04.45,Tofsvipa ca 50,Småspov 2,Gluttsnäppa ca 50,Kärrsnäppa ca 100,Kanadagås ca 1000,05.00,Trädpiplärka ca 100,Kråka ca 200,Enkelbeckasin ca 50,Taltrast 5,Järnsparv ca 30,Rödhake ca 20,Rödbena ca 10,Koltrast ca 10,Fisktärna 5 ,Grågås ca 300,Skrattmås ca 250,Gråtrut ca 350,Havstrut ca 25,Ejder ca 200,Ortolansparv 1,Svarthätta ca 20,Gärdsmyg 2,Lövsångare ca 50,Silltrut ca 15,Småskrake ca 50,Fiskmås ca 100,Gräsand ca 200,Bläsand ca 50,Kricka ca 300,Vikindad gås ca 100,Gravand 7 juv,Knölsvan ca 50,Sädesärla ca 200,Storspov ca 30,Häger ca 25,Storskarv ca 300,06.00,Gransångare 4,Kustsnäppa ca 40,Nötväcka 2,Kungsfågel 3,Skäggdopping ca 10,Hämpling ca 5,Gulärla ca 250,Gråsiska 2,Grönsika ca 100,Knipa ca 50,Blåmes ca 20,Myrspov ca 30,Mosnäppa 1-2,Trädgårdssångare 1,Ringduva ca 50,Strandskata ca 25,Bofink ca 50,Hussvala ca 500,Ladusvala ca 500,Gulsparv 3,Buskskvätta ca 10,Stenskvätta ca 50,Kaja ca 50,Rosenfink 1,Forsärla 4,Svarthakedopping 7,Skedand 6,Skata ca 10,Sparvhök ca 35,Brushane 7,Drillsnäppa 2,Sånglärka ca 10,Pilgrimsfalk 4-5,Rödstjärt 3,Backsvala ca 5,Björktrast 2,Fiskgjuse 2,07.00,Talgoxe ca 10,Större strandpipare ca 35,Ljungpipare ca 50,Mindre korsnäbb ca 15,Större korsnäbb 1,Småsnäppa 4,Svartsnäppa 3,Svarthalsad dopping 2 ad,Ängspiplärka ca 25,Sandlöpare 2,Stenfalk 1-2,Grönbena ca 5,Snatterand 3,Stjärtand 5-7,Roskarl 4,Gråhakedopping 1 ad,Grå flugsnappare 1 (90:e arten!),Svartvit flugsnappare 1,Pilfink ca 10,08.00,Ärtsångare 2,Stare ca 20,Steglits 4,09.00,Tornfalk ca 20,Spovsnäppa 2 ,Grönfink ca 5,10.00,Toppskarv 1 ,Gök 1 (100:e arten kl. 10.29!),Ormvråk ca 15,Trana 12,Brunhök ca 10,11.00,Mindre strandpipare 2,Törnsångare 1,[Stripgås 1, ej räknad],12.00,Kentsk tärna ca 10,Lärkfalk 3,13.00,Bivråk 2,14.00,Havsörn 1 ,15.00,Sävsparv 1,16.00,17.00,Tamduva 5,Turkduva 3,18.00,Kustlabb 1,19.00,Skogssnäppa 1,20.00

" "
Antal Landskap Plats Skådare Medskådare Tomttyp Skådartid Kommentarer
114 Halland Smedsgård Anders Kornestedt Stephan Sundström, Håkan Thorstensson, Kajsa och Torbjörn Vik Fristående hus vid hav, strandängar och åmynning. 04.45-20.30 Fantastisk dag där huvuddelen av skådningen gjordes från den nybyggda observationsplattformen som möjliggör ännu bättre koll på både rastande och sträckande fåglar. Roligaste sträckfågel var en rosenfink och bland rastande fåglar märks två svarthalsade doppingar och ortolansparv. Trots hög dagssumma uteblev flera vanligtvis dagliga arter (kustpipare, gråsparv och svartmes), jag missade en duvhök och de två kraftiga unga labbarna som rastade och jagade innan skymningen förblev obestämda även om det mesta pekade på bredstjärtad labb. Mestadels klart väder med svag ostlig vind fram till 12, eftermiddag med ökande vind som vred till väst. Dagens sista timmar var nästan vindstilla.
91 Halland Anders Persgård, Äspelunda, Glommen, Falkenberg Stefan Lagerblad själv är bäste dräng hästgård som optimeras hela tiden för att ge mer fågel 05-19,30 Svinkall morgon dunjacka o vantar, klar med svag ostan som senare under dagen vred till kraftig NV sjöbris och jackan fick på igen. Massor med fågelindivider på den 5ha stora tomten och på närliggande åkrar. Över 50 buskskvättor, 30 grå flug massor av stenskvättor mm hela dagen. Inga bofink förra året i år flera hundra. Som väntat toppskarv (2 ex), oväntat havsörn o ljus labb. fem st vitgumpade kärrhökar varav tre på extremt hög höjd, långt högre än vråkarna (är det så att de sträcker högre upp?)
86 Öland Beteby söder om Mörbylånga Per Magnusson, Johan Magnusson och Karl-Åke Hultberg Gerd Magnusson och Anneli Wedin Fritidshus, 555 kvm tomt c:a 700 m till Kalmar sund 06:00 - 21:00 Kallast +7 varmast +16,9 C. Svag nordlig vind, lätta moln. Dagens överraskning ett domherrepar, ny RM-art (N). Första art en kattuggla, satt högst upp på ”fågeltornet”. Bra uppvindar för örnar som mest 6 havsörnar uppe i luften samtidigt. Två ”meståg” av sångare drog genom trädgården. Övrigt röd glada (N), lärkfalk, entita (N), nötskrika (N), svart rödstjärt. Högt vattenstånd utarmade vadararterna. Annars kanonstart med 79 arter kl. 11. Trodde på nytt rekord (93) men så blev det inte. Förutom våra 86 arter hade vi ett flertal fisk/silvertärnor och en obestämd lom. 3 arter som är dagliga och som vi inte såg var havstrut, gulärla och ängspiplärka.
86 Öland Prästgården, Mörbylånga Håkan Nilsson Kenneth Alexandersson Villa med havsutsikt från balkongen. 05:15-00:00 Måttliga N-NÖ vindar, avtagande mot kvällen. Nytt tomtrekord med 86 arter trots avsaknad av många tropikflyttare - som uteblev trots alla mjölmaskar på fatet vid fågelbadet. Inga nya tomtarter. 4 nötskrikor duvhök och glada blev dagens tyngsta obsar.
83 Västergötland Stora Veka, Sätuna, Hornborgasjön Gunnar Jakobsson - fristående hus tomt ca 10000 m2, beläget i den sydöstra delen av Hornborgasjön, ser delar av Sätunaviken 5 timmar (utspritt under dagen) Klart till halvklart, svag nordlig vind, frost på morgonen som mest 14 grader under dagen.
82 Närke Bondevrak 23:1 Lage Johnson - Fristående hus 1500 m från Hjälmaren. 04:30 - 19:30 Närmast vindstilla mestadels sol. Tyvärr mediokert med sträckande fåglar. Dock några roliga arter blåhake, morkulla, stenfalk, grönsångare. Tomtrekordet är 95 så detta år fattades en hel del bland annat björktrast, gröngöling, hämpling och barrskogsmesar.
78 Småland Väcklinge Norregård, Reftele Stefan Andersson - Fristående hus med viss utsikt över fågelsjön Draven. 1169m3 05:30-19:45 Soligt och fint, mycket fågel i rörelse dock dåligt rovfågelsträck! Tex ingen bivråk! Vattenståndet hade sjunkit i sjön, vilket bidrog till lite lerytor nedanför min bostad med lite rastande vadare som följd, bla småsnäppa 3 ex. Roligaste arter i övrigt var havsörn 2 ex, gök, rödstrupig piplärka, stenknäck.
76 Öland Össby Thomas Kellerth Gunnar Johansson, Ulf Hanje, Ulrika Mårtensson, Per Lundberg, Lena Magnusson, Peter Nilsson. Fritidshus i mellersta delen av byn, viss överblick ut mot södra Alvaret och rel god sikt ut på havet. 0500 - 2000 Fint väder men vart tog alla tärnor och ankor vägen? Stora mängder av flyttande sädesärlor på förmiddagen, i övrigt väldigt svagt sträck. Roligast i år: kungsörn och näktergal. Säkert 10 havsörnar. Med hjälp av ett starkt gäng hjälpryttare och 10 intensiva timmar på taket kom jag upp i 76 arter, vilket med tanke på omständigheterna får betraktas som godkänt. Vi tycker alla detta är en absolut höjdpunkt på fågelåret och planerar redan för nästa RM. En del trän måste ner till dess.
76 Skåne stora äsperöd, skåne john kvarnbäck, tor kvarnbäck, aron edman hampus lejon, hans larsson, henrik forsvall fristående hus, inland med å, bok - och ekskog,åker, tomtyta 20000 kvm 06:00-15:00 En trevlig skara skådare från simrishamns kommun samlades för att vara med i tomt-sm på stora äsperöd, som inte bjöd på några stänkare men dock på många arter trots det uteblivna sträcket. En måttlig nordostan var kännbar hela förmiddagen och efter lunch tog vid lä utmed åkerkanten men tyvärr var rovfågelsträcket obefintligt i den kalla vinden. Vad gäller kuriosa kan nämnas att på förmiddagen blev John och Tor tillfälligt avbrutna av en kalv som rymt från kohagen, vi åt vildsvinsstek med svampsås till lunch, Aron såg en snok, och vi hade sett 8 rovfågelsarter redan innan klockan slagit 08.
74 Uppland Tämnaren Ulf Blom - Fritidshus vid insjö 2000kvm 00.02-19.30 Mycket vackert väder ca +15 grader under dagen.Blåhake under fågelmatningen.Ganska många bivråkar kul det har varit ett riktigt geting år har aldrig sett så mycket getingar och bivråkar någonsin under mitt 41åriga skådande.Hade problem inom situationsteken på morgonen pga att ca 2000 tranor övernattade i viken där stugan ligger och förde ettöron bedövande oväsen hörde inte ett fågelljud förutom tranorna i ca 1 timm vid gryningen.
72 Uppland Ängslyckan, 250 m nordost om Varggropens fågeltorn vid södra Vendelsjön Karin Gerhardt, Anders Arnell - 3300m2 tomt med villa. Artrik trädgård med lövdungar och granhäck, utsikt över södra Vendelsjöns våtmarker, med strandängar, lerbankar och vassar. Omgivna av betesmarker, åkermark på 1000 m håll, barrskog på 300 m. 04-12, 15-20. mest intensivt (04-10)

Hyfsat väder, dock kall morgon, händelsefattig eftermiddagsstiltje. Sju arter rovfåglar, bland annat en förbiilande pilgrimsfalk, hyfsat med vadare, brun-, stjärt-, sked- och bläsand, törn- och gransångare, några blåhakar mm. Tre måsarter (oftast har vi noll eller en). 10 arter från vårt RM-rekord. Endast fyra arter tillkom efter kl 15.

72 Uppland Blåsut Romstarbo östra sidan av Vendelsjön Mats Fredriksson - Fritidshus Utsikt över slättsjö inland 991 m2 06.00-16.00

 

Måtlig till svag ostlig vind växlande molnighet delvis tunna slöjmåln Roligaste obsen 1 Sparvuggla som satt uppe i grantopp på tomten höl mig sälskap över 30 min

69 Sörmland Brostugan, Ludgo Hasse Berglund - Fritidshus 00:00 - 22:30 med vissa avbrott, på morgonen från 04:45. kall natt - 3 plusgrader! - stiltje till 8-tiden, sedan av och till måttlig vind från N-NO. Dis och halvklart, tidvis kraftig dimma över åkrarna mellan 05:30 och 08:30. Näst bästa resultatet någonsin, men inte mycket sträck! Flera oväntade/ovanliga arter - blåhake, snatterand, rosenfink och skogssnäppa har jag inte sett eller sällan på RM. Dåligt med rovisar!
67 Öland Garagetaket, Stagneliusgatan 21, Mörbylånga Kristoffer Lager Sara Lager och Selma Lager(löf) Fristående hus med trädgård i utkanten av villaområde. Har Kalmarsund ca 200 m bort med fri sikt dit. Strandängar i närheten som döljs av buskage. Öppna åkrar runt huset i två riktningar. 06:00-13:00 med två kortare avbrott mitt i. Soligt med stackmoln. Svag vind från NO. Roligast var rödstrupig piplärka tidigt på morgonen. Missade tyvärr förbiflygande labb och fick aldrig in koltrast.
67 Uppland Norra Vendelsjön, Skinnarbo Bernt Thorssell Bo Åkerlund fritidshus på strandtomt, ca 800 m² 04.00 - 13.00 och 16.00 - 19.00 Klart och fint väder, kallt på morgonen och sommarvärme på eftermiddagen. Roliga obsar Sparvuggla,Skäggmes,Svarthätta, Stenknäck och Ärtsångare
64 Närke Fiskinge 219, Tybblebacken Johan Åhlén - Fristående hus, inland utan sjö men närhet till naturreservatet Kvismaren, 3200 kvadratmeter tomt. 04:45-21:00 Började med trana klockan 04:45 och avslutade med rödvingetrast klockan 20:30. Blåhake som helt ny tomtart! Krickor, pilgrimsfalk, kattuggla och ett par sena tornseglare piggade upp under dagen. Vackert väder med svaga vindar från nord och nordväst. Klent med sträckande fåglar tyvärr.
63 Västmanland Åsbogården, Södra Ås, Nora Anders Carlberg - Gammalt hus uppe på en ås med utsikt över Åsbosjön, delar av en igenväxande våtmark och jordbruksmark. Skogsmark på rätt nära avstånd. 04:10-20:00 Kall natt med säsongens första frost. Stjärnklart och svag vind. På dagen nästan + 15 C och tidvis måttlig no-vind. Åttonde gången och fjärde bästa resultatet. Berguven hoade i över tjugo minuter. Andra roliga arter var förstås mindre flugsnappare, pilgrimsfalk, svartvit flugsnappare, bivråk, rödstjärt, skedand, stjärtand och 13 stjärtmesar i trädgården. Inte en enda vadare och endast en ynka grönfink. Ovanligt många stenskvättor. Som vanligtär det mycket trögt efter kl. 09 att få in nya arter. Däggdjur: Älg, rådjur, fälthare, bäver och obestämd fladdermus. Cikadavårtbitare, kärr-, back och grön ängsgräshoppa spelade trots nattens frost och tegelröda ängstrollsländor var vanliga.
62 Skåne Vallby 39:4 Nils Nilsson - Tomt i kanten av Vallby by på Hammenhögsslätten. Lite löv i trädgårdarna i byn. Annars kilometervis med åkrar. 05.00 - 20.00 Klart och soligt hela dagen. Lite ostvind. 11 arter rovfågel med 2 rastande pilgrimsfalkar som topp.
61 Sörmland Skogsstigen 3, Trosa Göran Andersson - Villa i sydöstra utkanten av det lilla kustsamhället Trosa. Utsikt över buskar och vass med lite vattenyta därbakom. Bland- och barrskog intill. 05:00-12:00. Sedan vidtog kulturella aktiviteter på annan ort. Kallt och mestadels klart. Måttlig vind, men besvärande värmedaller över vattnet på långa håll. Inget sträck alls under morgonen, men viss rörelse i vegetationen. Roligaste obs blev den unga rörhöna som innebar tomtkryss.
60 Blekinge Dalgången 23, Karlshamn Mats Olsson - Gammal villa tomt från 30-talet med lite fruktträd, buskar och ett berg i ena hörnan som jag stod på mestadels hela dagen. 06.00 - 18.00 = 12 timmar

Fint med sol och lätt molnighet på hög höjd. På morgonen svag NO vind och från kl. 14 ca måttlig från SV. Tempen på morgonen 5 grader stigande till 17 under eftermiddagen.
Antalet arter var OK men givetvis hade jag väntat mig ett antal fler och det saknades flera förväntade arter. Fiskgjuse, kärrhökar bl.a. Nu sågs det en fiskgjuse ca 2 km rakt söder om min tomt sträkandes ut över havet. Norr om min tomt så sågs det nötkråkor flera stycken sov. Det var två andra skådare igång samma tid som mig och tillsammans hade vi en bra bit över 60 arter.
RM är en numera obligatorisk del i mitt skådande och det var synd att det kolliderade med Falsterbo. Har försökt få flera att delta från sina tomter och iår var det som sagt två skådare till, en söder om mig och en norr om mig. Det intressanta i detta är att vi ska jämföra våra listor för vi fanns med jämt avstånd i en nord - sydlig riktning från varandra. En slags simultanräkning samtidigt. Men det är en kul grej RM!!!

60 Sörmland Mälby kvarn N Malmköping Jukka Väyrynen - Fristående hus på landet 05.40 - 18.00 (med avbrott på em)

Klart väder större delen av dagen och svag vind. I gryningen frost och frampå em runt 12 grader. Helkass dag med mycket lite rörelse på fåglarna. Roligaste obs var en forsärla som höll till i min bäckravin hela dagen. Den visade upp sig fint några gånger då den satt helt öppet på en elledning. Annars blåhake i gryningen, mindre hackspett och gråsiska. Många vanliga arter uteblev även i år.

58 Öland Ankarvägen 17,Kastlösa. Öran Engebrand Catharina Engebrand Villa med tomtyta på 1200 kvm.,2,5km till kalmarsund ser sundet.Åkermarker med bevattningsdammar nära tomten 05:45-18:30 Till en början Nordlig vind vred sedan till Nordost med växlande molnighet.Hyfsat nöjd med resultatet målet var att slå mitt föregånde års resultat på 65 arter men det misslyckades
56 Skåne Rögle dammar (Tvättedammen), ca 3 km S Vegeåns utlopp i Skälderviken. Mosaikartat odlingslandskap med lövdungar, åkermark och lertäktsdammar Björn Aldén Ulf Stengård Fritidshus med närliggande damm, tomt 2650 kvadratmeter 10 timmar Mestadels klart, kav lugnt till svag nordvind på eftermiddagen, ca 19 grader på dagen. Nästan obefintligt sträck, men härlig dag vädermässigt. Ett flertal normalt förekommande arter behagade inte visa sig idag. Mediokert rovfågelsträck men dock 7 glador, 15 sparvhök, 3 bruna kärrhökar, 5 bivråkar och 2 havsörnar.
55 Öland Rösslösa Anders Måhlén - Fristående hus, inland utan sjö, 15 000 m2 05:00-15:00 Kyligt väder och nordlig vind sedan flera dagar gjorde att jag inte hade stora förhoppningar. Det blev fågelfattigt men ändå artrikt faktiskt. Kl 15 gav jag upp när termiken var slut och det blev segt. Bra rovfågeldag med havsörn som den vanligaste arten. Kul med lärkfalk, tornfalk, glada och inte minst stäppörnen som jag har hållit utkik efter i flera dagar och som hade vänligheten att infinna sig lagom till RM. En flock nötskrikor på turne var också ovanligt. Slutsumman blev i alla fall inte så pjåkig.
53 Småland Smedsbo, Vaggeryd Hans Boberg Mats Alderus Äldre villa med tomt mot skogen. Ingen "sjöutsikt". Sträckmässigt är läget dock ganska bra med Lagans dalgång och i viss mån även E-4:ns motorväg som sträckledare. 05:20-15:30 Morgonen var lite dimmig och kylig med markfrost. Senare på dagen stigande temperatur och mestadels soligt. Svag vind från norr. Fågelsträcket var svagt.
53 Västergötland Näset Anders Johnson Lars Johnson Fristående hus vid sjön Mjörn. 05:30-20:00

Kanske lite för bra väder i år. Vind från nordsektorn i flera dagar i samband med soligt och fint väder resulterade i magert sträck. Ett par lärkfalkar (ad+juv) underhöll under större delen av dagen och hjärtat smälte i vanlig ordning när man fick en närobs på mindre hackspett. Hade naturligtvis hoppats på ca 10 arter till men det kändes omöjligt i år. Får ta nya tag 2011, om det blir något RM då.

52 Uppland Sydöstra Gräsö, Östhammars kommun Jonas Moll, Tomas Moll - Fritidshus, sjötomt 4.2 ha vid havsvik med fri horisont i 5 graders sektor mot SO från bryggan. Hällmark m tall, blandskog m döende lövträd (alla spettar utom vitrygg sedda), havtornssnår, enbuskbeströdd ängsmark m betande får och vassfält. 06:15-23:40 med flera uppehåll. En oväntad ensam sidensvans, men arten har tidigare år setts i par sommartid nära tomten. Många grå flugsnappare. Mesarna "säkrade" genom en veckas matning. Långsiktiga tendenser gör sig bemärkta en sådan dag av uppmärksamhet: Havsörnen och storskarven syns överallt men var är alla ejdrarna? Vore trevligt om denna tävlingsidé får leva vidare, kanske med resultaten inte bara sedda i absoluta tal utan också i relation till vad respektive tomt givit tidigare år.
51 Värmland Laddrågen Älvsbacka, Jan Bengtsson - Hus med sjöläge, hagmarker, lövskogar m.m 06.00-20.00 Svag n vind, nästan klart, morgonfrost sedan c:15 grader. Obsar som sticker ut lite är havsörn o tretåig hackspett. Mindre hackspett, stjärtmes, entita, gröngöling är andra arter som indikerar miljön runt gården. I sjön sågs bl.a 6 storlom o en smålom
50 Västerbotten Granvägen 5, Sävar Mikael Wikström - Friliggande hus med utsikt åt SV-NV över Sävarådalen. Skog i öster. 3015 kvm. 05:20-19:00 N vind som vred mot NV. Kall morgon. Soligt. Bra aktivitet på tättingarna. Fågelmatningen som startats en vecka tidigare säkrade upp talltita och svartmes. Rovfåglarna blev en besvikelse med tanke på det klara vädret, förmodligen gick sträcket för högt upp för att kunna ses. Tubskådning mot buskage 75-300 m bort gav svarthätta, trädgårdssångare, blåhake o videsparv. Nytt rekord med 5 arter för tomten vid RM.
50 Sörmland Lugntorpsvägen 25, Mälarhöjden, Stockholm Robert Kavhed Roger Mellroth, Tuomo Kolehmainen, Tord Jeppsson Villatomt i Mälarhöjden med utsikt över villataken framförallt mot nord-västsektor. Mälaren ligger ca 1 km norrut. 05:00-23.10 Vxl molnighet, på morgonen ca 7 grader. Grannarnas party oroade men de somnade passande kl 04.55. Vi tog då över festandet! Pilgrimsfalk kl. 9.11 piggade upp samt de två nya tomtarterna stenskvätta och rödstrupig piplärka. Som vanligt saknades många självklara arter. Vi hade det dock gott! Andra bästa resultatet från 9 års deltagande.
48 Västmanland Kungsgatan 48, Nora, Västmanland Håkan Lavebratt - Fristående hus i äldre villakvarter vid Norasjöns västra strand. Aktivt 05:40-10:30, därefter sporadiskt under resten av dagen. Kall klar morgon med frost i gräset i delar av trädgården. Vindstilla som under dagen utvecklades till en svag fläkt från norr. Fågelsträcket var i princip obefintligt, men dagen gav ändå bra utdelning i antal arter jämfört med mina tidigare år. Tyvärr inga tunga arter. Dagens mest oväntade art var Svartmes.
48 Sörmland Torshälla huvud Sten Ljungars Monica Ljungars Inland vid Mälaren, 1600 m2 05:40-18:30 med en del avbrott Klart till halvklart. Vind från NV 0-3 m/s. Termik, som flitigt utnyttjades av örnar och vråkar. Tre kungsörnar sträckte förbi. Två av dem i samma skruv som en havsörn.
48 Sörmland Skogsarbetarbostaden Kulsta Blacksta Per Flodin - Hus med trädgård (ca 2000 kvm) i jordbrukslandskap. God sikt mot söder över fält. Begränsad sikt norrut. 06:00-19:00 Klart och kallt på morgonen, ca 3 grader. Mulet ett tag under f.m., men från 11-tiden och resten av dagen klart väder (16-17 grader). Första gången jag deltog i RM från denna tomt. Med bra utdelning och bättre flyt kan man sannolikt se omkring 60-65 arter denna helg i september.
46 Småland Dala Södergård 5, Lekeryd Johan Wallander - Fristående hus angränsande till skog, åker och betesmark. 05:30 till 18:30 Minusgrader och dimma på morgonen, senare soligt, ca 15 grader och svaga till måttliga vindar från norr. Klent småfågelsträck på morgonen, endast ett fåtal rastande fåglar i buskarna och få rovfåglar under dagen. Mest förvånande missar var taltrast, lövsångare och bivråk. Överraskningar var pilgrimsfalk (nytt tomtkryss), havsörn, storlom och rödstjärt.
46 Västmanland Grindtorp, Lindesberg Hans Norelius - Fritidshustomt på ca 2000 m2. Skogar och hagmark samt viss utsikt över sjön Usken. 04.25-13.30. Sedan vidtog andra trevliga aktiviteter. Svag vind från norr och klart väder. Direkt på morgonen var det nästan helt vindstilla och mycket trevligt trots den låga temperaturen, +5 grader. Inga direkta överaskningar artmässigt och antalet är två arter från rekordåret. Roligaste obs var ingen ovanlig art utan istället 7 stjärtmesar i grupp, vilket tyder på häckning i närheten. På morgonen blev jag länge underhållen av kattugglorna som idag hade snöat in på Xylofondrillen. Smålommarna nere på sjön förde också ett himla liv i den annars så tysta morgonen. Jättetrevligt arrangemang som jag gärna deltar igen och igen.
44 Värmland Trångstad station Arvo Harjula - fristående hus vid järnvägen och nära en kohage. 2770 kvm 06:15 till 19:00 halvklart, svaga vindar. En ny tomtart blev det också:tretåig hackspett. Första arten rödhake, sista svartmesen
44 Småland Min tomt i Kaxholmen i Jönköpings kommun Björn Merkell - Villa med utsikt över Landsjön vilket ger en del sjöfågel på listan. Tomten är på ca 1200 m² och ligger i ett mindre villaområde i utkanten va samhället. Började skåda vid 5:10. Då var det fortfarande för mörkt för att kunna titta på fåglar, men ett par rödhakar smattrade i buskarna. En koltrast letade fallfrukt på gäsmattan. Skådade fram till 10.30 då andra viktiga uppgifter tog vid. En lugn och fin morgon med ganska lite sträckrörelse. Jag saknade de stora mängder svalor som brukar fylla himlen precis i soluppgången. Idag var det mycket sädesärlor istället. Dagens höjdpunkt blev den pilgrimsfalk som drog mot söder vid 7-tiden, vilket var nytt tomtkryss (nr 142). Andra roliga arter för min tomt var grågås, drillsnäppa, ärtsångare och grå flugsnappare. Saknade dock blåmes och gulsparv, vilket jag brukar ha ganska gott om i vanliga fall.
43 Norrbotten Övre Buddbyn, Boden Mats Bergquist Ulf Tenbäck under drygt en timme. Hus i odlingsbygd där jag ser en del av en sjö. Tomtytan är 1100 kvm. 05:50 - 13:00 Köldrekord på morgonen med -5 grader! Det var kraftig isbildning på trädgårdsmöblerna samt på marken. De trevligaste arterna blev rödstrupig piplärka, lappsparv, videsparv samt en något sen grönbena.
43 Bohuslän Stockens väg 4, 451 95 Uddevalla. Nisse Henriksson - Vi bor i ett litet villaområde. Vi har utsikt över fjorden Gullmaren. Vi har nu bara buskmarker nära, och åt NV och Gullmaren har vi fri sikt. Tyvärr har det mesta av ”närskogen” tagits ned, så skogsmesarna har försvunnit. Någon timme då och då, vi hade 3 barnbarn halva dagen. Strålande väder, men kanske för bra. Inga sträckaktiviteter alls, förutom ett gäng piplärkor och svalor (dock bara ladusvalor). I vinbärsbuskarna frossar 7-8 svarthättor på kvarlämnade vita o röda bär. Pilgrimsfalken gjorde 2 raider så allt av änder, gäss, duvor och annat gick till väders. En ung brun kärrhök gjorde en tur över vassarna strax före 18.00. En kattuggla hördes när jag ropade in katten 21.00, som blev dagens sista. Tyvärr saknades många av de normala "närarterna", men jag hade bra ändå i min stol uppe på taket av uterummet. Stort tack för att denna aktivitet bibehålls, och så hoppas jag det ordnar sig med ett lättare rapporteringssätt framöver!
43 Västergötland Talludden, Dalum Börje Ignell Jan Andersson Fristående hus nära Ätran i Dalum. Ca 1200 kvm 06.00-18.15 Kall morgon men sedan mest soligt och lugnt väder. Svag vind från NO. Omkring 10 arter mindre än tidigare år. Varför? Vi noterade bl. a. 5 brun kärrhök, 2 duvhök, mindre hackspett, bivråk, nötkråka. Dåligt med insektätande arter.
43 Bohuslän Stockens väg 4, 451 95 Uddevalla. Nisse Henriksson - Vi bor i ett litet villaområde. Vi har utsikt över fjorden Gullmaren. Vi har nu bara buskmarker nära, och åt NV och Gullmaren har vi fri sikt. Tyvärr har det mesta av ”närskogen” tagits ned, så skogsmesarna har försvunnit. Någon timme då och då, vi hade 3 barnbarn halva dagen. Strålande väder, men kanske för bra. Inga sträckaktiviteter alls, förutom ett gäng piplärkor och svalor (dock bara ladusvalor). I vinbärsbuskarna frossar 7-8 svarthättor på kvarlämnade vita o röda bär. Pilgrimsfalken gjorde 2 raider så allt av änder, gäss, duvor och annat gick till väders. En ung brun kärrhök gjorde en tur över vassarna strax före 18.00. En kattuggla hördes när jag ropade in katten 21.00, som blev dagens sista. Tyvärr saknades många av de normala "närarterna", men jag hade bra ändå i min stol uppe på taket av uterummet. Stort tack för att denna aktivitet bibehålls, och så hoppas jag det ordnar sig med ett lättare rapporteringssätt framöver!
41 Gotland Hallgårds, Östergarn, Östra Gotland. Jim Sundberg - Gårdsbebyggelse med beteshagar och annan jordbruksmark. Ser ej havet från tomten. Lite gles skog på allvarmark nordost om gården. 06:40 - 10:15. Sedan spritt engagemang!

Kul tävling. Extremt trögjobbat denna gång. Fick inte in normalt simpla arter som pilfink, ärtsångare, ormvråk, duvhök, gulärla :-(. Regnskurar och frisk nordvind - ingen höjdare.

41 Gotland Fole Stora Sojdeby 946, 62175 Visby Lars Brolund - Fristående hus, inland utan sjö, 1800 kvm Ser i NO ca 4 km över Folemyren och in i Hejnum socken 07:45-10:05 och 15:00-16:00 Började med en regnskur o måttlig till frisk N vind men sen blev det lite sol och vinden avtog alltmer, +8 till +13. Fick en ny tomtart då 2 fjällpipare drog i princip rakt över mig och hade dom i tuben ett tag men sen i 6x30. Känns som mitt bästa mästerskap.
39 Västmanland Dyudden, Gäddeholm, Västerås. Bengt Stridh - Fristående villa vid Ridöfjärden, Mälaren. Utsikt över Mälaren rakt mot söder med Ridön 3 km bort. Mindre parti med ädellövskog väster och norr om tomten. Vassfylld mindre vik öster om tomten. Mindre betesmark börjar ca 100 m norr om huset. 04.12-21.00 Se RM 2010 på Dyudden
38 Uppland Sjöbacken, Svista (Brottby). Vallentuna k:n Hans-Georg Wallentinus Sonia Wallentinus Fristående hus. Tomt 11000 m2 skogs- och bergstomt i jordbrukslandskap med vassbevuxen sjöstrand 05:15 - 12:15 Först duggregn, senare uppklarnande och till enbörjan svag vind som dock ökade starkt. Inget sträck! Vid sjön passerade en bäver kl 06:50 - sent, de brukar komma före soluppgången.
37 Jämtland Täng, Ås Pontus Wennesjö Edvin Petrusson Fristående hus vid Storsjöns strand. Barrskog runt tomten. 1500 kvadratmeter. 05:00-14:00 19:00-22:00 1 grad och vindstilla på morgonen, 15 grader på dagen och ganska kraftig vind. Klart större delen av dagen, mulet på eftermiddagen. Blev mest det vanliga på listan, inget riktigt oväntat. Tofsmes och mycket bergfink var väl bland det roligare.
36 Västmanland tingshusgatan 11b i kolbäck stefan johansson - villatomt vid kolbäcksån 06.00-21.00 Fortsatt en dag att se fram emot och kvällen innan är läcker för då är allt möjligt... Även om antalet arter underskrider förhoppningarna med råge så kan dagen räddas av en ängspiplärka!
35 Hälsingland Lillhaga, Ljusdal Tony Persson - Fristående hus i äldre villaområde. 50 m till Ljusnan, 300 m till Borrsjön. Tomten är 1547 m2. 06:00-07:45, 12.00-14:15, 16:15-17:45, 18:45-20:30 +2,6 grader kl. 05.30. Frostfläckar på gräsmattan. Solig dag. Inget sträck, liten aktivitet i luften. Nötkråka, gråspett (hörd), järnsparv, sparvhök (hona), tornfalk, ärtsångare och stenskvätta roligaste arter.
34 Blekinge Västra Prinsgatan 31 vpl 3, Trossö, Karlskrona Tommy Lindberg - Lägenhet, ser havet, ca 180 kvm 06:10-19:50 Lite för fint väder, mestadels soligt men lite växlande molnighet men uppehåll, svag till måttlig vind i vilken riktning vet i tusan. Det blåser åt alla möjliga håll här inne mellan husen. Hoppas verkligen att det blir en fortsättning nu när man äntligen kommit till skott och vara med på alvar. Utöver de 34 finns en ob. lom, en flock med mörka änder och ett antal löv/gransångare.
33 Västergötland Vimbrogatan 18, Blidsberg Ingemar Larsson, Jan Larsson - Fristående hus vid Ätran, 850 m2 06:30-14:00, därefter sporadiskt fram till 19:00 På morgonen 0-gradigt, vindstilla och klart. Frampå dagen sol och som mest 17 grader.
32 Skåne Sjövägen 29, Beddingestrand Calle Ryberg - Fritidshus, nära stranden på sydkusten. 575 kvadratmeter. Skådade hela dagen med vissa avbrott Soligt. 9-14 grader. Svag vind från N, ökande till måttlig från SO. Sjöfågelsträcket på morgonen gick således långt ute till havs och rovfåglarna fram på dagen antagligen i norr utom synhåll. Kl.9 hade jag 28 arter men trots hårt slit gav resten av dagen bara 4 till. Massor av vanliga arter missades. Det var antagligen för blåsigt. Roligast var väl en lärkfalk som dök gång på gång på jakt efter en liten fågel över vattnet men den kom undan. Ny tomtart blev ekorre!
30 Blekinge Nybergs tomt (Mattias väg 7), Hasslö Disa Nyberg Anders Nyberg Fristående hus på Hasslö i Karskronas skärgård. Tomtyta ca 1700 kvm. Havsnära läge, allmänning med buskar och träd mellan tomten och havet. 05:21 - 19:25 Sol, svag nordlig vind, härligt sensommarvarmt med 16,5 grader i skuggan. Vi såg ungefär det antalet arter vi hade förväntat oss men inte riktigt de arter vi hade trott innan. Vanliga arter som vi alltid har på tomten, tex rödhake och taltrast sågs inte alls men istället såg vi lärkfalk, sparvhök och gök. Ett mycket trevligt arrangemang! Vi hade under dagen kontakt med andra skådare för att se hur det gick för dem och vädret var ju underbart, vilket gjorde den långa utomhusvistelsen ännu bättre. Vi kunde tex äta frukost, fika och äta middag i solen och skåda samtidigt:)
29 Skåne Lillgården, Harbäckshult, Örkelljunga Patric Carlsson - Gård, inland utan sjö. 09.00-18.30 Inget sträck och få arter. 21 arter färre än rekordet. Värt att nämna: lärkfalk, mindre hackspett, skogsduva, steglits, mindre hackspett. Saknade koltrast, taltrast, talgoxe m.fl. vanliga arter som jag trodde alltid fanns här. Märkligt. Soligt och skönt, svag vind. Räv, hare, en del fjärilar - amiral, nässelfjäril, påfågelöga, citronfjäril. Någon ängstrollslända tubades in. Kul att vara tillbaka igen. Bodde på den här gården 1993-2005 och deltog i många RM då.
29 Skåne nissakäll örkelljunga nils rosenlund - gård,2000kvm damm och åker omgivet av skog ca8tim

sol och lugnt

27 Uppland Dyvik, Österåker Pelle Odebrant - Fristående hus, 12000 kvm sjötomt mot Furusundsleden. Blandat skogs och trädgårdstomt. 7.00 - 19.00 Bra väder men ett stort årligt båtrace (80 snabba båtar) skrämde nog bort lite sjöfågel. De utgår från marinan ca 300 m bort... En säl sågs på morgonen! Första gången jag är med men det blir fler gånger och då tror jag att jag får med mig fler!
21 Gotland Vibble Kneippbyngatan 8, Visby Jan Janthe - Äng, skog, dammar, havsnära. 10000 m2 09.30 - 10.30 och intermitent resten av dagenVäxlande molnighet, 14 grader. Steglits på topp under en mycket artfattig skådardag. Tyvärr har jag ju min dåliga rygg men RM:et är mycket trevligt.
21 Skåne Ljungabolet gård, adress: Ljungabolsvägen 29, 266 93 Munka-Ljungby Merete Carlsson - Jordbruksfastighet, tomtyta 1000 m2 07:00-22:30

Sol, 17 gr., mestadels stiltje. entita, talgoxe ( en hel familj), pilfink (flera familjer),grönfink, koltrast ( hona och hane), nötväcka, sädesärla,kråka, storskarv ( dem flyger över dagligen), gröngöling, skata, nötskrika,sparvhök, korp, gulsparv, ringduva, korp, ladusvala, gräshoppsångare (sång), ormvråk, rödhake, kattuggla. nämnd i den ordningen jag såg eller hörte dem.

Uppdaterad 2010-09-08

Bengt Stridh

Tillbaka till startsida för Klubb Tomt 100

Räknare besökare sedan 22 augusti 2010