Regler för riksmästerskap i tomtskådning

Alla tomtskådare kan delta, du behöver alltså inte vara medlem i Klubb Tomt 100. Reglerna enligt Tomtskådning från början tillämpas med följande tillägg

1. Tomtskådningen pågår hela dygnet, från 00.00 till 24.00

2. Endast ett resultat per tomt räknas, oavsett om man är en, två eller flera boende på tomten som deltar i tävlingen.

3. Om man är fler än en boende på tomten som är med i tävlingen skall alla deltagare observera en art för att den ska räknas. Ett alternativ för skådande familjer är att bara anmäla resultatet för den som observerat flest arter (då blir övriga familjemedlemmar medskådare i resultatlistan).

4. För att göra det roligare för 'ensamskådaren' är det OK att bjuda in ett par fågelskådarkompisar som medskådare, men det är bara de arter som den boende på tomten observerat som räknas. Går man 'runt hörnet' och missar en pilgrimsfalk eller något annat är det bara att beklaga!

Rariteter bör alltid rapporteras till lämplig raritetskommitté enligt riktlinjer från Sveriges Ornitologiska Förening och de olika länsföreningarna. Lägg gärna in dina observationer i Artportalen.

Ingen föranmälan behövs.

Deltagande är helt gratis.

Uppdaterad 2019-09-05

Bengt Stridh

Tillbaka till startsida för Klubb Tomt 100

Räknare besökare sedan 9 september 2002