Sniglar, snäckor, musslor och iglar

Det finns 22 kända snigelarter och omkring 100 olika snäckor i Sverige, enligt en artikel med bestämningsnyckel på Svensk Trädgårds hemsida. Det finns 34 arter sötvattenslevande musslor, varav åtta stormusslor enligt Naturhistoriska Riksmuseets hemsida.

Arter noterade på tomten sedan vi flyttade in den 28 oktober 2006. Första observationsår inom parentes.

Allmän dammussla (2009). Hade gjort om en rabatt och ställt en rosbuske i strandkanten. Glömde bort den några dagar. När jag skulle ta upp den hade den åkt ut någon meter från land. När jag lyfte upp rosbusken satt en levande mussla på busken! Släpptes tillbaka efter foto.
Andigel. Påträffades på marken av vår uteplats efter ett besök av en gräsandhona med sex ungar (2010). Det var den första levande igel jag sett. Bild. Drygt tre veckor sedan såg jag en annan igel, mindre och ljusare än andigel, som satt på mitt ben efter det att jag vadat runt i vattnet och inventerat växter.
Större bärnstenssnäcka Succinea putris? Sedd på vasstrå vid stranden (2010). Bild.
Brun skogssnigel (2009).
Fläcklundsnäcka
(2009).
Gråsvart kölsnigel
(2009). Bild 1. Bild 2.
Stor dammsnäcka (2010). Både som skal och levande på en fd badflotte. Bild.
Svart skogssnigel
(2009).
Trubbsumpsnäcka (2009). På vår pir.
Trädgårdssnäcka
(2008). Bild 1.
Åkersnigel
(2009).

Obestämda arter.
1. Snäckor på stenar och trädgrenar under vattnet (trubbsumpsnäcka?). Möjligen är det dessa som viggar dyker efter utanför vår tomt.
2. Skal av en pytteliten snäcka på land 2009. Tyvärr krossades det insamlade skalet till smulor i sin påse, så den kommer att förbli obestämd.
3. En snäcka sågs och fotograferades på vassblad 2009 (bärnstenssnäcka?).

På Stora Hällgrunds strand, 0,9 km från vår tomt, har jag hittat skal av trubbsumpsnäcka, örondammsnäcka, allmän dammussla, spetsig målarmussla och de rödlistade äkta målarmussla och flat dammussla. De två sistnämnda artbestämdes av Stefan Lundeberg, NRM, och Ted von Proschwitz, GNM.