Ormar

I Sverige finns tre arter av ormar enligt "Sveriges grodor, ödlor och ormar" (1992).

Arter noterade på tomten sedan vi flyttade in den 28 oktober 2006.

Snok. Som mest har vi sett åtta stycken samtidigt söder om huset under våren 2008, vilket var en mer än under våren 2007. Under våren 2006 var det också flera stycken söder om huset. Förmodligen övervintrar de i hålor mellan stora block i slänten omedelbart nedanför huset. De simmar mycket lätt. Blir de skrämda i närheten av vattnet tvekar de inte att ge sig ut på en simtur. Bild.
Huggorm. Ny art under 2007. Bild 1. Bild 2.