Insekter

Sådant vi sett sedan vi flyttade in den 28 oktober 2006.

Humlor

Noterade att det fanns flera olika arter av humlor på tomten. Köpte därför en boken "Humlor, alla Sveriges arter" som beskriver Sveriges alla humlor och började att fotografera humlor 2007. Enligt denna bok är 40 arter av humlor påträffade i Sverige, men en del av dem är försvunna. Som nybörjare på humlor är det inte helt lätt att skilja på de olika arterna. Tycker jag mig ha sett följande arter:

Hushumla. Bild.
Mörk jordhumla. Bild.
Stenhumla. Bild1. Bild 2.
Åkerhumla. Bild.

Gräshoppor och vårtbitare

I Sverige finns 18 arter av vårtbitare, gräshoppor och syrsor enligt "Sveriges vårtbitare och gräshoppor", Fältbiologerna 1987.

Backgräshoppa. Fotograferad 2008. Jag trodde det var liten klubbsprötgräshoppa, men när jag lade in bilden i Artportalen fick jag veta att det var en backgräshoppa. Den vanligaste gräshoppan på tomten. Bild 1. Bild 2. Bild 3.
Buskvårtbitare. Hörd, mest i skymningen och när det mörknat. Hörs längre in på hösten än grön vårtbitare. Sedd två gånger inhomhus. Bild.
Cikadavårtbitare. Hörs i strandvegetationen. Dess frekvens är hög och den är därmed svår att höra. Med en ultraljudsdetektor kan man höra dem på åtminstone 20 meters håll. Aldrig sedd.
Grön vårtbitare
. Hörd, mest i skymningen och när det mörknat. När det blir kallt på hösten tystnar de. Den 15 september 2007 vi fick se en som satt på ett blad av en änglatrumpet på uteplatsen. De är riktigt stora! Det var andra gången vi såg en grön vårtbitare. Den första gången var när vi hade en inomhus på Enhagen, där vi bodde tidigare. Den 23 augusti 2008 fick vi se en hona på uteplatsen. Den satte sig bland annat på Marias rygg. Senare har vi sett grön vårtbitare ytterligare några gånger. Bild 1. Bild 2. Bild 3.
Kärrgräshoppa. Hörs i strandvegetationen, ses mera sällan. Sedd flera gånger under 2008 och även sedd 2012. Bild.

Övriga insekter

Bålgeting. De är tämligen lugna och harmlösa. Deras rykte är väldigt överdrivet, men deras brummande och storlek kan vara respektingivande. Under somrarna får vi vid flera tillfällen in bålgeting i huset, ibland mer än en per dag. I början använde vi en burk för att fånga in dem och att släppa dem utanför huset. Senare kom vi på att det oftast lyckades att föra ett A4-ark under dem som de då oftast sätter sig på och sedan kan man bära ut bålgetingen på papperet utan att de flyger iväg. 2006 byggde de bo i knäckepil som står vid piren till bryggan. Bild.
Takgeting. Gråfärgade bon mellan trall och underliggande plåt på balkongen. När jag rörde vid ett av bona med en pensel kom en oanad mängd getingar ut och två straffade mig med stick. I övrigt gick det bra att röra sig alldeles intill boet utan att de gick till attack. Bild. Bild 2 (vid annat tillfälle).
I Sverige och Norden finns 12 arter inom 3 släkten av sociala getingar enligt Nationalnyckeln.

Jordgeting, obestämd. Flög upp ur hål i marken vid basen av hasselstubbe när jag skulle ta av årsskott från stubben (2013).

Blomflugor. Fascinerande vackra insekter när man tittar lite närmare på dem. Har fotograferat ett tiotal olika arter på tomten. Enligt Nationalnyckeln har 412 arter av blomflugor påträffats i Norden.

Eldlus. Ses krypande på marken. Bild.
Humlebagge
. Kröp långsamt runt i blomställningen av en planterad jättelök. Bild.
Gräsgrön guldbagge. I blommande brudbröd, älggräs och rosbuske. Bild.
Grön bärfis. På blommande strålöga i en rabatt. Bild.
Fjortonprickig nyckelpiga. Tjusig liten nyckelpiga, gul-svart rutig. Bild.
Tjugotvåprickig nyckelpiga. Färgrann, gul med svarta prickar. Den av de svenska nyckelpigorna som har flest prickar. Bild.
Allmän skräddare? Det är en vattenlevande skinnbagge och det finns tio arter i Sverige. Bild.
Vanlig plattnosbagge. Skalbagge som kröp inomhus, kanske inkommen med ved. Bild.
Liljebagge. Knallröd skalbagge. Bild.