Fjärilar

Enligt "Dagfjärilar i Örebro och Västmanlands län - en fälthandbok" (2009) finns ca 80 arter av dagfjärilar i Västmanlands och Örebro län. I Norden finns 140 dagfjärilsarter enligt Nationalnyckeln.

En del växter är bättre än andra på att locka till sig fjärilar. Eftersom dagfjärilarna gillar sol bör växterna stå soligt under så stor del av dagen som möjligt. Bra fjärilsväxter på vår tomt är av de planterade växterna
- Syrenbuddleja. Suverän. Buskar som blommar på sensommaren och hösten. Har en doft som kan kännas även för oss människor på flera meters håll i vindriktningen.
- Isop.

Av vilda växter märks
- Åkertistel. Suverän. 2008-2009 lämnade vi ett bestånd vid avloppstanken norr om vårt hus och det var en riktig magnet för fjärilarna.
- Flockfibbla och styvfibbla.
- Rödklint.
- Vägtistel.
- Fackelblomter.
- Käringtand. Bra för puktörneblåvinge.
- Blåeld.

Arter noterade på tomten sedan vi flyttade in den 28 oktober 2006. Året för första fynd inom parentes.

Dagfjärilar

Smultronvisslare Pyrgus malvae (2011) Bild
Mindre tåtelsmygare Thymelicus lineola (2009) Bild 1 Bild 2
Ängssmygare Ochlodes sylvanus (2010) Bild
Makaonfjäril Papilio machaon (2007) Bild
Aurorafjäril Anthocharis cardamines (2010)
Kålfjäril Pieris brassicae (2007) Bild1 Bild 2
Rovfjäril Pieris rapae (2008) Bild 1 Bild 2 Bild 3
Rapsfjäril Pieris napi (2007) Bild 1 Bild 2 Bild 3
Citronfjäril Gonepteryx rhamni (2007) Bild 1 Bild 2
Nässelfjäril Aglais urticae (2007) Bild 1 Bild 2
Tistelfjäril Cynthia cardui (2007) Bild
Påfågelöga Inachis io (2007) Bild
Sorgmantel Nymphalis antiopa (2007)
Vinbärsfuks Polygonia c-album (2007) Bild
Amiral Vanessa atalanta (2007) Bild
Skogspärlemorfjäril Argynnis adippe (2009) Bild 1 Bild 2
Ängspärlemorfjäril Argynnis aglaja (2008) Bild
Silverstreckad pärlemorfjäril Argynnis paphia (2009) Bild1 Bild2
Skogsnätfjäril Melitaea athalia (2010) Bild 1 Bild 2
Vitgräsfjäril Lasiommata maera (2011) Bild 1 Bild 2
Pärlgräsfjäril Coenonympha arcania (2009) Bild 1 Bild 2 Bild 3
Kamgräsfjäril Coenonympha pamphilus (2009) Bild
Luktgräsfjäril Aphantopus hyperantus (2007) Bild1 Bild 2 Bild 3
Skogsgräsfjäril Erebia ligea (2009) Bild 1 Bild 2
Sandgräsfjäril Hipparchia semele (2008) Bild 1 Bild 2
Ängsblåvinge Polyommatus semiargus (2010) Bild 1 Bild 2
Puktörneblåvinge Polyommatus icarus (2007) Bild 1 Bild 2 Bild 3 Bild 4
Silverblåvinge Polyommatus amandus (2012) Bild
Violettkantad guldvinge Lycaena hippothoe (2010) Bild. I rödlistan 2010 som kategori nära hotad (NT).
Mindre guldvinge Lycaena phlaeas (2008) Bild
Vitfläckig guldvinge Lycaena virgaureae (2008) Bild
Eldsnabbvinge Thecla betulae (2008) Bild

Nattaktiva fjärilar

Vanlig träfjäril Cossus cossus (2007) Bild
Svartribbad vitvingemätare Siona lineata (2009). Flyger även i dagsljus. Bild.
Grå syremätare Timandra griseata (2011) Bild
Lindsvärmare Mimas tiliae (2010) Bild
Brun björnspinnare Arctia caja (2008) Bild
Gammafly Autographa gamma (2009). Flyger även i dagsljus. Bild
Allmänt gräsfly Cerapteryx graminis (2009) Bild
Allmän backmätare Scotopteryx chenopodiata (2013) Bild
Svampfly Parascotia fuliginaria (2013) Bild
Alflikmätare Ennomos alniaria (2013) Bild
Gulaktigt lövfly Hoplodrina octogenaria  (2013) Bild
C-tecknat jordflyXestia c-nigrum (2013) Bild
Grön fältmätare Chloroclysta miata (2013) Bild
Christys höstmätare Epirrita christyi (2013) Bild