Däggdjur

Ekorre Ekorre under fågelmatningen.
Ekorrar upptäckte så småningom vår fågelmatning och här har vi en som sitter på marken och äter solrosfrö. 28 oktober 2007 såg vi en ekorre som kom skuttande med mossa i munnen utanför fönstret vid matplatsen. Jag sade direkt att nu håller den på att bygga bo i björkholken nere vid sjön. Mycket riktigt skuttade den ner till björken som holken sitter i. Den packade in mossan i holken och kröp också själv in i holken. Den var sedan ner flera gånger på marken och tog mossa från en sten för att fylla på i holken. Anledningen till att den valde denna holk är att hålet är lite större och att detta är den enda holk som saknar plåtskydd vid ingångshålet, så de kan gnaga upp hålet om det behövs.

UtterspårUtterspår på Mälarens is, med vårt hus i bakgrunden.
Ingen av oss hade sett en utter i Sverige innan vi flyttade hit och inte tänkte vi väl att vi skulle få se en utter från huset. Fredag den 26 januari 2007 satt vi och åt frukost strax efter åtta på morgonen. Jag får se något stort brunt röra sig öster om bryggan ca 60 m bort och ropar genast "en utter". Den var mycket större än en mink så det var omedelbart klart att det måste vara en utter. Den hoppade på isen, över piren till bryggan, och fortsatte väster om bryggan där den försvann i vassen. Vi såg uttern under kanske någon halvminut. Vi gick ner till bryggan och letade efter spår. Det var lätt att hitta spåren eftersom det var kramsnö. Trampdynans längd var 8 cm. Där den sprungit över en kant hade den glidit lite i snön och det spåret (efter kroppen) var 17 cm brett. Språngens längd var 50-90 cm där det var lite öppnare.

När vi var ute och åkte långfärdsskridskor dagen efter kunde vi följa utterspåret en lång bit på isen. Vi upptäckte det först på isen drygt 100 meter väster om vårt hus. Därifrån följde vi det på isen ca 1 km längs stranden. Uttern hade där gått väldigt strandnära och var aldrig utanför vassen annat än där vi först träffade på spåret. Vi åkte sedan längre ut på isen och såg inga utterspår förrän vi var väster om Vretaskär. Där gick utterspåren ut från vassen och snart i riktning mot båtrännan. Vi följde spåren ca 300 m ut mot båtrännan, men sedan ville vi inte åka längre, eftersom isen tunnade ur. Men spåren verkade fortsätta i en rak riktning mot båtrännan, så man skulle kunna tro att uttern kommit upp ur båtrännan här. Kanske kom den från södra sidan av båtrännan, där Aggarön ligger? Eller hade den simmat i båtrännan en bit? Eller hade den gått på isen längs kanten av båtrännan och just där bestämt sig för att ge sig in mot stranden? Tyvärr kan vi inte ge något svar på det.

Utterns spår på de öppna isarna var mycket karakteristiskt. Den hade hoppat ett par meter och sedan glidit på magen 1-3 meter, sedan sprungit ett par meter igen för att ta en ny glidtur och så fortsatte det. Kanske ett sätt att göra doftmarkeringar? I utterspåren fanns ibland även rävspår. Räven hade följt utterspåret, fast gått i motsatt riktning mot uttern. Vid ett par ställen såg vi även minkspår. Vi såg strax före turen en mink passera förbi en meter utanför fönstret vid vårt köksbord. Det visade sig att den hade tagit en inspektionsrunda runt huset och sedan åkt kana ner för en ca tre meter lång slänt. Det var med andra ord en fantastiskt intressant spårutflykt vi hade.

Maria spanar älg Maria spanar älg.
Klev upp tidigt lördag morgon den 27 maj 2007 för att skåda fåglar från altanen. Blev mycket överraskad när jag efter ett tag fick se en älg omedelbart utanför tomten. Väckte Maria och vi kunde se älgen under en dryg timmes tid. Den var märkligt orädd. Efter att ha gått omkring ett tag och bland annat varit framme vid garaget lade sig älgen ner vid en vasskant öster om huset. Vi kunde då komma inom tio meter från den utan att den reagerade speciellt mycket. När jag gick därifrån reste den sig och då tog jag bilden. Det var nog en fjolårskalv.

Våreftermiddagen den 30 mars 2009 skådade jag fåglar från altanen. Såg tre havsörnar på isen där en yrkesfiskare haft sin nät under senvintern. Efter tag kom en räv spatserande på isen. Den lät sig inte störas av örnarna och efter ett tag fick den tag i en fiskrest, såg ut som ett huvud med tillhörande skelett. Detta noterades av örnarna och helt plötsligt var det fem havsörnar på isen runt räven när den gick in mot land. Ett par av havsörnarna gjorde flygande utfall mot räven. Den stannade någon gång men den kom så småningom lyckligt i land med sitt byte.

Vid en promenad i en liten skogsdunge strax utanför tomten hittades en ca 6x5 m stor yta där ett djur bökat runt rejält, bara 75 meter från huset. Vildsvin! Lite mera letande gav även mindre bökspår i tomtens ytterkant och på ett par ställen utanför tomten längs vägen till brevlådan. Troligen var spåren färska. Ingen av oss hade tänkt på spåren vid vägen tidigare och man kan tycka att vi borde lagt märke till dem någon gång tidigare när vi hämtat morgontidningen om spåren hade varit gamla.

Dovhjort hade vi under 2006-2008 sett då och då vid vägen 1-1,5 km norr om huset. Där började man under senvintern 2009 göra i ordningen för det blivande villaområdet Herrgårdsängen. Kanske har detta gjort att de fått söka sig nya marker och att det var därför vi den 26 februari 2009 såg sex dovhjortar gå över vår tomt i strandkanten. Två dagar senare såg vi fyra stycken som gick på isen strax utanför tomten.

Den 28 mars 2009 sågs spår av grävling i nysnö när den gått utanför garaget.

Däggdjur noterade från tomten sedan vi flyttade in den 28 oktober 2006.
Alla djur har inte varit på själva tomten, vi noterar de arter vi ser från tomten oavsett var djuren är. Fladdermössen är artbestämda med hjälp av ultraljudsdetektor.

2006 2007 2008 2009
Däggdjur, utom fladdermöss
Bäver - - 13 maj  
Dovhjort - - - 26 feb
Ekorre - 17 feb (spår)
16 apr sedd
1 jan

6 jan

Fälthare - 23 jan (spår) 22 nov (spår) 29 jan spår
20 feb sedd
Grävling - - - 28 mar spår
Mink - 7 mar ca 7 jul 5 feb
Rådjur Bild. - 6 jan 4 jan (spår)
10 jan sedd
1 jan hörd
5 jan spår
8 jan sedd
Räv Bild 1 - 14 mar 29 maj 22 feb spår
20 mar sedd
Skogssork - - 9 feb  
Större skogsmus 31 dec 27 jan 2 feb (fälla)
24 feb sedd
? obestämd mus
5 jan (fälla)
Utter - 26 jan -  
Vildsvin Bild - - - 21 mar bökspår
Älg - 27 maj -  
Fladdermöss
Fladdermus obestämd - 24 apr    
Dvärgfladdermus - 2 aug 24 apr  
Stor fladdermus - 1 sep